Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu chủ đề tiếng Anh: Christmas (Giáng Sinh)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh về Giáng sinh- chủ đề đã được Ce Phan biên soạn và giới thiệu tại Timeline Learning.

Christmas

I think Christmas is one of the happiest times of the year. Everyone has a smile on their face, especially children. It's such an exciting time for kids.

They can't wait to open their presents and play with all of their new games and toys. It's a nice time for adults too. They can catch up with their families and relax.

Traditionally, the mother of the family is busiest at Christmas. She does most of the Christmas shopping and wraps the presents. Of course, she also spends hours cooking Christmas dinner.

Let's not forget the true meaning of Christmas, though. It is not about shopping and Christmas trees and 'Frosty the Snowman'. It's all about love for each other and peace around the world. Let's hope this message stays alive.

Source: Listen A Minute

 

 

Giáng Sinh

Tôi nghĩ  Giáng sinh là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm. Mọi người luôn nở nụ cười trên môi, đặc biệt là những đứa trẻ. Đó thật là  khoảng thời gian thú vị cho trẻ em.

Chúng không thể chờ đợi để mở quà của mình ra và chơi với những món đồ chơi mới. Đó cũng là một khoảng thời gian đẹp dành  cho người lớn. Họ có thể trò chuyện với gia đình và thư giãn.

Theo truyền thống, người mẹ trong gia đình luôn là người bận rộn nhất vào dịp Giáng sinh. Bà phải mua sắm rất nhiều thứ quà Giáng sinh và gói chúng lại. Dĩ nhiên, bà cũng dành thời gian để nấu bữa tối cho đêm Giáng sinh.

Tuy nhiên, chúng ta hãy đừng  quên ý nghĩa thật sự của đêm Giáng sinh. Nó không phải dành cho  mua sắm hay  cây thông  Nô en và " những người tuyết". Nó là ngày để mọi người bày tỏ tình yêu thương với nhau và hòa bình trên toàn thế giới. Hãy cùng huy vọng thông điệp này sẽ  sống mãi

 

Dịch bởi: Hoài Thương
Theo: Listen A Minute
Trung tâm Anh Ngữ CEP

Xem các chủ để khác ở đây

 

 

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Christmas (Giáng Sinh) Christmas (Giáng Sinh)

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: I think …………… is one of the happiest times of the year.

 Thanksgiving

 Easter

 Christmas


Câu 2: They can't wait to open their …………… and play with all of their new games and toys.

 future

 presents

 present


Câu 3: They can …………… with their families and relax.

 hang around

 gather together

 catch up


Câu 4: Traditionally, the mother of the family is busiest at Christmas.

 traditionally

 traditional

 tradition


Câu 5: Let's not forget the true …………… of Christmas, though.

 meaning

 mean

 meanly