Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Quảng cáo video là mối đe dọa đến an toàn thương hiệu ở Việt Nam

Quảng cáo video là mối đe dọa đến an toàn thương hiệu ở Việt Nam

17/05/2017
Mức căn bản

Video ads a menace to brand safety in Vietnam 

Regional rankings place Vietnam as the second-most at risk country from harmful content in Southeast Asia.

Video advertisements in Vietnam, mostly on YouTube, are a serious threat to brand safety, and the second most dangerous in Southeast Asia after Indonesia, according to global technology and data company Integral Ad Science (IAS).

Indonesia’s video ads were at the highest risk, with 15.3 percent of ad impressions flagged for appearing alongside content deemed unsafe, while its display ad risk was second highest in the region at 5 percent after Malaysia, Marketing Magazine reported, citing IAS data on brand risk in the online environment during the second half of 2016.

Following closely behind Indonesia for video brand safety risks was Vietnam, with 13.2 percent of video ads dubbed as a risk to brand safety, while its display ad risk was relatively low at 4.2 percent, the report said.

Malaysia’s brand safety risk was the highest for display ads at 6.7 percent, while its brand safety risk for video ads was also relatively high at 7.1 percent.

Thailand’s online environment posed the lowest threat to brand safety in Southeast Asia, with only 1.6 percent of display and 2.2 percent of video ads appearing on unsafe websites.

Singapore had the second safest online environment after Thailand, with only 2.7 percent of its display ads and 4.6 percent of its video ads featuring in unsafe environments.

In February, Vietnam’s Ministry of Information and Communications found more than 8,000 videos containing distorted historical facts about the country on YouTube. These videos featured advertisements for several major Vietnamese brands but the companies in question said they did not control where there ads appeared.

The government subsequently called on all companies doing business in the country to stop advertising on YouTube, Facebook and other social media until they find a way to halt the publication of "toxic" anti-government information.

“We withdrew our ads from YouTube as soon as we were being warned by the authorities. We do not want our brands to appear alongside toxic content,” Nguyen Tran Hung Long, senior media manager at Masan Group Corporation, told VnExpress.

These warnings have reminded businesses to pay more attention to brand safety on the internet, said Vinamilk marketing manager Pham Minh Tien.

Nearly 49 million people in Vietnam, or more than half of the country’s population, are online. A Nielsen survey released last September found that 92 percent of them watch online videos at least once a week, and 64 percent are daily viewers.

YouTube and Facebook account for two-thirds of the digital media market share in Vietnam, according to Nguyen Khoa Hong Thanh, operations director at digital marketing agency Isobar Vietnam.

Source: Vnexpress

Quảng cáo video là một mối đe dọa đến an toàn thương hiệu ở Việt Nam

Video ads a menace to brand safety in Vietnam - report

Việt Nam được xếp hạng là quốc gia đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á có rủi ro cao về nội dung độc hại.

Theo công ty Công nghệ và dữ liệu toàn cầu Integral Ad Science (IAS), quảng cáo video ở Việt Nam, đa phần là trên YouTube, là mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn thương hiệu, và Việt Nam là nước nguy hiểm đứng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia.

Theo tạp chí Marketing đưa tin, trích dẫn dữ liệu IAS về rủi ro thương hiệu trong môi trường trực tuyến nửa cuối năm 2016, quảng cáo video ở Indonesia là rủi ro nhất, với 15,3% số lần hiển thị quảng cáo bị gắn cờ vì xuất hiện cùng với nội dung được coi là không an toàn, trong khi đó rủi ro khi hiển thị quảng cáo của nước này đứng thứ hai trong khu vực với mức 5% xếp sau Malaysia.

Tạp chí cũng cho biết, đứng ngay sau Indonesia về những video rủi ro đối với an toàn thương hiệu là Việt Nam, với 13,2% quảng cáo video được xem là rủi ro đối với an toàn thương hiệu, trong khi rủi ro quảng cáo hiển thị tương đối thấp khoảng 4,2%.

Rủi ro an toàn thương hiệu ở Malaysia là cao nhất với mức 6,7% đối với quảng cáo hiển thị, trong khi rủi ro an toàn thương hiệu đối với quảng cáo video cũng tương đối cao ở mức 7,1%.

Môi trường trực tuyến của Thái Lan có mức đe dọa thấp nhất đối với an toàn thương hiệu ở khu vực Đông Nam Á, chỉ có 1,6% quảng cáo hiển thị và 2,2% quảng cáo video xuất hiện trên các trang web không an toàn.

Singapore có môi trường trực tuyến an toàn đứng thứ hai sau Thái Lan, với chỉ 2,7% quảng cáo hiển thị và 4,6% quảng cáo video hiển thị trong môi trường không an toàn.

Trong tháng hai, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phát hiện hơn 8.000 video chứa các thông tin sai lệch về lịch sử đất nước trên YouTube. Những video này cũng gắn nhiều quảng cáo của một số thương hiệu lớn ở Việt Nam nhưng các công ty cho biết họ không kiểm soát được những nơi quảng cáo xuất hiện.

Chính phủ sau đó đã kêu gọi các công ty kinh doanh trong nước ngừng quảng cáo trên YouTube, Facebook và các phương tiện truyền thông xã hội khác đến khi họ tìm ra cách để ngăn chặn các thông tin "xấu" chống đối chính phủ.

Ông Nguyễn Trần Hưng Long, quản lý truyền thông cấp cao của tập đoàn Masan trao đổi với tờ VnExpress rằng: "Chúng tôi rút quảng cáo khỏi YouTube ngay khi nhận được cảnh báo từ chính quyền. Chúng tôi không muốn thương hiệu của chúng tôi xuất hiện cùng với nội dung xấu".

Ông Phạm Minh Tiến, giám đốc marketing Vinamilk cho biết những cảnh báo này đã nhắc nhở các doanh nghiệp chú ý hơn về an toàn thương hiệu trên Internet.

Gần 49 triệu người Việt Nam, nói cách khác là hơn một nửa dân số cả nước đang sử dụng mạng. Cuộc khảo sát của Nielsen vào tháng chín năm ngoái cũng cho thấy rằng 92% trong số họ xem những video trực tuyến ít nhất mỗi tuần một lần, và 64% thì xem hàng ngày.

Theo ông Nguyễn Khoa Hồng Thanh, giám đốc điều hành của cơ quan marketing kỹ thuật số Isobar Việt Nam cho biết, YouTube và Facebook chiếm 2/3 thị phần truyền thông kỹ thuật số tại Việt Nam.

Dịch bởi: tranmai

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục