Bài viết liên quan:

Bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh phổ biến: Văn hóa (Culture)

Bài học này là một phần trong chủ đề tiếng Anh:  Starting somewhere new (Bắt đầu một cuộc sống mới) đã được Ce Phan giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Culture

I'm really interested in the culture of other countries. I don't know why, but I always think other cultures are more interesting than my own culture.

Every time I travel, I learn wonderful, strange, amazing and interesting things about other cultures. One of the biggest surprises I had was when I went to the USA as a child.

I'm English so I thought Americans had the same culture as me. When I went to America I understood Americans and Brits are very different people. Understanding the culture of other people is very important. It helps us all to get along.

If everyone really tried to learn about other cultures, the world would be a more peaceful place. The world is becoming smaller, so I think this is happening.

Source: Listen A Minute

Văn Hóa

Tôi thật sự quan tâm đến nền văn hóa của các nước khác. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi thường nghĩ nền văn hóa của các nước khác thì có nhiều điều thú vị hơn là văn hóa nước mình.

Mỗi lần đi du lịch, tôi học hỏi được nhiều điều kỳ diệu, lạ lẫm, ngạc nhiên và thú vị về những nền văn hóa khác. Một trong những điều ngạc nhiên nhất xảy ra đến tôi là vào lúc nhỏ khi tôi đến Mỹ.

Tôi là người Anh nên tôi nghĩ  người Mỹ có nền văn hóa giống như mình. Khi tôi Mỹ tôi hiểu được người Mỹ và người Anh hoàn toàn khác nhau. Hiểu được văn hóa người khác là rất quan trọng. Nó giúp chúng ta hòa nhập.

Nếu tất cả mọi người thực sự cố gắng để tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thì thế giới sẽ là một nơi yên bình hơn. Thế giới trở nên nhỏ hơn nên tôi nghĩ điều này đang xảy ra.

Dịch bởi: Hoài Thương