Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Phế liệu từ tôm được sử dụng để làm thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học

Phế liệu từ tôm được sử dụng để làm thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học

09/03/2017
Mức trung cấp

Shrimp waste used to make animal feed, biological derivatives

Shrimp waste - heads and shells – are being used to produce animal feed and biological derivatives, resulting in high profits and a reduction of air pollution at processing plants. 

Six years ago in Ca Mau province, the ‘metropolis’ of the aquaculture and seafood processing industry, shrimp shells discharged from processing were in piles as high as a mountain.

Every day, Minh Phu Seafood JSC threw away 50-100 tons of shrimp heads and shells. The mountain of shrimp waste produced a bad odor after being exposed to the sun and rain.

This prompted Hoang Viet Tung, a member of the board of directors of VNF, to draw up a plan to take advantage of the waste. He signed contracts with large seafood companies on buying shrimp waste from them.

VNF collects more than 100 tons of waste products every day. The company undertakes all the steps of the waste collection process to ensure quality and hygiene of the waste. 

In the past, shrimp heads and shells thrown on the ground contained impurities. Now, VNF sets up conveyor belts to put shrimp waste into tanks.

With the belts, VNF can collect shrimp heads and shells just 30 minutes after the waste is split from seafood processing factories. The biggest value is that it can help settle environmental problems using high technology.

In the past, the waste from shrimp farming and seafood processing activities caused serious air and water pollution. 

This forced the Ca Mau provincial authorities to increase public spending to settle environmental problems every year. Since VNF began operating the system which collects waste right from the source, the life of 1.2 million local residents has been upgraded.

According to Tung, shrimp shells will decompose within four hours if it cannot be put in cold storage in the right way. 

Therefore, VNF decided to set up satellite collection units at every shrimp processing factory. This method is less costly than organizing mobile collection units, while it allows to control the quality of input materials.

The waste can be used to make animal feed. However, he believes that shrimp waste will bring higher economic efficiency if it is used to make biological derivatives.

One kilo of shrimp heads can be sold at a low price of several thousands of dong to animal feed manufacturers. 

However, if the waste is used to make biological derivatives that serve the food industry, the price could be VND20,000. 

If it used to make shrimp paste, the price would be VND100,000. And if someone can make chitosan used to produce food wrap, or artificial plastic, it would sell for $400-500 per kilo. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Phế liệu từ tôm được sử dụng để làm thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học

Phế liệu từ tôm như đầu và vỏ đang được sử dụng để sản xuất thức ăn gia súc và các loại dẫn xuất sinh học, mang lại lợi nhuận cao và giảm ô nhiễm không khí tại các nhà máy chế biến.

Sáu năm trước, tại tỉnh Cà Mau - 'thủ phủ' của ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản, vỏ tôm chất cao như núi.

Mỗi ngày, công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phúc phải vứt đi từ 50 - 100 tấn đầu và vỏ tôm. Ngọn núi phế liệu từ tôm này thường xuất hiện mùi hôi sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và mưa.

Vấn đề này đã khiến ông Hoàng Việt Tùng, một thành viên của ban giám đốc VNF vạch ra kế hoạch tận dụng lợi thế của lượng phế liệu từ tôm này.

VNF thu thập hơn 100 tấn phế liệu mỗi ngày. Công ty cam kết tất cả các bước của quá trình thu gom đều đảm bảo chất lượng và vệ sinh.

Trước đây, đầu và vỏ tôm thường bị vứt trên sàn có chứa nhiều tạp chất. Hiện tại, VNF đã lắp đặt băng tải để đưa phế liệu tôm vào các bể chứa.

Với các băng tải, VNF có thể thu thập đầu và vỏ tôm chỉ trong 30 phút sau khi chúng được tách ra trong quá trình chế biến hải sản. Giá trị lớn nhất là nó có thể giúp giải quyết các vần đề về môi trường bằng công nghệ cao.

Trong quá khứ, phế liệu từ tôm và các hoạt động chế biến hải sản đã gây ô nhiễm không khí và nước một cách nghiêm trọng.

Điều này buộc chính quyền tỉnh Cà Mau phải tăng chi tiêu công để giải quyết các vấn đề về môi trường hàng năm. Kể từ khi VNF bắt đầu vận hành hệ thống thu thập phế liệu ngay từ nguồn, đời sống của 1,2 triệu người dân địa phương đã được nâng cấp.

Theo ông Tùng, vỏ tôm sẽ bị phân hủy trong vòng bốn giờ nếu nó không được đưa vào kho lạnh đúng cách.

Do đó, VNF quyết định thành lập các đơn vị thu thập tại mỗi nhà máy chế biến tôm. Phương pháp này ít tốn kém hơn so với việc thu thập di động qua từng nhà máy, đồng thời cho phép để kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Các chất thải này có thể được sử dụng để làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, ông tin rằng chất thải tôm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nếu nó được sử dụng để chế tạo các loại dẫn xuất sinh học.

Một kilogam đầu tôm có thể được bán với giá chỉ vài ngàn đồng để sản xuất thức ăn gia súc.

Tuy nhiên, nếu được sử dụng để chế tạo dẫn xuất sinh học phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm, giá cả có thể là 20.000 đồng.

Nếu được sử dụng để làm mắm tôm, giá sẽ là 100.000 đồng. Và nếu ai đó có thể làm ra chitosan được dùng để để sản xuất giấy bọc thực phẩm hoặc nhựa nhân tạo, thì sẽ được bán với giá 400-500 USD cho mỗi kg.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục