Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Những học sinh có điểm số cao bị các trường đại học mà họ chọn từ chối, quy trách nhiệm cho kế hoạch tuyển sinh

Những học sinh có điểm số cao bị các trường đại học mà họ chọn từ chối, quy trách nhiệm cho kế hoạch tuyển sinh

10/08/2017
Mức căn bản

High-scoring students rejected by their chosen university, enrollment scheme blamed

Even with a 29 score for three exam subjects (each on a 10-point scale), many students have not been accepted by the schools they chose, leading to questions about the fairness of the enrollment scheme.

According to the score rounding rule, the student’s score would be 29.25. This is the minimum required score students must have to apply for the HCMC Medical and Pharmaceutical University.

However, the school also set many other subordinate requirements: students must get a 9 score at least on an English exam and 9.75 in biology. Since the student got an 8.8 score in English, she was not accepted.

H said she was the victim of the score rounding rule. She got a 29.35 score and she failed because she could not meet subordinate requirements. 

Meanwhile, the students who got a 29.15 score could successfully apply for the school because their score was 29.25 in accordance with the score rounding rule and they satisfied subordinate requirements.

A lecturer at the Hanoi Medical University said that MOET also needs to reconsider the exam questions. He stressed that the record high results on this year’s high school finals show problems in exam questions. 

Reports from 63 local education departments show that more than 4,000 exam papers  got 10/10 scores at the high school finals, an abnormally high number compared with 68 exam papers which had a 10/10 score last year.

On education internet forums, people have noted that ‘there is something wrong’ in such a high number of students who got a 10/10 score. The problem is that the questions were too easy.

The lecturer said that the high scores were the result of the enrollment scheme, and were not due to the students’ capability.

Nguyen Thi Kim Phung, director of MOET’s University Education Department, denied that the required exam scores set by schools this year are too high. 

She affirmed that the required scores set by most schools are between 18 and 26, and that only some faculties at the most prestigious schools require high scores of 29 or more.

Source: VIETNAMNET

 

Những học sinh có điểm số cao bị các trường đại học mà họ chọn từ chối, quy trách nhiệm cho kế hoạch tuyển sinh

Thậm chí với 29 điểm cho ba môn thi (mỗi môn tính theo thang điểm 10), nhiều học sinh đã không được các trường mà họ chọn chấp nhận, dẫn đến các nghi vấn về tính công bằng của chương trình tuyển sinh.

Theo quy tắc làm tròn điểm, điểm số của học sinh sẽ là 29,25. Đây là điểm số yêu cầu tối thiểu mà học sinh phải có để ứng tuyển vào trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Tuy nhiên, nhà trường cũng đặt ra nhiều yêu cầu phụ khác: sinh viên phải đạt được 9 điểm trong môn tiếng Anh và 9,75 môn sinh học. Vì học sinh này chỉ có 8,8 điểm môn tiếng Anh, cô ấy đã không được chấp nhận.

H cho biết cô là nạn nhân của quy tắc làm tròn số điểm. Cô có điểm số là 29,35 và cô trượt vì không thể đáp ứng các yêu cầu phụ.

Trong khi đó, những sinh viên có điểm số 29,15 có thể đăng ký thành công vào trường vì điểm số của họ là 29,25 theo quy tắc làm tròn điểm và họ thỏa mãn các yêu cầu phụ.

Một giảng viên của Đại học Y Hà Nội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần xem xét lại các câu hỏi trong đề thi. Anh nhấn mạnh rằng kết quả cao kỷ lục trong các kỳ thi tốt nghiệp năm nay cho thấy các vấn đề trong câu hỏi đề thi.

Báo cáo của 63 sở giáo dục địa phương cho thấy có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10/10 ở các kỳ thi tốt nghiệp, một con số cao bất thường so với 68 bài thi có điểm 10/10 hồi năm ngoái.

Trên các diễn đàn internet về giáo dục, mọi người đã chú ý rằng 'có gì đó không đúng' với số lượng học sinh đạt điểm 10/10 cao như vậy. Vấn đề là những câu hỏi quá dễ.

Vị giảng viên cho biết điểm cao là kết quả của kế hoạch tuyển sinh, chứ không phải do năng lực của học sinh.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phủ nhận việc điểm thi của các trường năm nay quá cao.

Bà khẳng định rằng điểm số theo yêu cầu của hầu hết các trường là từ 18 đến 26, và chỉ có một số khoa ở các trường danh tiếng nhất đòi hỏi điểm số cao từ 29 trở lên.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục