Bài viết liên quan:

THE LAW OF MOTION

John and James were neighbours and envy of each other. One day, John while taking a walk on his terrace saw smoke all around him. He looked down and saw that James was burning some leaves. He asked him not to do so.

At this, James replied, "What can I do in this? Smoke always goes up." Then John brought a bucket full of water and poured it over the burning leaves.

When James shouted at him, he said, "What can I do in this? Water always flows down."

James had no answer to this.

Source: Kids Front

 

 

Quy luật của sự chuyển động

John và James là hàng xóm nhưng suốt ngày ghen tị với nhau. Một ngày nọ, trong khi John  đang đi bộ trên sân thượng thì thấy khói bốc nghi ngút xung quanh mình. John nhìn xuống thì thấy James đang đốt lá cây. John bảo James không được làm như vậy.

Ngay lúc này, James đã trả lời:" Tôi có thể làm gì đây? Khói cứ bay lên". Sau đó, John đã mang một cái xô nước đầy và đổ vào những chiếc lá đang cháy.

Khi đó James la lên, John nói: "Tôi có thể làm gì đây? Nước cứ chảy xuống."

James không còn biết trả lời gì nữa.

 

Dịch bởi: HuyenNguyen