Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Nuôi tôm hùm hay phát triển du lịch: Phú Yên tiến thoái lưỡng nan

Nuôi tôm hùm hay phát triển du lịch: Phú Yên tiến thoái lưỡng nan

27/09/2017
Mức căn bản

Raise lobsters or develop tourism: Phu Yen dilemma

Residents in the central province of Phu Yen are trying to decide whether to develop lobster farming or tourism.

At a meeting of the Phu Yen provincial People’s Council on September 21, the province’s chair Hoang Van Tra asked for the withdrawal of the plan to develop aquaculture in the locality by 2025.

“If we draw up the aquaculture development plan now, it will lead to conflicts between the plan to develop aquaculture and the plan to develop tourism,” Tra explained.

Nguyen Tri Phuong, deputy director of Phu Yen agriculture department, which drafted the aquaculture development plan, affirmed that planning is necessary in order to develop local aquaculture in a sustainable way. 

He emphasized that the plan to develop aquaculture stems from the overall plan drafted by the Ministry of Agriculture & Rural Development (MARD) which says Phu Yen is the ‘metropolis’ of lobster farming and Song Cau Town the key development area.

However, the aquaculture development plan conflicts with the plan to develop the Xuan Dai Bay national tourism area which is awaiting the PM’s approval. Both the aquaculture and tourism development plans will use the 155 hectares of surface water in Xuan Dai Bay of Song Cau Town.

Pham Van Bay, deputy director of the Phu Yen Department of Culture, Sports and Tourism, confirmed that in 2010, the Ministry of Culture, Sports and Tourism drew up the plan to develop Xuan Dai Bay, a beautiful landscape in the south central coastal area, into a national tourism area.

However, the unplanned and scattered lobster farming in the locality in the last few years has had adverse effects on the landscapes of Xuan Dai.

Vo Minh Thuc, vice chair of Phu Yen People’s Council, said tourists would not visit land polluted by shrimp farming.

“The farming has caused serious pollution at the bottom of Xuan Dai Bay. There are 27,000 lobster cages, but the figure will be higher in the future,” he said.

In May 2017, Phu Yen people saw mass lobster deaths on Xuan Dai Bay and provincial authorities had to spend VND5 billion to help ease farmers’ losses. 

“The pollution is getting alarming. It is impossible to develop tourism in such conditions. We are spoiling the beautiful landscapes,” Thuc said, adding that tourism profits would be much higher.

In the latest news, 6,400 lobster cages in Vung Ro in Hoa Xuan Nam commune in Dong Hoa district must be removed to make room for tourism development projects.

Source: VIETNAMNET

 

 

Nuôi tôm hùm hay phát triển du lịch: Phú Yên tiến thoái lưỡng nan

Người dân ở tỉnh Phú Yên đang cố gắng quyết định xem nên phát triển việc nuôi tôm hùm hay du lịch.

Tại cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên ngày 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Văn Trà đã yêu cầu rút bỏ kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

"Nếu chúng ta lập kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vào thời điểm hiện tại, điều đó sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và kế hoạch phát triển du lịch", ông Trà giải thích.

Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Phú Yên, người đã soạn thảo kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, khẳng định rằng việc quy hoạch là cần thiết để phát triển nuôi trồng thủy sản địa phương một cách bền vững.

Ông nhấn mạnh rằng kế hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản bắt nguồn từ kế hoạch tổng thể do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT) soạn thảo, trong đó Phú Yên là "thủ phủ" nuôi tôm hùm và thị xã Sông Cầu là khu vực phát triển trọng điểm.

Tuy nhiên, kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản lại mâu thuẫn với kế hoạch phát triển khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài đang chờ phê duyệt của Thủ tướng. Cả hai kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch sẽ sử dụng 155 ha diện tích mặt nước tại vịnh Xuân Đài thuộc thị trấn Sông Cầu.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên xác nhận rằng trong năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lên kế hoạch phát triển vịnh Xuân Đài, một thắng cảnh ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thành một khu du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, việc nuôi tôm hùm rải rác, không theo quy hoạch ở địa phương trong vài năm gần đây đã có những tác động bất lợi đối với cảnh quan của Xuân Đài.

Ông Võ Minh Thức, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho biết, du khách sẽ không đến tham quan vùng đất bị ô nhiễm do nuôi tôm.

"Hoạt động nuôi tôm đã gây ô nhiễm nghiêm trọng ở tầng đáy của Vịnh Xuân Đài. Có 27.000 lồng tôm hùm, nhưng con số này sẽ nhiều hơn trong tương lai," ông nói.

Tháng 5 năm 2017, người dân Phú Yên thấy tôm hùm chết hàng loạt trên vịnh Xuân Đài và chính quyền tỉnh phải chi 5 tỷ đồng để giảm bớt thiệt hại cho các nông dân.

"Ô nhiễm đang trở nên đáng báo động. Không thể phát triển du lịch trong điều kiện như vậy. Chúng ta làm hỏng các thắng cảnh," ông Thức cho biết thêm rằng lợi nhuận từ du lịch sẽ cao hơn nhiều.

Tin tức gần đây nhất cho biết, 6.400 lồng tôm hùm ở Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa phải được dỡ bỏ để có chỗ cho các dự án phát triển du lịch.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục