Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Phải chấm dứt sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ

Phải chấm dứt sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ

25/07/2017
Mức căn bản

Small agri production must end

Seminar in preparation for upcoming Vietnam Private Sector Forum hears that larger production scale is needed for agriculture sector.

Vietnam’s agriculture sector needs to end the practice of small-scale production and reorganize it on a larger scale towards high-tech agriculture, the “Reorganizing Agricultural Production” seminar, held prior to the second Vietnam Private Sector Forum (VPSF) at the end of this month, heard.

Mr. Tran Manh Bao, Chairman of VPSF’s Agriculture Working Group and the Thai Binh Seed Company, told the seminar that Vietnam’s agricultural production needs to be reorganized with a greater focus on businesses rather than farmers.

“Agricultural production in Vietnam is still very fragmented,” he said. “For businesses like us, if we want to have 100 ha of land for agricultural production, we must sign deals with 1,000 households, which creates obstacles in the production process.”

What businesses need is support in administrative procedures on land, taxes, and technology. “Investment in agriculture is risky, so tax policies should be improved,” he said.

One of the most important issues relates to markets, according to Mr. Nguyen Khac Hai, CEO of the PAN Group. Domestic enterprises have little knowledge about foreign markets, so the government should introduce mechanisms for cooperation and exchanges of experience.

Mr. Nguyen Hoang Anh, General Director of the Central Fisheries Investment Company, said that, to reorganize production, there must be clear plans for agricultural development. There should also be a clear set of criteria in each agricultural sector and appropriate mechanisms and policies for each field.

“In my 20 years in the fisheries industry, I have found that business support policies are far different in reality,” he said. “The policy mechanism for application is also incorrect.”

Reorganizing agricultural production and developing a set of criteria for high-tech agriculture development is important, he emphasized.
 

The second VPSF is to take place in Hanoi at the end of this month and will be chaired by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and attended by leaders from the government, departments, international organizations, and business associations.

With the theme “From Central Resolution 5 to the Action Program of the Private Sector in Vietnam”, the session will focus on discussions and dialogue between the government and the private sector in three key national spheres: agriculture, tourism, and the digital economy.

The VPSF is an initiative from the Vietnam Young Entrepreneurs’ Association and the Mekong Business Initiative (MBI), funded by the Asian Development Bank (ADB) and the Australian Government.

The forum is a bridge between the government, public authorities, and the private sector for continuous and close consultation on public and private policy, based on the gathering and reflection of voices from enterprises.

The forum this year is expected to see 1,000 delegates in attendance, including those from the government, ministries, departments, international organizations, and business associations, as well as economic experts and numerous CEOs from Vietnamese and foreign enterprises.

Source: VnEconomicTimes

 

Phải chấm dứt sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ

Hội thảo chuẩn bị cho Diễn đàn khu vực tư nhân Việt Nam sắp tới cho thấy cần phải có quy mô sản xuất lớn hơn cho ngành nông nghiệp.

Theo thông tin được biết, ngành nông nghiệp Việt Nam cần chấm dứt hoạt động sản xuất quy mô nhỏ, cải tổ lại quy mô lớn hơn cho nông nghiệp công nghệ cao, hội thảo "Tái thiết Sản xuất Nông nghiệp" được tổ chức trước Diễn đàn Khu vực Tư nhân Việt Nam lần thứ hai (VPSF) vào cuối tháng này.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch nhóm công tác Nông nghiệp của VPSF, Tổng Giám đốc Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, phát biểu trong hội thảo rằng sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cần được tái thiết với trọng tâm là các doanh nghiệp hơn là người nông dân.

"Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn rất manh mún", ông nói. "Đối với những doanh nghiệp như chúng tôi, nếu muốn có 100 ha đất để sản xuất nông nghiệp, chúng tôi phải ký hợp đồng với 1.000 hộ gia đình, điều này gây trở ngại cho quá trình sản xuất."

Những gì doanh nghiệp cần là sự hỗ trợ trong các thủ tục hành chính về đất đai, thuế và công nghệ. Ông nói: "Đầu tư vào nông nghiệp là chuyện đầy rủi ro, vì vậy chính sách thuế phải được cải thiện".

Theo ông Nguyễn Khắc Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN, một trong những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến thị trường. Các doanh nghiệp trong nước ít biết về thị trường nước ngoài nên chính phủ nên đưa ra các cơ chế hợp tác và trao đổi kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thủy sản Nam miền Trung, cho biết để cải tổ lại sản xuất phải có kế hoạch rõ ràng cho phát triển nông nghiệp. Cũng nên có một bộ tiêu chí rõ ràng trong từng ngành nông nghiệp cùng các cơ chế và chính sách phù hợp cho từng lĩnh vực.

Ông nói: "Với 20 năm trong ngành công nghiệp thủy sản, tôi nhận thấy rằng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có cách biệt rất nhiều trong thực tế. Cơ chế chính sách để áp dụng cũng không chính xác."

Ông nhấn mạnh rằng tái tổ chức sản xuất nông nghiệp và xây dựng một bộ tiêu chí cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao là điều rất quan trọng.

VPSF lần thứ 2 tổ chức ở Hà Nội vào cuối tháng này sẽ được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và có sự tham dự của các lãnh đạo từ chính phủ, các cơ quan, tổ chức quốc tế và các hiệp hội doanh nghiệp.

Với chủ đề "Từ Nghị quyết Trung ương 5 đến Chương trình hành động của khu vực tư nhân ở Việt Nam", phiên họp sẽ tập trung thảo luận và đối thoại giữa Chính phủ và khu vực tư nhân trong ba lĩnh vực trọng điểm quốc gia: nông nghiệp, du lịch và kinh tế kỹ thuật số.

VPSF là sáng kiến của Hiệp hội doanh nhân trẻ Việt Nam và Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI), do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ.

Diễn đàn là cầu nối giữa chính phủ, các cơ quan nhà nước, và khu vực tư nhân nhằm tham vấn liên tục và chặt chẽ về chính sách công và tư, dựa trên việc thu thập và phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp.

Diễn đàn trong năm nay dự kiến sẽ có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, bao gồm các cơ quan của chính phủ, các bộ, ban ngành, các tổ chức quốc tế và các hiệp hội doanh nghiệp cũng như các chuyên gia kinh tế và nhiều CEO của các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục