Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Quảng cáo ở Sài Gòn, trước năm 1975

Quảng cáo ở Sài Gòn, trước năm 1975

28/07/2016
Mức căn bản

Advertisements in Saigon, before 1975

The French brought advertisements to Saigon in southern Vietnam and the industry boomed after 1954.

Billboards advertising medicine on a street in Saigon in southern Vietnam. The French brought advertisements to Saigon and the industry boomed after 1954. Photo credit: VnExpress

A tram car carries many advertisements, including one for coffins (Hòm).

"Con Cop” (Tiger) soft drink makes you feel you are in a rocket, according to this ad in a newspaper. The brand was very popular in the city before 1975. 

 People have to plant rice to eat, and this ad for Hynos toothpaste says it will make sure you will not have to do the same with teeth.

 A soap advertisement which claims it’s the only one that is good and cheap.

But this one says this soap has been widely agreed as better than all others.

A horse cart carries a movie billboard on what is now outside An Dong Street, District 5.

An advertisement for a tailor shop. It says the shop's owner, Phan Ba Luong, is one of the best tailors who can satisfy any customers, even who are fastidious about dress.

Lambretta, a popular brand of motorbike in Saigon in the mid 20th century and one that is still fancied by many people.  

Source: Thanhnien News

 

 

Quảng cáo ở Sài Gòn, trước năm 1975

Người Pháp đưa quảng cáo đến Sài Gòn thuộc miền Nam Việt Nam và ngành công nghiệp này bùng nổ sau năm 1954.

Biển quảng cáo quảng cáo thuốc trên một đường phố ở Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam. Người Pháp đưa quảng cáo vào Sài Gòn và ngành công nghiệp này bùng nổ sau năm 1954. Ảnh: VnExpress

Một chiếc xe điện có nhiều quảng cáo, trong đó có một quảng cáo quan tài (Hòm).

Nước ngọt "Con Cọp" khiến bạn cảm thấy mình đang ngồi trên một tên lửa, theo mẫu quảng cáo trên một tờ báo. Thương hiệu này đã rất nổi tiếng trong thành phố trước năm 1975.

Người dân cần phải trồng lúa để ăn và quảng cáo này là dành cho kem đánh răng Hynos, nó cho biết bạn sẽ phải làm điều tương tự với răng để ăn.

Một quảng cáo xà phòng tuyên bố nó là sản phẩm duy nhất có chất lượng tốt và giá rẻ.

Nhưng, quảng cáo này lại nói loại xà phòng này đã được đồng ý là tốt hơn so với tất cả những sản phẩm khác.

Một chiếc xe ngựa chở một bảng quảng cáo phim đang được trình chiếu trên đường An Đông, quận 5.

Quảng cáo cho một tiệm may. Quảng cáo cho thấy chủ sở hữu của cửa hàng, ông Phan Bá Lương là một trong những thợ may tốt nhất có thể đáp ứng cho mọi khách hàng, ngay cả những người khó tính về trang phục.

Lambretta, một thương hiệu xe máy nổi tiếng ở Sài Gòn vào giữa thế kỷ 20 và hãng xe vẫn còn tồn tại trong tâm trí của nhiều người.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục