Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Nông nghiệp, chứ không phải vàng hay USD là kênh đầu tư hấp dẫn nhất

Nông nghiệp, chứ không phải vàng hay USD là kênh đầu tư hấp dẫn nhất

16/02/2017
Mức căn bản

Agriculture, not gold or USD, most attractive investment channel

Agriculture was never found on the list of the most attractive investment channels for those who have idle money. But things are changing.

Nguyen Van Ngai from the HCMC Agriculture and Forestry University said startups in agriculture can have a lot of advantages.  

Vietnam has capacity in agricultural production, while the demand for safe farm produce is high from the domestic and foreign markets. And the state encourages startups of this kind.

Meanwhile, it will be not easy to start businesses in other fields where competition is stiff.

He commented that one can begin with medium-scale agricultural production projects which provide safe products to the market before scaling up to projects with high-technology production.

“With VND1 billion, it would be easier to start with a safe vegetable garden or orchid,” Ngai said, adding that one kilo of safe vegetables can be sold at the price which is 4-5 times higher than normal vegetables. “The profit is undeniable,” he said.

Bui Chi Buu, former director of the Southern Institute of Agricultural Science and Technology, noted that the number of agricultural businesses just accounts for 2 percent of total 600,000 businesses in the country because investors fear that it takes them a long time to recover investment capital while they have to face weather risks.

This is also because in Vietnam, science & technology makes up only 30 percent of the value of farm produce, much lower than the average level in the world of 80-90 percent. 

Buu said that it would be better for young people to cooperate with experienced farmers to re-organize production while applying high technology to make high-quality safe farm produce.

The production mechanism will bring high benefits as it can both take full advantage of the experience gained from generations of Vietnamese and modern production models.

Regarding other investment channels in 2016, analysts found that securities brought higher profits than gold and bank deposits.

The VN Index had increased by 15.75 percent by the end of 2016, an encouraging result if noting that the ps were just 7.7 percent and 6.1 percent the two years before.

Nguyen Ngan Tuyen from Maybank Kim Eng Securities Company said that the real profit securities investors could expect in 2016 would be even higher, about 18-20 percent, if counting the dividends paid by listed companies to shareholders. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Nông nghiệp, chứ không phải vàng hay USD là kênh đầu tư hấp dẫn nhất

Nông nghiệp chưa bao giờ được nhìn thấy trong danh sách các kênh đầu tư cho những người có tiền nhàn rỗi. Nhưng mọi thứ dang thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Ngãi đến từ Sở Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh và Đại học Lâm nghiệp cho biết rằng các Startup trong lĩnh vực nông nghiệp có thể có rất nhiều lợi thế.

Việt Nam có năng lực trong sản xuất nông nghiệp, trong khi nhu cầu đối với sản phẩm nông nghiệp an toàn của các thị trường trong nước và nước ngoài là rất lớn. Và nhà nước cũng khuyến khích các startup trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, để bắt đầu kinh doanh trong các lĩnh vực khác nơi mà sự cạnh tranh là rất gay gắt, sẽ không hề dễ dàng.

Ông nhận xét rằng người ta có thể bắt đầu với các dự án sản xuất nông nghiệp có quy mô vừa, cung cấp các sản phẩm an toàn cho thị trường trước khi mở rộng quy mô thành các dự án sản xuất với công nghệ cao.

Ông Ngãi "Với 1 tỷ đồng, việc bắt đầu với một vườn rau hoặc một vườn hoa lan là khá dễ dàng", nói thêm rằng một kilogram rau an toàn có thể được bán với giá cao gấp 4-5 lần so với rau thường. Ông nói "Lợi nhuận là không thể phủ nhận".

Ông Bùi Chí Bửu, cựu giám đốc của Viện Khoa học và công nghệ nông nghiệp miền Nam, lưu ý rằng số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 2 phần trăm trong tổng số 600.000 doanh nghiệp trên cả nước vì các nhà đầu tư lo sợ rằng họ sẽ mất một thời gian dài để thu hồi vốn đầu tư trong khi phải đối mặt với nhiều rủi ro về thời tiết.

Điều này cũng là vì ở Việt Nam khoa học & công nghệ chỉ chiếm 30 phần trăm giá trị của nông sản, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 80-90 phần trăm.

Ông Bửu nói rằng sẽ tốt hơn nếu những người trẻ tuổi hợp tác với nông dân có kinh nghiệm để tổ chức lại sản xuất trong khi áp dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao an toàn.

Cơ chế sản xuất này sẽ mang lại lợi ích cao vì cả hai bên có thể tận dụng hết các kinh nghiệm thu được từ các thế hệ của những mô hình sản xuất ở Việt Nam và hiện đại.

Về các kênh đầu tư khác trong năm 2016, các nhà phân tích nhận thấy rằng chứng khoán mang lại lợi nhuận cao hơn so với tiền gửi bằng vàng và ngân hàng.

Chỉ số VN Index đã tăng 15,75 phần trăm vào cuối năm 2016, một kết quả đáng khích lệ nếu chú ý rằng số liệu chỉ là 7,7 phần trăm và 6,1 phần trăm vào hai năm trước.

Nguyễn Ngân Tuyền đến từ Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng cho rằng, các nhà đầu tư chứng khoán có thể mong đợi trong năm 2016 sẽ còn cao hơn, khoảng 18-20 phần trăm, nếu tính cổ tức được trả bởi các công ty niêm yết cho các cổ đông.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục