Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Những công cụ để thiết kế đồ họa thông tin (Inforgraphic)

Những công cụ để thiết kế đồ họa thông tin (Inforgraphic)

01/04/2017
Mức căn bản

Tools to Create Infographics

You can use infographics on social media, in presentations or just for fun. They can help people understand complex ideas or plans.

An infographic is a powerful tool that can help explain something. Infographics present information visually and in an entertaining way. This can help watchers, listeners and readers understand the subject of interest.

You can use infographics on social media, in presentations or just for fun. BitRebels.com says the human brain absorbs ideas presented in infographics three times faster than ideas presented in simple text.

The easiest way to create infographics is to start with a template you can fill with facts. With most infographic templates, you can add images, icons and also backgrounds.

Infographic websites offer free templates and tools to help you create. Just pick the template you want, then drag and drop items onto the infographic.

Many of these sites let you add your own images from a computer. Type in text, choose fonts and colors, then save your infographic and/or share it on social media.

These sites make creating infographics easy and free.

Piktochart

Piktochart is a website filled with infographic, presentation, poster and report templates. Register for an account and get started by choosing an infographic template.

Piktochart Templates

Piktochart Templates

The free service gives a limited number of templates. Users can pay for more templates, and other help, such as the ability to save in PDF format.

Piktochart has a helpful infographics tips page to guide you through creating infographics.

Canva

Canva is a free design website to create infographics, social media cover images, invitations, posters, cards and more. Head to the site, register for an account and click Create a Design.

Canva Infographic Templates

Canva Infographic Templates

Choose Infographic to find free templates. After choosing one, add background designs, images, text, charts and more. Use Canva's free photos or upload your own.

Many of Canva's elements are free, though some cost about $1.

Canva also has a free app for iPhone and iPad to create infographics on the go: Canva app.

Venngage

Venngage is another website that gives free tools to create infographics, reports, posters, and social media posts. Sign up for Venngage and choose which type of infographic you want to create, such as process, timeline, comparison or charts.

The templates are organized by level of difficulty: beginner, intermediate oradvanced. Some of the templates are only available for sale. Venngage lets you include charts and their maps for free infographics.

Venngage Graphics

Venngage Graphics

Users can create up to five infographics with Venngage for free.

Visme

Visme lets you search for templates by keyword. Sign up for an account and search by format, such as comparison, or by subject, such as education. You can also view different templates to choose one that works best for you. Some of the templates are for sale only.

A very interesting feature of Visme infographics is that you can animate parts of the design. For example, you can make text move in a wave.

Visme lets you create interactive maps you can use in the infographic. You can also add a YouTube video to your infographic. You can even add music to your infographic with free tunes from Visme.

Visme Infographic Templates

Visme Infographic Templates

When you are finished with your Visme infographic, you can keep it to yourself, publish it or lock it with a password you can share. You must pay to use the shared password service.

Visme lets you make up to three projects with a free account.

Easelly

Easelly has many free templates to use for infographics. Sign up for a free account and choose a template to get started.

Easelly Infographic Templates

Easelly Infographic Templates

Select a background and add text, shapes, charts and objects to your infographic. Add images from Easelly or upload your own. You can add a YouTube video into your infographic.

I’m Dorothy Gundy. And I'm Bryan Lynn.

Carolyn Nicander Mohr wrote this report for VOA Learning English. Caty Weaver was the editor.

Have you ever wanted to make an infographic? Have you tried any of these infographic tools? Can you suggest any other tools to create infographics?

Source: VOA Learning English

 

 

Những công cụ để thiết kế đồ họa thông tin (Inforgraphic)

Bạn có thể sử dụng đồ họa thông tin trên mạng xã hội, trong bài thuyết trình hoăc chỉ để giải trí. Chúng có thể giúp chúng ta hiểu những ý tưởng phức tạp hoặc những kế hoạch nào đó.

Một đồ họa thông tin (Inforgraphic) là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp giải thích một điều gì đó. Những đồ họa thông tin trình bày thông tin hiện diện trực quan và một cách giải trí. Điều này có thể giúp người nhìn, người nghe và người đọc hiểu các chủ đề quan tâm.

Bạn có thể sử dụng ''infographics''- đồ họa thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội, trong bài thuyết trình hoặc chỉ để cho vui. Trang BitRebels.com cho hay bộ não con người hấp thụ ý tưởng trình bày trong 'đồ họa thông tin'' nhanh hơn gấp ba lần so với ý tưởng trình bày trong văn bản đơn giản.

Cách dễ nhất để tạo infographics là bắt đầu với một mẫu bạn có thể điền vào với nhiều dữ kiện. Với hầu hết các mẫu đồ họa thông tin, bạn có thể thêm hình ảnh, biểu tượng và hình nền.

Những trang web đồ hoa thông tin cung cấp miễn phí các mẫu họa thông tin và các công cụ để giúp bạn tạo ra. Chỉ cần chọn mẫu bạn muốn, sau đó kéo và thả các mục lên đồ họa thông tin.

