Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Snow (Tuyết)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh về Giáng sinh- chủ đề đã được Ce Phan biên soạn và giới thiệu tại Timeline Learning.

Snow

I love snow. I always get really excited when it snows. I live in a country where it doesn’t snow a lot. Some winters, it doesn’t snow at all. So when it does snow, I’m really happy.

The more snow, the better. When I was a kid I used to pray for snow in the winter. That’s because the school bus didn’t come so we couldn’t go to school. Now I’m older, I still want it to snow a lot.

I love the way it changes the landscape. There’s nothing in the world more beautiful than looking at fields, trees, mountains, and houses covered with snow.

I have to go for a walk in the snow. It’s great fun. Of course I have to make and throw snowballs, perhaps have a snowball fight. And I have to make a snowman with my kids.

Source: Listen A Minute

 

 

TUYẾT

Tôi yêu tuyết. Tôi luôn thấy tuyệt khi tuyết rơi. Tôi sống ở một đất nước không có tuyết rơi nhiều. Trời không đổ tuyết vào tất cả những mùa đông, chỉ một vài. Vì thế khi tuyết rơi. Tôi thật sự thấy vui.

Tuyết rơi càng nhiều càng tốt. Khi tôi là 1 đứa trẻ, tôi thường cầu cho tuyết rơi vào mùa đông. Đó là bởi vì xe bus của trường sẽ không đến nên chúng tôi được nghỉ học. Bây giờ tôi đã lớn hơn, tôi vẫn muốn tuyết rơi thật nhiều.

Tôi thích cách mà tuyết làm thay đổi khung cảnh xung quanh. Không gì trong thế giới đẹp hơn là ngắm những cánh đồng, những thân cây, những ngọn núi và những ngôi nhà phủ đầy tuyết.

Tôi phải đi bộ dưới tuyết. Cực kỳ vui. Dĩ nhiên tôi phải tạo ra và ném những cả cầu bằng tuyết, có lẽ có 1 cuộc chiến những quả bóng tuyết. Và tôi phải làm một người tuyết với mấy đứa con của mình.

 

Dịch bởi: yelis_nguyen