Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Ô nhiễm không khí do phương tiện là mối lo lắng hàng đầu của nhà chức trách

Ô nhiễm không khí do phương tiện là mối lo lắng hàng đầu của nhà chức trách

15/02/2017
Mức căn bản

Air pollution from vehicles top concern of city authorities

In HCMC and Hanoi, air pollution caused by vehicles is even more serious than pollution from industrial zones, environmental experts say.

The HCMC Transport Department has reported that pollution caused by transport activities has become alarming.

There are more than 8 million vehicles in HCMC, including 7 million motorbikes, which produce a huge volume of emission, worsening air pollution and harming people’s health. The p is 6 million in Hanoi. 

Bui Xuan Cuong, director of the HCMC Transport Department, at a working session with the HCMC leaders, reported that the environment monitoring indexes in the second quarter of 2016 were higher than that of the same period of 2015.

Seven out of 15 spots in the city were reported as having CO increasing by 1.11-2.18 times, while 11 out of 15 spots have dust increasing by 1.02-1.64 times, and eight spots have NO2 going up by 1.02-1.31 times.

If every motorbike consumes 0.5 liters of petrol and every car consumes 1 liter a day, the 7.3 million motorbikes and 600,000 cars in HCMC would consume 4 million liters of fuel and produce a huge volume of emissions.

According to the HCMC Environment Protection Sub-department, air pollution is mostly caused by suspended dust from transport activities. The average content per hour of suspended dust monitored in the third quarter of 2016 in 20 spots in HCM City was between 87.70– 715.93 μg/m3, while 43.75 percent of monitored value could not meet the Vietnamese standard QCVN 05:2013/BTNMT (the concentration of suspended dust is 300 μg/m3 per hour).

The traffic jams in the city make the pollution even worse. The air pollution at Go Vap Roundabout, Nguyen Kiem, Xo Viet Nghe Tinh and Bach Dang streets is more serious because there are too many motorbikes, cars and buses which discharge emissions at the same time. In districts 2, 9 and Thu Duc, the dust sometimes is so thick that it looks like fog.

The same situation can be seen in Hanoi. Tay Son, Truong Chinh, Giai Phong and Nguyen Xien roads are dusty because of the heavy traffic there.

The HCMC Transport Department has proposed to the HCMC People’s Committee to urge the Prime Minister to approve the MOT’s plan to control vehicles’ emission.

Under the plan, MOT will draw up a roadmap for applying emission standards for motor vehicles with the capacity of 175 cm3 and higher in 2018-2020.

MOT initially intended to apply the plan on a trial basis in some large cities before applying it on a large scale in all localities. However, implementation has been delayed for many reasons.

Source: VIETNAMNET

 

 

Ô nhiễm không khí do phương tiện là mối lo lắng hàng đầu của nhà chức trách

Các chuyên gia môi trường cho biết, tại TP. HCM và Hà Nội, ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông thậm chí còn nghiêm trọng hơn tình trạng ô nhiễm từ các khu công nghiệp.

Sở Giao thông vận tải TP HCM đã báo cáo rằng ô nhiễm do các hoạt động giao thông vận tải đã trở nên đáng báo động.

Hiện có hơn 8 triệu phương tiện tại TP Hồ Chí Minh, trong đó có 7 triệu xe gắn máy, số lượng phương tiện như vậy sản xuất ra một khối lượng lớn khí thải gây ô nhiễm không khí trầm trọng và làm tổn hại đến sức khỏe của người dân. Số lượng phương tiện giao thông ở Hà Nội là 6 triệu.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đã báo cáo rằng chỉ số quan trắc môi trường trong quý II năm 2016 cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Bảy trong số mười lăm điểm trong thành phố đã được báo cáo là có lượng khí CO tăng 1,11-2,18 lần, trong khi 11 trong số 15 điểm có lượng bụi bẩn tăng 1,02-1,64 lần và tám điểm có lượng NO2 tăng lên 1,02-1,31 lần.

Nếu mỗi xe máy tiêu thụ 0,5 lít xăng, mỗi xe hơi tiêu thụ 1 lít xăng một ngày, thì 7,3 triệu xe máy và 600.000 xe hơi ở TP.HCM sẽ tiêu thụ 4 triệu lít nhiên liệu và sản xuất một lượng lớn khí thải.

Theo Cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM, ô nhiễm không khí chủ yếu được gây ra bởi khối lượng bụi lơ lửng trong không khí xuất phát từ các hoạt động vận tải. Hàm lượng bụi trung bình mỗi giờ được theo dõi trong quý III năm 2016 tại 20 điểm ở TP. HCM là khoảng từ 87.70 đến 715,93 mg/ m3, khoảng 43,75 phần trăm giá trị được theo dõi không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn QCVN 05: 2013 / BTNMT Việt Nam (nồng độ bụi lơ lửng là 300 mg/ m3 mỗi giờ).

Ùn tắc giao thông trong thành phố làm tình trạng ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn. Ô nhiễm không khí ở vòng xoay Gò Vấp, Nguyễn Kiệm, Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Bạch Đằng là nghiêm trọng hơn hết bởi vì có quá nhiều xe máy, xe hơi và xe buýt cùng xả khí thải một lúc. Trong các quận 2, 9 và Thủ Đức, bụi trong không khí đôi khi quá dày làm nó trông giống như sương mù.

Tình hình tương tự có thể được nhìn thấy tại Hà Nội. Các đường Tây Sơn, Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Xiển trở nên vô cùng bụi bặm vì ách tắc giao thông.

Sở Giao thông vận tải TP HCM đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch của Bộ GTVT nhằm kiểm soát khí thải của phương tiện.

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ xây dựng một lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới với công suất 175 cm3 và cao hơn trong giai đoạn 2018-2020.

Bộ GTVT ban đầu dự định áp dụng kế hoạch trên cơ sở thử nghiệm ở một số thành phố lớn trước khi áp dụng nó với quy mô lớn trên cả nước. Tuy nhiên, việc thực hiện đã bị trì hoãn vì nhiều lý do.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục