Từ ngày 27/06/2016, CEP giới thiệu phương pháp TIMELINE LEARNING (Học các chủ đề tiếng anh theo thời gian thực). Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy truy cập timeline.cep.com.vn.