Bài viết liên quan:

HAVE FAITH IN GOD

Once a teacher had a disciple who used to live in a hermitage. One day, the disciple was going somewhere. He hadn't gone too far when suddenly it started raining cats and dogs. He returned and told this problem to his teacher. The teacher said, "You should have faith in god. He will save you from all problems."

The disciple obeyed and resumed his journey. He kept reciting the name of god and cleared all the hurdles. 

Next day, the teacher had to go on the same route. When he reached a deep drain, he doubted whether god would save him or not. The teacher got drowned.

Thus, doubt drowns you and faith saves you.

Source: Kids Front

 

 

Phải có đức tin vào Chúa trời

Một nhà giáo xưa sống tại nơi hiu quạnh có một môn đệ. Một ngày nọ, người học trò dự định đi đâu đó. Anh ta không thể đi xa vì trời đột nhiên mưa dai dẳng nhiều ngày. Anh ta quay về và nói với thầy giáo của mình. Người thầy nói: " Con nên tin vào Chúa trời. Người sẽ giúp con mọi chuyện."

Người học trò nghe theo lời thầy và bắt đầu lại cuộc hành trình. Anh ta đọc đi đọc lại đến thuộc lòng tên các vị thần và gạt bỏ được tất cả mọi trở ngại.

Ngày hôm sau, người thầy cũng có cuộc hành trình như học trò của mình. Khi anh ta đi đến một mương nước sâu. Ông ta phân vân liệu chúa trời có cứu anh ta hay không. Ông ấy đã bị nhấn chìm.

Vậy là, sự nghi ngờ sẽ giết chết bạn và niềm tin sẽ cứu sống bạn.

 

Dịch bởi: BuiMaiAnh