Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Phẫu thuật cấy ghép đầu người đối mặt với các rào cản pháp lý

Phẫu thuật cấy ghép đầu người đối mặt với các rào cản pháp lý

10/02/2017
Mức trung cấp

Head transplant operations face legal barriers

Vietnamese organ transplant experts say head transplantation is a new technique and the country is just ‘studying’ and ‘considering’ the operation.

Pham Sy Long, 28, from Ha Tinh province, became the first person who registered to have his head transplanted to another body. Long was paralyzed after an accident and had a spinal cord injury in 2003. At that time, he was 15 years old and a ninth grader.

The National Coordinating Centre for Human Organ Transplants, located at the Vietnam-Germany Friendship Hospital, confirmed that besides Long, the center has received five other registrations.

However, the center said it is still unclear when the first human head transplant surgery can be carried out as doctors are still studying the technique and there have been no registrations to donate bodies for head transplants.

Cao Tien Sy, head of the center’s legal division, said the center welcomes people like Long, but the risks must be explained. Long said, however, he wants to devote himself to Vietnam’s medicine and he accepts the risk.

The head transplant operation was part of a discussion about new achievements in the healthcare sector at a national conference which took place in late 2015. 

Dr Trinh Hong Son, director of the National Coordinating Centre for Human Organ Transplants, then talked about a project on transplanting human heads programmed by an Italian scientist. 

If the project goes successfully, Vietnam would send its staff to training courses to learn about the technique, or may invite the surgery team to Vietnam to carry out the operation here.

However, the plan cannot proceed because of technical and legal matters.

According to Sy, in order to conduct the head transplant operation, patients will have to have their spinal cord transplanted first. This still cannot be implemented anywhere in the world. 

He said human cells have the capability of storing information, and so do live bodies to transplanted with heads.

The information about the first head transplant in the world to be carried out by Italian neurosurgeon Dr Sergio Canavero is still unclear. 

Foreign newspapers once quoted Dr Sergio Canavero as reporting that a hospital in Vietnam says it is willing to host the surgery. However, relevant agencies in Vietnam all denied this, saying that they have not been informed about the operation.

In the latest news, the surgeon said the first surgery case would be implemented by December 2017, and the patient is Valery Spiridonov, 31.

Source: VIETNAMNET

 

 

Phẫu thuật cấy ghép đầu người đối mặt với các rào cản pháp lý

Các chuyên gia ghép tạng Việt Nam nói rằng cấy ghép đầu là một kỹ thuật mới và nước ta mới chỉ 'nghiên cứu' và 'xem xét.

Phạm Sỹ Long, 28 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, đã trở thành người đầu tiên đăng ký ghép đầu mình vào một cơ thể khác. Long đã bị liệt sau một tai nạn và bị chấn thương tủy sống vào năm 2003. Tại thời điểm đó, anh 15 tuổi và là một học sinh lớp chín.

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép tạng, nằm ở Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức khẳng định rằng, ngoài anh Long, trung tâm đã nhận được đăng ký từ năm người khác.

Tuy nhiên, trung tâm cho biết vẫn chưa rõ thời điểm khi nào có thể diễn ra ca phẫu thuật cấy ghép đầu người đầu tiên vì các bác sĩ vẫn đang nghiên cứu các kỹ thuật và vẫn chưa có đăng ký hiến tặng cơ thể để cấy ghép đầu nào.

Ông Cao Tiến Sỹ, trưởng bộ phận pháp lý của trung tâm cho biết trung tâm đón chào những người như Long, nhưng các rủi ro cần phải được giải thích. Tuy nhiên Long nói, anh muốn cống hiến cho y học của Việt Nam và chấp nhận rủi ro.

Phẫu thuật cấy ghép đầu là một phần của một cuộc thảo luận về những thành tựu mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại một hội nghị quốc gia diễn ra vào cuối năm 2015.

Tiến sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép tạng đã nói về một dự án phẫu thuật cấy ghép đầu người của một nhà khoa học người Ý.

Nếu dự án thành công, Việt Nam sẽ cử nhân viên của mình đến các khóa đào tạo để tìm hiểu về kỹ thuật hoặc có thể mời các đội phẫu thuật đến Việt Nam để thực hiện phẫu thuật tại đây.

Tuy nhiên, kế hoạch này không thể tiếp tục do các vấn đề kỹ thuật và pháp lý.

Theo ông Sỹ, để tiến hành phẫu thuật cấy ghép đầu, bệnh nhân sẽ phải được cấy ghép tủy sống trước tiên. Việc này vẫn chưa thể được thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Ông cho biết các tế bào của con người có khả năng lưu trữ thông tin và do đó liệu các cơ thể sống có thể được cấy ghép với đầu.

Các thông tin về ca cấy ghép đầu người đầu tiên trên thế giới được thực hiện bởi nhà giải phẫu thần kinh người Ý, Tiến sĩ Sergio Canavero vẫn chưa rõ ràng.

Báo chí nước ngoài đã trích dẫn lời của Tiến sĩ Sergio Canavero trong một báo cáo rằng một bệnh viện ở Việt Nam nói rằng họ đã sẵn sàng cung cấp nơi thực hiện ca phẫu thuật. Tuy nhiên, các cơ quan có liên quan ở Việt Nam đều phủ nhận thông tin này và cho biết, họ vẫn chưa hề nhận được thông tin về ca phẫu thuật.

Theo những tin tức mới nhất, các bác sĩ phẫu thuật cho biết ca phẫu thuật đầu tiên sẽ được thực hiện vào tháng 12 năm 2017 và bệnh nhân là anh Valery Spiridonov, 31 tuổi.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 11/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục