Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Phóng tôi lên? Các nhà khoa học đã dịch chuyển vật thể đầu tiên từ trái đất vào không gian

Phóng tôi lên? Các nhà khoa học đã dịch chuyển vật thể đầu tiên từ trái đất vào không gian

17/07/2017
Mức căn bản

Beam me up? Scientists teleport first object ever from Earth into space

Transporting humans, like on Star Trek, will still be a long way away. (Photo: PARAMOUNT PICTURES)

Chinese scientists successfully teleported an object from the Earth's surface to an orbiting satellite for the first time ever.

A photon — a tiny sub-atomic particle — was "transported" from the Gobi Desert to China's Micius satellite some 310 miles above the surface. 

The Guardian reported it's a new record distance for quantum teleportation, which occurs when the complete properties of one particle are instantaneously transferred to another — in effect teleporting it to a distant location.

The technique has been in use since the 1990s, but it's the first time this has been done from Earth to space over such a long distance.

It's hard to fully comprehend, but the photon wasn't physically transported, Oxford University physicist Ian Walmsley explained to the BBC. Instead, he said the information from one photon on Earth was transferred to a second photon up in the satellite. 

"It's certainly a scientific breakthrough," Walmsley said.

Teleportation like this is a building block for a wide range of technologies, the study said.

There are a number of applications for this procedure, according to Walmsley: "Everything from secure long-distance communications through perhaps eventually using it as part of a cloud-based computing network, that allows you to send the information from one party to another in a way that's secure and can't be tapped into."

Teleportation has become a standard operation in quantum optics labs around the world, according to the Massachusetts of Technology.

The technique relies on the strange phenomenon of entanglement, MIT said. This occurs when two quantum objects, such as photons, form at the same instant and point in space and so share the same existence. 

Physically transporting anything large, like a human, however, is still a long ways off.

"To construct an entire human being from scratch — to say nothing about whether that human being at the destination is even the same person as the one you began with at the source — is a different problem entirely," astrophysicist Ethan Siegel said in Forbes magazine.

Source: USA TODAY

 

Phóng tôi lên? Các nhà khoa học đã dịch chuyển vật thể đầu tiên từ trái đất vào không gian

Dịch chuyển con người, như bộ phim Star Trek, sẽ còn cách rất xa. (Ảnh: PARAMOUNT PICTURES)

Lần đầu tiên các nhà khoa học Trung Quốc phóng thành công một vật thể từ bề mặt trái đất tới một vệ tinh quay quanh quỹ đạo.

Một photon - một hạt hạ nguyên tử nhỏ bé - đã được "dịch chuyển" từ sa mạc Gobi đến vệ tinh Micius của Trung Quốc cách mặt đất khoảng 310 dặm.

Tờ Guardian báo cáo rằng đây là khoảng cách kỷ lục mới cho việc dịch chuyển lượng tử, xảy ra khi các thuộc tính hoàn chỉnh của một hạt được chuyển sang một vị trí khác, tức là dịch chuyển nó tới một vị trí cách xa.

Kỹ thuật này đã được sử dụng từ những năm 1990, nhưng đây là lần đầu tiên điều này được thực hiện trên một quãng đường dài như vậy, từ trái đất lên đến không gian.

Thật khó để lĩnh hội hết, nhưng photon không được vận chuyển về mặt vật chất, nhà vật lí Ian Walmsley của Đại học Oxford đã giải thích với BBC. Thay vào đó, ông nói rằng thông tin từ một photon trên trái đất đã được chuyển sang một photon thứ hai trong vệ tinh.

Walmsley nói, "Đó chắc chắn là một bước đột phá khoa học".

Nghiên cứu cho biết, dịch chuyển như thế này là nền tảng xây dựng cho một loạt các công nghệ.

Theo Walmsley, có một số ứng dụng cho thủ tục này: "Tất cả mọi thứ từ truyền thông đường dài bảo mật từ đầu đến cuối có lẽ rốt cuộc đang sử dụng nó như một phần của một mạng máy tính dựa trên điện toán đám mây, cho phép bạn gửi thông tin từ bên này sang bên khác một cách an toàn và không thể xâm nhập được."

Theo Viện Công nghệ Massachusetts, viễn tải (sự vận chuyển các vật hay các hạt cơ bản từ nơi này tới nơi khác, hầu như tức thời, mà không phải di chuyển qua không gian) đã trở thành một hoạt động tiêu chuẩn trong các phòng thí nghiệm về quang học lượng tử trên khắp thế giới.

Kỹ thuật này dựa vào hiện tượng lạ của sự vướng, MIT cho biết. Điều này xảy ra khi hai vật thể lượng tử, chẳng hạn như photon, hình thành cùng một khoảnh khắc và cùng một điểm trong không gian và có cùng một sự tồn tại.

Tuy nhiên, vận chuyển vật chất lớn, như con người, vẫn còn cách một chặng đường dài.

Nhà nghiên cứu vật lý thiên thể Ethan Siegel trao đổi với tạp chí Forbes rằng: "Để tái tạo lại một con người nguyên vẹn từ hỗn độn - không nói đến việc người ở đích đến có phải là cùng một người với ở điểm khởi nguồn hay không - là một vấn đề hoàn toàn khác,"

 

Dịch bởi: lengoctrang

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục