Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nông dân, các nhà bán lẻ hợp sức để cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài

Nông dân, các nhà bán lẻ hợp sức để cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài

25/07/2016
Mức trung cấp

Farmers, retailers join hands to compete with foreign goods

Nearly 250 Vietnamese businesses have decided to work with each other to bring high-quality products to Vietnamese consumers, a move that will help them compete with foreign goods flooding the home market.

Under the cooperation agreement signed by the enterprises on June 1, Vingroup, the retailer, would be responsible for distributing products made by Vietnamese enterprises in seven fields, including food, cosmetics, toys, stationary, household-use goods, fresh food and fashion to consumers in 18 provinces and cities throughout the country. 

Within one year, manufacturers can bring their products to Vinmart and Vinmart+ retail outlets under preferential conditions. The suppliers of fresh food, including meat, fish, poultry, vegetables and fruits, will enjoy the discount rate of zero percent.

Vingroup will help manufacturers sell products and get no profit, while manufacturers can retain the discounts to make re-investment and upgrade their products’ quality so as to satisfy the strict requirements on food hygiene.

This will benefit both manufacturers and consumers in the long term, because manufacturers will sell their products better, while consumers can restore their confidence on Vietnamese goods.

Pham Chi Lan, a renowned economist, commented that the cooperation of 250 businesses will be the solution to the existing problems Vietnamese goods are encountering in the home market.

Lan said she was once asked what she felt most worried about Vietnamese businesses. Her answer was the lack of Vietnamese businesses’ cooperation to create competitiveness.

“The cooperation of Vietnamese businesses has been my biggest desire in the last 50 years,” Lan said.

The alliance of retailer and manufacturers has been established in the context of the stiff competition between Vietnamese goods and foreign products in the domestic market. 

Some analysts are pessimistic about the prospects of Vietnamese goods, saying that foreign products, empowered by foreign-invested retail networks, will dislodge Vietnamese goods from their home market.

Vu Kim Hanh, chair of the ‘Vietnamese high-quality Products’ Club, while warning that the products from ASEAN countries have been flooding the supermarkets in Vietnam, said that Vietnamese businesses need to join hands to heighten the positions of Vietnamese goods and build up national brands. 

Since Vietnamese have limited financial capability and weak brands, the best way for them is to unite for development.

Le Ha Chi, managing director of the Nha Be Garment Company, one of the 250 enterprises, shows her optimism about the cooperation.

Nha Be, like many other garment companies, though being a big exporter, is meeting big difficulties in the domestic market.

“The cooperation is hoped to help us approach Vietnamese consumers,” she said.

With Vingroup having joining hands with 250 manufacturers, analysts commented that the great war between Vingroup, a Vietnamese retail chain, and foreign-owned ones, has begun.

Source: Phap Luat

 

 

Nông dân, các nhà bán lẻ hợp sức để cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài

Gần 250 doanh nghiệp Việt Nam đã quyết định làm việc với nhau để mang lại những sản phẩm chất lượng cao đến những người tiêu dùng người Việt Nam, một bước đi sẽ giúp họ cạnh tranh với những hàng hóa nước ngoài ở thị trường trong nước.

Sự đồng ý hợp tác được ký kết bởi các doanh nghiệp vào 1/5, Vingroup, nhà bán lẻ, sẽ chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm được sản xuất bởi những doanh nghiệp Việt Nam trong 7 lĩnh vực, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm, đồ chơi, văn phòng phẩm,nhà ở-sử dụng hàng hóa, thực phẩm tươi và thời trang tới những người tiêu dùng ở 18 tỉnh thành trên đất nước.

Trong vòng một năm, những nhà sản xuất có thể đem những sản phẩm của họ đến cửa hàng bán lẻ Vinmart và Vinmart+ với những điều kiện ưu đãi. Thực phẩm sạch nhà cung cấp cấp bao gồ: thịt, cá, gia cầm, rau và hoa quả, sẽ hưởng lãi suất chiết khấu của 0%.

Vingroup sẽ giúp các nhà sản xuất bán sản phẩm và không lấy lợi nhuận, trong khi đó nhà sản xuất có thể giữ lại giảm giá để tái đầu tư và cải tiến chất lượng sản phẩm của họ để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm.

Đây sẽ lợi cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng trong dài hạn, vì nhà sản xuất sẽ bán những sản phẩm tốt hơn, trong khi đó người tiêu dùng có thể khôi phục niềm tin vào những hàng hóa Việt Nam.

Bà Phạm Chi Lan,một nhà kinh tế nổi tiếng, đã phát biểu rằng sự hợp tác của 250 doanh nghiệp sẽ giải quyết những vấn đề tồn tại đến hàng hóa Việt Nam đang bắt gặp ở thị trường trong nước.

Bà Lan chia sẻ một lần bà được hỏi điều gì làm bà cả thấy lo lắng nhất về doanh nghiệp Việt Nam. Câu trả lời của Bà là thiếu sự hợp tác của các nhà doanh nghiệp để tăng khả năng canh tranh.

"Sự hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam đã là niềm mơ ước lớn nhất trong 50 năm qua của tôi", Bà Lan chia sẻ.

Sự liên minh của nhà bán lẻ và các nhà sản xuất đã thiết lập trong bối cảnh của sự cạnh tranh gay gắt giữa hàng hóa Việt Nam và sản phẩm nước ngoài trong thị trường nội địa.

Một số nhà phân tích bi quan về toàn cảnh hàng hóa Việt Nam, phát biểu rằng những sản phẩm nước ngoài, được cho phép bởi đầu tư nước ngoài bán lẻ hệ thống, sẽ đánh bật hàng hóa Việt Nam từ thị trường trong nước của họ.

Bà Vũ Kim Hanh, chủ tịch của Câu lạc bộ " Sản phẩm chất lượng cao Việt Nam", trong đó báo động rằng những sản phẩm đến từ những nước ASEAN đã tràn ngập vào các siêu thị Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam cần bắt tay vào để nâng cao vị trí hàng hóa Việt Nam và xây dựng hương hiệu quốc gia.

Từ khi Việt Nam giới hạn khả năng tài chính và thương hiệu yếu, cách tốt nhất dành cho họ là đàon kết để phát triển.

Bà Lê Hà Chi, Giám đốc điều hành Công ty Nhà may Nhà Bè, là một trong 250 doanh nghiệp, bày tỏ sự lạc quan của bà về sự hợp tác.

Nhà Bed cũng giống như các công ty may mặc khác, mặc dù trở thành một nhà xuất khẩu lớn, đang đối mặt với những khó khăn lớn ở thị trường trong nước.

" Sự hợp tác được hi vọng để giúp đỡ chúng tôi đến với người tiêu dùng Việt nam,

Với Vingroup, tập đoàn có trong tay 250 nhà sản xuất, các nhà phân tích nhận xét rằng cuộc chiến tranh lớn giữa Tập đoàn Vingroup, một chuỗi bán lẻ Việt Nam, và những người nước ngoài, đã bắt đầu.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục