Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Quốc hội đồng ý tăng lương cơ bản vào năm 2017

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ bản vào năm 2017

01/12/2016
Mức trung cấp

NA passes 2017 salary increase

The National Assembly has agreed an increase 7 per cent for annual base salary, pensions, and preferential subsidies for people with meritorious service given to Vietnam’s revolution.

Legislature agrees to 7% annual base salary increase from next year.

This approval has been part of Vietnam's five-year resolution on financial planning for the 2016-2020 period with 86.64 per cent of NA votes in favor.

The base salary is currently stipulated in Decree No. 99/2015/QH13 and stands at VND1.21 million ($54). The minimum regional salary is VND3.5 million ($156) in Region I, VND3.1 million ($139) in Region II, VND2.7 million ($121) in Region III, and VND2.4 million ($107) in Region IV, under Decree No. 122/2015.

Comparing the base salary, which is used to calculate the salaries of State officials, and the regional minimum salary for non-State employers, Mr. Bui Sy Loi, NA delegate for Thanh Hoa province, expressed concern over whether the base salary can meet the minimum living standards of State officials. Though the increase to the base salary is only modest, Mr. Loi also estimated that an increase of 7 to 8 per cent would cost the State budget an additional VND6.6 trillion ($295.5 million).

Any increase, he went on, would only be a temporary solution and not represent real reform to the salary mechanism. He suggested that retirees and people that gave meritorious services to the revolution be excluded from any increases.

He expects the government to research salary reform because increases motivate workers to enhance productivity.

State officials in the education sector total about 1.3 million, in healthcare about 300,000, and in other sectors from 1.6 to 1.7 million, Mr. Mai Duc Chinh, Deputy Chairman of the Vietnam General Confederation of Labor (VGCL), has estimated. The government pays the salaries of State officials in remote areas while local budgets are used to pay officials in other areas.

In August the National Wage Council approved a plan that was submitted to the government on increasing the regional minimum wage by 7.3 per cent in 2017. The minimum wage in Region I will increase VND250,000 ($11.2), or 7.1 per cent, in Region II VND220,000 ($9.86), or 7.1 per cent, in Region III VND200,000 ($8.9), or 7.4 per cent, and in Region IV VND180,000 ($7.9), or 7.5 per cent. The average increase in the four regions is VND213,000 ($9.5), or 7.3 per cent. 

Before the final decision of the Council was made, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) suggested the increase be from 4.5 to 5 per cent but then accepted a 6 per cent increase. A textile company member even recommended the minimum wage not be increased in 2017.

VGCL, meanwhile, agreed to reduce its suggested increase down to 10 per cent from the original 11.11 per cent.

Source: dtinews.vn

 

 

Quốc hội đồng ý tăng lương cơ bản vào năm 2017

Quốc hội đã nhất trí tăng 7 phần trăm tiền lương cơ bản hàng năm, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng Việt Nam.

Cơ quan lập pháp đồng ý tăng 7% lương cơ bản hàng năm từ năm tới.

Sự phê chuẩn này là một phần của kế hoạch tài chính 5 năm cho giai đoạn 2016-2020 với 86,64 phần trăm phiếu ủng hộ.

Mức lương cơ bản hiện nay được quy định tại Nghị định số 99/2015/QH13 và đang ở mức 1.21 triệu đồng. Mức lương tối thiểu theo khu vực là 3,5 triệu đồng ở khu vực I, 3.1 triệu đồng tại khu vực II, 2,7 triệu đồng ở khu vực III và 2,4 triệu đồng ở khu vực IV, theo Nghị định số 122/2015.

So sánh mức lương cơ bản được sử dụng để tính tiền lương của cán bộ nhà nước và mức lương tối thiểu vùng cho người sử dụng lao động ngoài nhà nước, ông Bùi Sỹ Lợi, đại biểu Quốc hội của tỉnh Thanh Hóa bày tỏ lo ngại về việc liệu mức lương cơ bản có đáp ứng được mức sống tối thiểu của công chức Nhà nước. Mặc dù mức lương cơ bản được tăng chỉ ở mức khiêm tốn nhưng ông Lợi ước tính rằng mức tăng 7-8 phần trăm sẽ tiêu tốn hơn 6,6 nghìn tỷ đồng trong ngân sách nhà nước.

Ông tiếp tục nói thêm rằng bất kì sự tăng lương nào cũng sẽ chỉ là một giải pháp tạm thời và không đại diện cho việc cải cách thực sự cơ chế tiền lương. Ông gợi ý rằng những người về hưu và người có công với cách mạng nên được loại trừ ra khỏi các đợt tăng.

Ông hy vọng chính phủ sẽ nghiên cứu việc cải cách tiền lương vì việc này sẽ giúp tăng động lực cho người lao động để nâng cao năng suất.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) đã ước tính rằng số lượng viên chức nhà nước trong toàn ngành giáo dục có khoảng 1,3 triệu người, trong ngành y tế khoảng 300.000 người và trong các lĩnh vực khác là từ 1,6-1,7 triệu người. Chính phủ trả lương của các viên chức nhà nước ở vùng sâu vùng xa trong khi ngân sách địa phương được sử dụng để chi trả các viên chức ở các khu vực khác.

Trong tháng Tám, Hội đồng tiền lương quốc gia đã phê chuẩn một kế hoạch đã được trình lên Chính phủ về việc tăng mức lương tối thiểu vùng lên 7,3 phần trăm trong năm 2017. Mức lương tối thiểu ở khu vực I sẽ tăng 250.000 đồng hay 7,1 phần trăm, trong khu vực II 220,000 đồng hay 7,1 phần trăm, ở khu vực III là 200.000 đồng hay 7,4 phần trăm và ở khu vực IV là 180,000 đồng hay 7,5 phần trăm. Mức tăng trung bình trong bốn khu vực là 213,000 đồng hay 7,3 phần trăm.

Trước khi quyết định cuối cùng của Hội đồng được thực hiện, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề xuất tăng 4,5-5 phần trăm nhưng sau đó đồng ý mức tăng 6%. Một thành viên của công ty dệt may thậm chí đề nghị không tăng mức lương tối thiểu trong năm 2017.

Trong khi đó Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã đồng ý giảm mức tăng đề nghị của mình xuống 10 phần trăm từ mức đề nghị là 11,11 phần trăm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục