Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Quốc hội xem xét kỹ lưỡng chất lượng giáo viên tiểu học

Quốc hội xem xét kỹ lưỡng chất lượng giáo viên tiểu học

14/03/2018
Mức căn bản

National Assembly scrutinises primary teacher standard

Lawmakers should reconsider the feasibility of a draft regulation asking primary school teachers to have university diplomas given that up to 40 per cent of primary teachers currently fail to meet this requirement, the National Assembly’s Committee for Culture, Education, Youth and Children (CCEYC) said on Monday.

Kids at the Hoa Sen Kindergarten in the central city of Vinh attend a class on making different types of cakes. 

The comment was a part of a review by the committee on the draft amendment of the Law on Education, which was reported to the National Assembly’s Standing Committee for scrutiny.

The draft law, written by the Ministry of Education and Training, was due to amend 50 of 114 articles – the biggest amendment to the Law on Education since it was passed in 2005.

The amended law proposed raising educational requirements for teachers at primary and secondary school and undergraduate and graduate lecturers.

CCEYC head Phan Thanh Binh said that while the committee agreed with higher standards for the teachers, they were unsure such a requirement should apply to primary school teachers.

According to the draft law, primary teachers should at least have a university degree instead of vocational training as the education law currently requires.

“There is up to 40 per cent, or about 156,000, of primary teachers nationwide with a college degree (lower level than a university degree in Viet Nam’s educational system) or a lower one,” Bình said.

“Those teachers are mainly distributed in underdeveloped areas which always lack teachers.”

Free student loans?

The amended education law proposed a relatively new financial means to support educational students, in which free tuition will be replaced by loans which can be written off if the student actually becomes a teacher.

The idea aims to reduce budget wastefulness on free tuition for students who don’t become teachers.

The CCEYE, however, was divided on this issue. Some members agreed with the new idea which helps provide financial support to the right people, while others rejected it.

They asked to keep the free tuition for educational students to demonstrate the State’s priority of training and supporting future teachers.
 

Source: vietnamnet

 

Quốc hội xem xét kỹ lưỡng chất lượng giáo viên tiểu học

Theo lời Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên và Trẻ em (CCEYC) của Quốc hội phát biểu vào hôm thứ hai rằng các nhà lập pháp nên cân nhắc lại tính khả thi của dự thảo quy định về việc yêu cầu các giáo viên tiểu học phải có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có đến 40% các giáo viên tiểu học hiện nay không đáp ứng được yêu cầu này.

Trẻ em tại trường mẫu giáo Hoa Sen ở trung tâm thành phố Vinh tham gia lớp học các kiểu làm bánh khác nhau.

Nhận xét này là một phần đánh giá của Ủy ban về việc sửa đổi dự thảo Luật Giáo dục, đã được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét kỹ lưỡng.

Dự thảo luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo ra là do sửa đổi 50 trong 114 điều - đây là công cuộc sửa đổi lớn nhất đối với Luật Giáo dục kể từ khi được thông qua vào năm 2005.

Luật sửa đổi được đề xuất nhằm nâng cao yêu cầu giáo dục cho các giáo viên ở các trường tiểu học, trung học và các giảng viên bậc đại học và sau đại học.

Trưởng ban CCEYC, ông Phan Thanh Bình cho biết mặc dù ủy ban đã đồng ý với các tiêu chuẩn cao hơn đối với giáo viên nhưng họ không chắc chắn những yêu cầu này có nên áp dụng cho giáo viên tiểu học.

Theo dự thảo luật, giáo viên tiểu học ít nhất phải có bằng đại học thay vì đào tạo ngành nghề như luật giáo dục hiện nay yêu cầu.

Ông Bình cho hay: "Có tới 40%, tương đương khoảng 156.000 giáo viên tiểu học trên cả nước có trình độ cao đẳng (thấp hơn trình độ đại học trong hệ thống giáo dục của Việt Nam) hoặc thấp hơn".

"Những giáo viên này chủ yếu được phân bố ở các khu vực kém phát triển và luôn thiếu giáo viên".

Có nên miễn các khoản vay sinh viên?

Luật giáo dục sửa đổi đề xuất một cách thức tài chính khá mới để hỗ trợ sinh viên trong ngành giáo dục, trong đó miễn học phí sẽ được thay bằng các khoản vay và có thể được xoá sổ nếu sinh viên đó thực sự trở thành giáo viên.

Ý tưởng này nhằm mục đích làm giảm lãng phí ngân sách miễn học phí đối với những sinh viên không trở thành giáo viên.

Tuy nhiên, CCEYE lại gặp mâu thuẫn trong vấn đề này. Một số thành viên đồng ý với ý tưởng mới để giúp hỗ trợ tài chính cho đúng người, trong khi một số khác lại bác bỏ nó.

Họ yêu cầu giữ lại miễn học phí cho sinh viên trong ngành giáo dục để chứng tỏ quyền ưu tiên của Nhà nước trong việc đào tạo và hỗ trợ giáo viên trong tương lai.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục