Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề - Tiếng Anh (English)

English

I'm a bit shy when I have to speak in English. I'm a little worried about making mistakes. I also still lack confidence.

Many of my friends don't worry about mistakes. They just talk and talk. They always get their message across, even if their grammar is wrong.

I think this is the best thing to do. My teacher always says it's best to learn by doing. If I don't try to speak English, I'll never be able to use it when I need it.

One thing I started doing recently was talking to myself. I have short conversations with myself. I think it works.

I also make short stories about people and say them aloud. I do this in my room, of course. People would think I'm crazy if I did it in class or on the train.

Tiếng Anh

Tôi có chút mắc cỡ khi phải nói tiếng Anh. Tôi có chút lo lắng khi bị mắc lỗi.Tôi vẫn thiếu tự tin.

Nhiều người bạn của tôi không lo lắng về lỗi sai. Họ chỉ nói và nói thôi. Họ luôn nói thẳng vào ý chính, thậm chí ngữ pháp của họ sai.

Tôi nghĩ đây là điều tốt nhất cần làm. Thầy tôi luôn nói cách tốt nhất để học là thực hành.Nếu không cố gắng nói tiếng Anh, tôi sẽ không thể nào dùng nó khi cần.

Một điều mà tôi bắt đầu làm gần đây là nói chuyện với chính mình. Tôi có những bài đàm thoại ngắn với chính mình. Tôi nghĩ là nó có tác dụng.

Tôi cũng viết những câu chuyện ngắn về mọi người và đọc chúng thật to. Dĩ nhiên là tôi thực hiện việc này ở trong phòng mình. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi điên nếu tôi làm việc này trong lớp hay trên tàu lửa.

 

Dịch bởi: Ce Phan

Trung tâm Anh ngữ CEP

 

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Tiếng Anh (English) Tiếng Anh (English)

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: I'm a bit …………… when I have to speak in English.

 sight

 shy

 shine


Câu 2: I'm a little worried about …………… mistakes.

 make

 maked

 making


Câu 3: They always get their message across, even if their …………… is wrong.

 vocabulary

 grammar

 spelling


Câu 4: If I don't try to speak English, I…………… never be able to use it when I need it.

 ve

 'll

 d


Câu 5: I also make short …………… about people and say them aloud.

 stories

 novel

 poem