Nhiều trang trong số các trang web này cho phép bạn thêm hình ảnh riêng của bạn từ máy tính. Nhập văn bản, chọn phông chữ và màu sắc, sau đó lưu đồ họa thông tin của bạn hoặc chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội.

Đây là những trang mạng tạo ra đồ họa thông tin dễ dàng và miễn phí

Piktochart

Piktochart là một trang với đầy đủ những dạng đồ họa thông tin, thuyết trình, quảng cáo và mẫu báo cáo. Đăng kí một tài khoản và bắt đầu bằng việc chọn một mẫu đồ họa thông tin.

Piktochart Templates

Các mẫu cuả Piktochart

Những dịch vụ miễn phí này cho chúng ta sử dụng một lượng mẫu giới hạn. Người dùng có thể trả tiền để có nhiều mẫu hơn và những sự trợ giúp khác như chức năng lưu lại trong định dang PDF.

Piktochart có một trang về các bí kíp về đồ họa thông tin hữu ích để hướng dẫn bạn tạo đồ họa thông tin theo ý bạn.

Canva

Canva là một trang thiết kế miễn phí để tạo ra đồ họa thông tin, phương tiện xã hội bao gồm hình ảnh, quảng cáo, thiệp và nhiều hơn thế nữa. Ngay đầu trang, đăng kí một tài khoản và nhấn vào mục "Create a design"

Canva Infographic Templates

Những mẫu đồ họa thông tin trên trang Canva

Chọn đồ họa thông tin để tìm kiếm những mẫu miễn phí. Sau khi chọn một, thêm phần thiết kế xung quanh, hình ảnh, chữ, biểu đồ và nhiều hơn nữa. Sử dụng hình có sẵn của Canva hoặc tải hình của bạn.

Nhiều phần của Canva được sử dụng miễn phí, và một số khác thì có giá khoảng 1 đôla.

Canva cũng có một ứng dụng miễn phí cho iphone và ipad để tạo ra đồ họa thông tin với tên: Canva app.

Venngage

Venngage là một trang khác đưa ra nhiều công cụ miễn phí để tạo đồ họa thông tin, báo cáo, quảng cáo và những bài đăng trên mạng xã hội. Đăng kí Venngage và chọn một loại đồ họa thông tin mà bạn muốn tạo như tiến trình, dòng thời gian, so sánh và biểu đồ.

Những mẫu này được sắp xếp theo các mức độ khác nhau: cơ bản, trung cấp và nâng cao. Một số mẫu thì phải trả phí. Venngage cho phép bạn chọn biểu đồ và những bản đồ miễn phí cho đồ họa thông tin.

Venngage Graphics

Những đồ họa của Venngage

Người dùng có thể tạo lên đến 5 đồ họa thông tin trên Venngage miễn phí

Visme

Visme để cho bạn tìm kiếm các mẫu bằng các từ khóa. Đăng ký một tài khoản và tìm kiếm bằng định dạng như so sánh hoặc theo chủ đề như giáo dục. Bạn cũng có thể xem các mẫu khác nhau để chọn một cái tốt nhất với bạn. Một số mẫu thì có tính phí.

Một đặc điểm thú vị của đồ họa thông tin trên Visme đó là bạn có thể thay đổi một phần của thiết kế. Ví dụ, bạn có thể làm chữ chuyển động như một làn sóng.

Visme để cho bạn tạo ra những bản đồ tương tác bạn có thể sử dụng trong đồ họa thông tin. Bạn cũng có thể thêm một video trên youtube vào đồ họa thông tin của mình. Bạn có thể thậm chí thêm âm nhạc vào từ kho giai điệu miễn phí của Visme

Visme Infographic Templates

Những mẫu đồ họa thông tin của Visme

Khi bạn hoàn thành đồ họa thông tin trên Visme, bạn có thể lưu giữ chúng, xuất bản hoặc khóa chúng với mật khẩu mà bạn có thể chia sẻ. Bạn phải trả tiền để sử dụng dịch vụ mật khẩu chia sẻ.

Visme cho bạn tạo ra ba dự án với một tài khoản miễn phí.

Easelly

Easelly có nhiều mẫu miễn phí để sử dụng cho đồ họa thông tin. Đăng kí một tài khoản miễn phí và chọn một mẫu để bắt đầu

Easelly Infographic Templates

Những mẫu đồ họa thông tin Easelly

Hãy chọn khung và thêm chữ, hình khối, biểu đồ và các vật vào đồ họa thông tin của bạn. Thêm hình ảnh từ trang Easelly hoặc tải ảnh của bạn lên. Bạn có thể thêm video từ youtube vào đồ họa thông tin của bạn.

Tôi là Dorothy Gundy. Và tôi là Bryan Lynn

Carolyn Nicander Mohr đã viết bài phóng sự này cho chương trình tiếng anh VOA. Caty Weaver là biên tập.

Bạn đã bao giờ muốn làm một đồ họa thông tin chưa? Bạn đã thử bất kỳ công cụ nào ở trên chưa? Bạn có thể đề nghị công cụ nào để tạo đồ họa thông tin không?

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục