Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Những nhà khoa học Việt được vinh danh tại Mỹ

Những nhà khoa học Việt được vinh danh tại Mỹ

29/06/2016
Mức trung cấp

Vietnamese scientists honored in the US

Many Vietnamese scientists who live and work in the US have gained great scientific achievements and received international honors.

Vu Ha Van, Math Professor at Yale University 

Van’s father is a poet and mother a pharmacist. Van, born in 1970, has been passionate about natural sciences since he was a schoolboy. Later, he came second at the entrance exam to the Hanoi University of Technology and received a scholarship for studying electronics in Hungary. One year later, he shifted to study math and obtained a bachelor’s degree in math in 1994.

Van obtained a doctorate in math from Yale University in 1998. After a period of postdoc studying at Princeton’s IAS (Institute of Advanced Study) and at Microsoft, he worked for the University of California from 2001 to 2005 as assistant professor, associate professor and then full professor.

In 2005, he became a math professor at Rutgers University. Since 2011, he has been working as a professor of the Yale University. He is also a visiting professor at Paris University.

Living in the US, Van keeps his Vietnamese citizenship and often returns to Vietnam, where he teaches math at Hanoi National University.

Luu Le Hang, Astrophysics professor 

Hang, born in 1963, emigrated to the US as a refugee in 1975, when the South Vietnamese government fell. 

In 1992, after many efforts, Hang, together with her colleague and teacher David Jewitt, discovered Kuiper Belt with 70,000 meteorites. This laid a new platform for the explanation and proof of the formation of the solar system.

Thanks to the research on the Kuiper Belt, she and her colleague received the Kavli Reward from Norway, considered the Nobel Prize in astrophysics.

In 2012, Hang received Shaw, considered the Nobel Prize in astronomy.

In 1994, Hang became an astronomy lecturer at Harvard University and has been working at the Lincoln Laboratory belonging to Massachusetts Academy.

Phan Minh Liem, MD, famous for cancer research

Liem decided to devote himself to the studies about cancer when he was a student of the HCM City University of Natural Sciences. Finishing the school in 2005, Liem obtained a scholarship to study in the US.

The research team led by Liem discovered a gene which can inhibit and exterminate the process of tumor’s energy generation. When this gene is activated, cancer cells will not be able to receive nutrition, or they can get nutrition but cannot convert into energy. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Những nhà khoa học Việt được vinh danh tại Mỹ

Nhiều nhà khoa học người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Mỹ đã đạt được những thành tựu khoa học tuyệt vời và nhận được những danh hiệu quốc tế.

Vũ Hà Văn, Giáo sư Toán tại Đại học Yale

Cha của ông Văn là một nhà thơ và mẹ là dược sĩ. Ông Văn, sinh năm 1970, đam mê khoa học tự nhiên từ khi còn là một cậu học sinh. Sau đó, ông đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học Công nghệ Hà Nội và nhận được một học bổng để nghiên cứu thiết bị điện tử ở Hungary. Một năm sau, ông chuyển sang nghiên cứu toán học và lấy bằng cử nhân về toán học vào năm 1994.

Giáo sư Văn lấy bằng tiến sĩ toán học tại Đại học Yale vào năm 1998. Sau một thời gian học tiến sĩ tại Princeton của IAS (Viện Nghiên cứu Cao cấp) và tại Microsoft, ông làm việc cho Đại học California từ năm 2001-2005 với tư cách là trợ lý giáo sư, phó giáo sư và sau đó là giáo sư chính thức.

Năm 2005, ông trở thành giáo sư toán học tại Đại học Rutgers. Từ năm 2011, ông đã làm việc như một giáo sư của Đại học Yale. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Paris.

Sống tại Mỹ, ông Văn vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và thường xuyên quay lại Việt Nam, nơi ông dạy toán tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lưu Lệ Hằng, giáo sư Vật lý thiên văn

Bà Hằng sinh năm 1963, di cư sang Mỹ như một người tỵ nạn vào năm 1975, khi chính phủ Miền Nam Việt Nam sụp đổ.

Năm 1992, sau nhiều nỗ lực, bà Hằng cùng với đồng nghiệp và thầy David Jewitt, đã phát hiện ra vành đai Kuiper với 70.000 thiên thạch. Điều này đã đặt nền tảng mới cho sự giải thích và bằng chứng về sự hình thành của hệ mặt trời.

Nhờ nghiên cứu về vành đai Kuiper, bà và đồng nghiệp đã nhận được giải thưởng Kavli từ Na Uy, giải thưởng này được coi là giải Nobel về vật lý thiên văn.

Trong năm 2012, bà Hằng nhận được giải thưởng Shaw, được coi là giải Nobel trong thiên văn học.

Năm 1994, bà Hằng đã trở thành một giảng viên thiên văn học tại Đại học Harvard và đã làm việc tại Phòng thí nghiệm Lincoln thuộc học viện Massachusetts.

Phan Minh Liêm, Bác sỉ y khoa, nổi tiếng với nghiên cứu ung thư

Ông Liêm đã quyết định cống hiến mình cho các nghiên cứu về ung thư khi còn là sinh viên của Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp vào năm 2005, ông Liêm đã có được một học bổng du học tại Mỹ.

Nhóm nghiên cứu do Liêm dẫn dắt đã phát hiện một gen có thể ức chế và tiêu diệt quá trình sản xuất năng lượng của khối u. Khi gen này được kích hoạt, các tế bào ung thư sẽ không thể nhận được thức ăn, hoặc chúng có thể nhận được dinh dưỡng nhưng không thể chuyển đổi thành năng lượng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục