Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Phơi bày ba nhầm tưởng phổ biến khi học ngôn ngữ

Phơi bày ba nhầm tưởng phổ biến khi học ngôn ngữ

29/09/2017
Mức căn bản

Three Popular Language-Learning Myths Debunked

No matter how fascinated we are by the beauty of a new language, it seems like there is always a critical period where we encounter many excuses that deter us from even starting the process!

We have all been there; one minute we are excited about the idea of learning a new language, and the next, we make all kinds of excuses and pause from the initial excitement.

Read about three popular language learning myths that we create in order to justify our procrastination when it comes to learning a new language.

1) Age

+ “I am too old for this; I will never learn.”

While there are some studies that support the idea that children have an easier time learning a second languagethere is nothing to suggest there’s an age at which learning abilities disappear for good.

So, put this myth to rest and start learning that language that you have been meaning to study for years.

Also, here is an extra incentive: Think about the advantages that your age gives you, you have been speaking your native language for quite some time, and your innate knowledge of its grammar and sounds will be helpful when trying to learn a new language from scratch.

So what are you waiting for? Go try it now (Actually, hang on, let’s finish this article first!).

2) Time

+ “I’m too busy; I don’t have time to waste.”

Let’s start by making it clear that time spent learning a new language is not time wasted. There are many advantages to learning a new language.

That’s an entirely different article in itself. It’s true that, as adults, we have a lot on our plates and often find it difficult to make time for learning.

In this case, it helps if we change our perception of learning from being “a waste of time” to being “an investment” that will bring us personal, social and even economic benefits in the future.

Also, it is important to realize that learning is not exclusive to classrooms, nor does it need to be time-consuming. You can try to listen to language podcasts while walking to work, or when you’re working out, or you can also squeeze in a mini-lesson while waiting for an appointment.

 Remember to make it fun, and not see it as an obligation or as homework. Once you see your own progress, oftentimes that’s all you need to keep pushing forward.

3) Money

+ “Learning a new language is too expensive; I don’t have that kind of money.”

This excuse is probably the one that’s used most often, but it is also the easiest to solve. Just as learning a new language doesn’t have to be a boring burden, it doesn’t have to break the bank as well.

Thanks to the Internet, we now have access to many affordable, helpful resources. Make use of these and take advantage of the many sites and applications designed to make learning easier for you.

Look for communities or groups that aim to practice conversational skills or set up free language exchanges with people that are willing to learn your native language.

Last, but not least, hire a teacher and design your own learning experience today (italki has a lot of awesome language teachers)!

No matter what your excuse is, you alone have the power to break free from all your hesitations.

Learning a foreign language is a very gratifying process, but it all starts with those first-steps! Or, if you’ve started to learn a language but for whatever reason stopped, then continue and try once again!

Source: ARLnow.com

 

Phơi bày ba nhầm tưởng phổ biến khi học ngôn ngữ

Bất kể một thứ tiếng mới có mê hoặc đến mức nào thì dường như luôn có một thời kỳ then chốt lúc chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những lời biện hộ, thậm chí có thể cản trở chúng ta bắt đầu quá trình học!

Tất cả chúng ta đều như vậy; một phút nào đó chúng ta sẽ rất hứng khởi về ý tưởng học một thứ tiếng mới, và tiếp theo, chúng ta viện ra đủ loại lý do và tạm ngừng niềm phấn khởi ban đầu.

Đọc về ba nhầm tưởng phổ biến khi học ngôn ngữ mà chúng ta tạo ra để biện minh cho sự trì hoãn khi chúng ta học một ngôn ngữ mới.

1) Tuổi tác

+ "Tôi quá lớn tuổi để học rồi; Tôi sẽ không bao giờ học nữa."

Mặc dù có một số nghiên cứu ủng hộ khái niệm rằng trẻ em học ngôn ngữ thứ hai dễ dàng hơn nhưng không có bất kỳ điều gợi ý rằng ở một độ tuổi nào đó khả năng học ngoại ngữ sẽ biến mất cả.

Vì vậy, hãy từ bỏ lối suy nghĩ cũ rích ấy và bắt đầu học thứ tiếng mà bạn có dự định sẽ học trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, đây là một ưu thế: Hãy suy nghĩ về những lợi thế mà tuổi tác mang đến cho bạn, bạn đã nói được tiếng mẹ đẻ trong một thời gian khá dài, và kiến thức bẩm sinh về ngữ pháp và âm thanh của bạn sẽ hữu ích khi bạn cố gắng học một ngôn ngữ mới từ con số 0.

Bạn đang đợi điều gì? Hãy thử nó ngay bây giờ (Thực ra, hãy chờ một chút, chúng ta hãy kết thúc bài viết này trước!).

2) Thời gian

+ "Tôi quá bận rộn; Tôi không có thời gian để mà lãng phí."

Hãy bắt đầu bằng việc làm rõ rằng học một ngôn ngữ mới không phải là chuyện lãng phí thời gian. Có rất nhiều lợi thế khi học một ngôn ngữ mới.

Đó là một mặt hoàn toàn khác. Đúng là khi làm người lớn, chúng ta phải xoay sở để giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc, gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm và thường thấy khó khăn trong việc dành thời gian ra để học.

Trong trường hợp này, điều đó sẽ hữu ích nếu chúng ta thay đổi nhận thức về việc học ngôn ngữ từ "lãng phí thời gian" trở thành một "sự đầu tư" mang lại lợi ích cho cá nhân, cho xã hội và thậm chí là cho nền kinh tế trong tương lai.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải nhận ra rằng học tập không phải là hoạt động chỉ thực hiện trên lớp học, cũng không cần hao tốn nhiều thời gian. Bạn có thể cố gắng nghe các podcast ngôn ngữ trong khi đi bộ đến nơi làm việc, hay khi bạn đang làm việc, hoặc bạn cũng có thể chen một bài học nhỏ vào trong khi đang đợi một cuộc hẹn.

Hãy nhớ làm cho việc học trở nên vui vẻ, và không thấy nó như một nghĩa vụ hay bài tập về nhà. Ngay khi bạn nhìn thấy những tiến triển của bản thân, đôi lúc đó là tất cả những gì bạn cần để tiếp tục tiến về phía trước.

3) Kinh phí

+ "Kinh phí để học một thứ tiếng mới quá đắt đỏ, tôi không có tiền để dành cho khoản đó."

Lý do này có lẽ là lý do được sử dụng nhiều nhất, nhưng cũng dễ giải quyết nhất. Tựa như việc học một ngôn ngữ mới không phải là một gánh nặng nhàm chán, nó cũng không tốn quá nhiều chi phí.

Nhờ có Internet, giờ đây chúng ta có thể truy cập vào nhiều nguồn tài nguyên hữu ích và giá cả phải chăng. Hãy dùng và tận dụng lợi thế của rất nhiều trang web và ứng dụng được thiết kế để giúp cho việc học của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Hãy tìm kiếm các cộng đồng hoặc nhóm nhằm thực hành các kỹ năng giao tiếp hoặc thiết lập việc trao đổi ngôn ngữ miễn phí với những người sẵn sàng học tiếng mẹ đẻ của bạn.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, đó là thuê một giáo viên và phác họa trải nghiệm học tập của riêng bạn ngay hôm nay!

Cho dù lý do của bạn là gì, một mình bạn vẫn có sức mạnh để thoát khỏi tất cả những do dự của bản thân.

Học một ngoại ngữ là một quá trình khiến bạn rất thỏa mãn, nhưng tất cả đều phải bắt đầu với những bước đầu tiên! Hoặc, nếu bạn đã bắt đầu học một ngôn ngữ nhưng vì lý do nào đó mà ngưng lại, hãy tiếp tục và cố gắng thêm lần nữa!

 

Dịch bởi: DiemNguyen195

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục