Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Nông dân Việt Nam hòa muối vào nước để nuôi tôm

Nông dân Việt Nam hòa muối vào nước để nuôi tôm

26/07/2017
Mức căn bản

Vietnamese farmers mix salt with water to raise shrimp

Farmers in the Mekong Delta region of southern Vietnam are willing to add salt to their freshwater ponds in order to cultivate shrimp, a practice experts say can destroy the local ecosystem.

They raise giant river prawns, which live in fresh water, and white leg shrimp, whose habitat is in brackish water, which contains more salinity than fresh water, but not as much as sea water.

With white leg shrimp now a sought-after item, farmers have been jostling to raise them, despite living in areas surrounded by fresh water.

Locals have therefore begun throwing salt into their freshwater ponds to increase their salinity and farm the highly valued white leg shrimp.

There are now hundreds of hectares worth of shrimp farms employing this trick in the Mekong Delta, mostly in Dong Thap Province.

According to the provincial agriculture department, there are some 176 hectares of white leg shrimp farms in Dong Thap, 165 hectares of which are in Tam Nong District alone.

Tam Nong is considered the hub of giant freshwater prawns. However, many local farmers have been lured by the lucrative market for white leg shrimp and have therefore ‘altered’ their freshwater farms.

Elsewhere in Ben Tre, Soc Trang and Kien Giang Provinces, farmers have been raising brackish water shrimp in areas previously home to freshwater prawns.

N.V.G., one farmer in Tam Nong, said he was forced to follow the trending demand for white leg shrimp because “catfish prices keep falling, and raising king prawns is unprofitable.”

“I heard that yields from a 3,000-sqm shrimp farm are equal to those of a 100,000-sqm paddy field, so I decided to get into the game,” he said.

G. said it was no big deal to alter the salinity profile of his ponds.

“The water lacks salinity? I will throw salt in. Not enough alkaline phosphate or lime level? Well, everything can be added to the water,” he said.

N.V.D., another farmer in Tam Nong, said he had converted his entire three-hectare river prawn farm into a white leg shrimp farm.

“You can recoup your money faster with the white leg shrimp,” he said, adding that traders were willing to buy all his products, regardless of quality.

Ho Thanh Dung, deputy director of the agriculture department of Dong Thap, said that there was no ban on the cultivation of brackish shrimp in the province.

“However, it is not a practice we encourage farmers to take on,” the official added.

Dung said there were no immediate statistics on the number of cases where farmers had added salt to their freshwater ponds. “It’s difficult to verify things like this,” he said.

The deputy department head said a scientific study was needed to make conclusions on whether turning freshwater ponds into brackish ones would affect the local ecosystem.

In the meantime, Assoc. Prof. Duong Nhut Long, dean of the aquaculture department at Can Tho University, said raising white leg shrimp in unnatural brackish water will result in low-quality yields.

“The wastewater from these farms, once released into the environment, will ruin the freshwater ecosystem there,” he warned.

Long said Thailand had attempted this practice more than ten years ago and eventually decided to stop.

“Authorities should encourage farmers to take up raising river prawns or fish in paddy fields, rather than white leg shrimp,” he advised.

Source: Tuoitre News

 

Nông dân Việt Nam hòa muối vào nước để nuôi tôm

Nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam sẵn sàng hòa muối vào ao nước ngọt của họ để nuôi tôm, một chuyên gia trong nghề nói rằng chuyện này có thể hủy hoại hệ sinh thái địa phương.

Họ nuôi tôm càng xanh, sống trong nước ngọt và tôm thẻ chân trắng, môi trường sống là nước lợ, có độ mặn cao hơn nước ngọt, nhưng không cao như nước biển.

Với tôm thẻ chân trắng hiện tại đang là mặt hàng được ưa chuộng, người nông dân đã và đang đổ xô đi nuôi tôm, mặc dù họ sống ở những khu vực xung quanh toàn nước ngọt.

Người dân địa phương bắt đầu ném muối vào ao nước ngọt để tăng độ mặn và nuôi tôm thẻ chân trắng có giá trị cao.

Hiện nay, có tới hàng trăm hécta nuôi tôm sử dụng biện pháp này tại đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu ở tỉnh Đồng Tháp.

Theo Sở Nông nghiệp của tỉnh, có khoảng 176 hécta nuôi tôm thẻ chân trắng tại Đồng Tháp, riêng huyện Tam Nông có khoảng 165 hécta.

Tam Nông được coi là trung tâm của tôm càng xanh. Tuy nhiên, nhiều nông dân địa phương đã bị cám dỗ bởi thị trường béo bở của tôm thẻ chân trắng nên đã "biến đổi" trang trại nước ngọt của họ.

Ở những nơi khác tại Bến Tre, Sóc Trăng và Kiên Giang, nông dân đã nuôi tôm nước lợ ở những khu vực trước đây nuôi tôm nước ngọt.

N.V.G., một nông dân ở Tam Nông, cho biết ông bị buộc phải theo xu hướng nhu cầu tôm thẻ chân trắng vì "giá cá da trơn tiếp tục giảm và nuôi tôm lớn là không có lợi".

"Tôi nghe nói sinh lợi từ một trang trại nuôi tôm 3.000m2 bằng với 100.000 m2 ruộng lúa, vì thế tôi quyết định nhảy vào cuộc chơi", ông nói.

Ông G. cho biết làm thay đổi độ mặn của ao không phải là vấn đề lớn.

"Nước thiếu độ mặn? Tôi sẽ ném muối vào. Không đủ alkaline phosphate hoặc lượng vôi? Vâng, mọi thứ đều có thể được thêm vào nước," ông nói.

N.V.D., một nông dân ở Tam Nông, cho biết ông đã chuyển đổi toàn bộ trang trại ba hecta nuôi tôm sông của mình thành trang trại tôm thẻ chân trắng.

Ông nói, "Bạn có thể hoàn vốn nhanh hơn nhờ tôm thẻ chân trắng", thêm nữa, các lái buôn sẵn sàng mua tất cả các sản phẩm của ông, bất kể chất lượng.

Ông Hồ Thanh Dũng, phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, cho biết không có lệnh cấm nuôi tôm nước lợ trong tỉnh.

"Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích nông dân tiếp tục," viên chức này nói thêm.

Ông Dũng cho biết hiện chưa có số liệu thống kê số trường hợp nông dân bỏ thêm muối vào ao nước ngọt. "Rất khó để xác minh những chuyện như thế này," ông nói.

Phó giám đốc Sở nói cần có một nghiên cứu khoa học để đưa ra kết luận về việc chuyển ao nước ngọt thành nước lợ sẽ có ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương hay không.

Trong khi chờ đợi, PGS.TS Dương Nhựt Long, trưởng khoa nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ, cho biết nuôi tôm thẻ chân trắng ở môi trường nước lợ không tự nhiên sẽ cho năng suất thấp.

"Nước thải từ các trang trại này, sau khi xả ra môi trường, sẽ phá hủy hệ sinh thái nước ngọt nơi đó", ông cảnh báo.

Ông Long nói rằng Thái Lan đã cố gắng thực hiện việc này hơn mười năm trước và cuối cùng đã quyết định dừng lại.

Ông đưa ra lời khuyên "Các nhà chức trách nên khuyến khích nông dân nuôi tôm nước ngọt hoặc cá trên ruộng lúa chứ không phải tôm thẻ chân trắng".

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục