Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Những nông dân công nghệ cao ở Đà Lạt

Những nông dân công nghệ cao ở Đà Lạt

26/04/2017
Mức trung cấp

Hi-tech farmers in Da Lat

Farmers in the central highlands town of Da Lat of Lam Dong gradually forget the concept “Farming is back-breaking work”. Instead, farmers work in plant tissue culture laboratories and create high quality, disease-resistant breeds of plants or press buttons to adjust the system for fertilizing, watering and air-conditioning for plants.

Farmer Hai talks about his method

In the final days of 2016, when I phoned farmer Nguyen Dang Hien who live at Thai Phien Flower Village in Da Lat City for an appointment, Hien said that the visit must be three days later because his lab is sterilized now, explaining more that the lab must be pasteurized half a month or else seedlings will be contaminated with bacteria.

Nguyen Dang Hien is considered as one of those who built the foundation of  asexual reproduction for flower in the village. During many years of producing seedlings of sexual reproduction for flower, he realized that the production methodology showed its shortcomings. Accordingly, he spent all his money to set up the lab in 1997.

At that time, conception of lab for planting flower was strange for locals; therefore, he spent time reading books and searching documents in internet. 

“I had a bit of a rough time because no-one in Da Lat had done it before so I could not learn from anyone”, Hien said. He spent days to work in the garden and night to read documents and practice in the lab. He had to arrive in Ho Chi Minh City for buying document, machine and fertilizer.

His efforts have been met with success. Chrysanthemums seedlings planted in the lab developed strongly, enhanced resistance to bacterial diseases and its quality is higher than seedings planted under traditional methodology. Accordingly Hien continued propagating asexually Laba bananas, strawberry and artichoke and he got success again.

Another guy is  Le Van Hai who has attached himself to a flower growing career since the 1980s and known as a pioneer in plant tissue culture technique.

Being a real farmer, Hai received the author in his white blouse. Carefully lifting up boxes of seeding, he talked about propagation process like an agriculture engineer from seedling selection, monitoring fertilizer, and stages of plant development. 

Setting up his own lab 15 years ago, he ran it by himself but later when the lab was expanded to 100 meter square, he hired five engineers of plant tissue culture technique which requires high investment and time cost yet it shows advantages more than the traditional method. 

Nowadays, many farmers in Da Lat have spent billions of dong to build laboratories. As per a statistics of the city’s agriculture sector, 50 labs of plant tissue method have been set up to provide markets with 30 million seedlings annually.

When it comes to agricultural technology, it should be mentioned to hydroponic technique in which crops are grown in horizontal stacks of plant beds, without soil but water with nutritious substance for plants.

Owner of farm Phong Thuy in Duc Trong District Nguyen Hong Phong said that plants are grown in hydroponic which is free of pesticides and fertilizer. His farm is a 12 hectare glasshouse which is installed with a special system to reduce the heat and drive away insects.

Phong said he invested VND6 billion ($265,616) per hectare and he earned income of VND5-6 billion per hectare yearly, tenfold times compared to traditional growing owner of Bach Cuc farm in Lac Duong District Pham Thi Thu Cuc decided to follow hydroponic because she wants to provide totally fresh veggies to consumers. Nutrient in water for plants are imported from Europe or made as per European standards.

Accordingly, veggies grown in hydroponic are called “farm-to-table” produce, said Ms. Cuc.

 

Source: VIETNAMNET

 

Nông dân công nghệ cao ở Đà Lạt

Những người nông dân ở các thị xã vùng cao thuộc trung tâm của Đà Lạt, Lâm Đồng đã dần dần quên đi khái niệm "Làm nông là công việc vất vả đến cả gãy lưng". Thay vào đó, người nông dân làm trong các phòng thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật và tạo ra những giống thực vật chất lượng cao, chống chịu được với sâu bệnh hoặc ấn nút điều khiển hệ thống tưới tiêu, bón phân và điều hòa không khí cho cây trồng.

Ông Hải đang nói về phương pháp trồng trọt của ông

Vào những ngày cuối năm 2016, khi tôi gọi cho anh nông dân Nguyễn Đặng Hiền, người đang sinh sống ở làng hoa Thái Phiên, thành phố Đà Lạt để đặt một cuộc hẹn, anh Hiền đã nói rằng 3 ngày sau mới đến tham quan được bởi vì phòng nghiên cứu của anh hiện đang được khử trùng, giải thích thêm rằng phòng nghiên cứu phải được diệt khuẩn theo phương pháp pasteur trong nửa tháng nếu không con giống sẽ bị nhiễm bệnh bởi vi khuẩn.

Nguyễn Đặng Hiền được xem là một trong những người đã đặt nền móng cho việc thành lập phương pháp nhân giống vô tính cho hoa trong làng. Trong nhiều năm sản xuất hạt giống theo phương pháp hữu sinh cho hoa, anh nhận thấy rằng phương pháp sản xuất này nhiều khiếm khuyết. Theo đó, anh đó đã bỏ hết vốn ra để thành lập phòng nghiên cứu vào năm 1997.

Tại thời điểm đó, ý đồ thành lập phòng nghiên cứu là để trồng ra giống hoa lạ cho người dân địa phương, vì thế anh ấy đã dành thời gian cho việc đọc sách và nghiên cứu tài liệu trên Internet.

Hiền cho biết: "Tôi đã gặp một chút khó khăn vì trước đây ở Đà Lạt không có ai từng làm như vậy, do đó tôi không thể học từ ai cả". Anh dành cả ngày để làm việc ở vườn, ban đêm đọc tài liệu và thực hành ở phòng thí nghiệm. Anh ấy đã phải đến thành phố Hồ Chí Minh để mua tài liệu, máy móc và phân bón.

Nỗ lực của anh ấy đã thành công. Cây giống Chrysanthemums trồng ở phòng nghiên cứu đã phát triển mạnh mẽ, đã tăng sức đề kháng với các bệnh vi khuẩn và chất lượng của nó cao hơn những cây giống được trồng bằng phương pháp truyền thống. Theo đó, anh Hiền tiếp tục thành công trong việc nhân giống vô tính giống chuối Laba, dâu và cây atiso.

Một nông dân khác tên Lê Văn Hải đã chủ động tham gia sự nghiệp trồng hoa từ những năm 1980 và được biết như là người tiên phong trong kỹ thuật nuôi cấy mô.

Là một nông dân thật sự, anh Hải trở thành một tác giả trong chiếc áo blu trắng. Cẩn thận nâng các hộp hạt giống, anh giải thích quy trình nhân giống từ việc chọn lựa hạt giống, kiểm tra định lượng phân bón và các giai đoạn phát triển của cây, tựa như một kỹ sư nông nghiệp.

Thành lập phòng nghiên cứu riêng cách đây 15 năm, anh đã tự vận hành nó; sau đó, khi phòng nghiên cứu đã được mở rộng lên 100m2, anh đã thuê 5 kỹ sư về kỹ thuật nuôi cấy mô, điều đó yêu cầu đầu tư cao và tốn thời gian bởi vì nó cho thấy tiện ích hơn phương pháp truyền thống.

Ngày nay, nhiều nông dân ở Đà Lạt đã dành hàng tỷ đồng để xây dựng phòng nghiên cứu. Theo một thống kê của ngành nông nghiệp thành phố, 50 phòng nghiên cứu phương pháp nuôi cấy mô được thành lập để cung cấp cho thị trường với 30 triệu cây giống mỗi năm.

Khi nói đến phát triển nông nghiệp, ta nên đề cập đến kỹ thuật trồng trong môi trường nước, nơi mà cây trồng phát triển trên các luống trồng trên mặt phẳng không có đất nhưng có nước với chất dinh dưỡng cho thực vật.

Chủ nông trại Phong Thủy, huyện Đức Trọng, Nguyễn Hồng Phong đã nói rằng những cây được trồng trong nước là những cây không cần thuốc trừ sâu và phân bón. Nông trại của anh có 12 hecta lắp đặt nhà kính với hệ thống đặc biệt để giảm độ nóng và sâu bọ.

Phong cho biết, anh đã đầu tư 6 tỷ đồng ($265,616) cho mỗi hecta và anh kiếm được 5-6 tỷ đồng trên 1 hecta mỗi năm, gấp 10 lần so với trồng trọt truyền thống. Chủ nông trại Bạch Cúc, huyện Lạc dương, Phạm Thị Thu Cúc quyết định làm theo phương pháp trồng trong nước, bởi vì cô muốn cung cấp toàn bộ rau sạch cho người tiêu dùng. Chất dinh dưỡng trong nước cho cây trồng được nhập từ Châu Ân hoặc được làm ra theo các tiêu chuẩn châu Âu.

Theo đó, các thực phẩm được trồng trong nước được gọi là sản phẩm "cánh đồng trên bàn", chị Cúc cho biết.

 

Dịch bởi: WILSON

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục