Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Rừng thông bị đốn, chính quyền địa phương lại không biết

Rừng thông bị đốn, chính quyền địa phương lại không biết

11/10/2017
Mức căn bản

Pine forest cut down, local gov't doesn’t notice

Police and forest rangers of Hue City in the central province of Thua Thien-Hue are in co-operation to identify the persons who illegally cut down 3,000sq.m of special-use pine forest last month.

A pine stump left in the forest after illegally cut down. — Photo dantri.com.vn

The police seized several cubic metres of wood and many other tools at home of some suspected people to support further investigation, according to Dan tri online newspaper on Sunday.

In late August, an inspection team made an inspection of the management and use of forest and forestry land in An Tay Ward and discovered 3,000sq.m of pine forest had been cut down.

The 254 trees illegally cut down were perennial trees aged above 30.

The special pine forest was planted from 1986 to 1989 under the management of An Tay Ward.

Notably, the trees were cut down in the daytime, however, the locals were not aware.

The forest is located on outskirts of the city along a busy road and surrounded by residential areas.

The trees were cut down and the wood was transported from the forest by trucks, but the local authority did not notice, locals said.

According to a report sent to the city’s People’s Committee, Pham Thi Phuong Mai, chairwoman of An Tay People’s Committee, said when the inspection team discovered the forest being cut down, there was no longer any trace of any suspicious activity or person.

At the scene, only the tree stumps were present, the report said.

Mai took responsibility for the lax management of the local authority, which led to the illegal deforestation.

“The ward has more than 1,000ha of natural land, two-third of which are forest. The ward managed 14ha of forests which are scattered in different areas. Thus, the management faced many difficulties since there are just two employees for inspection and supervision”, Mai said. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Rừng thông bị đốn, chính quyền địa phương lại không biết

Công an và kiểm lâm của thành phố Huế ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cùng hợp tác để xác định những người đã chặt phá bất hợp pháp 3.000m2 rừng thông đặc dụng hồi tháng trước.

Một gốc cây thông còn lại trong rừng sau khi bị đốn hạ bất hợp pháp. - Ảnh dantri.com.vn

Theo báo Dân Trí online ngày chủ nhật, công an đã tịch thu vài mét khối gỗ và nhiều công cụ khác ở nhà của một số người bị tình nghi để hỗ trợ công tác điều tra thêm.

Vào cuối tháng tám, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc quản lý và sử dụng rừng và đất lâm nghiệp tại phường An Tây và phát hiện 3.000m2 rừng thông đã bị chặt phá.

254 cây thông bị đốn hạ trái phép là những cây lâu năm trên 30 tuổi.

Rừng thông đặc dụng được trồng từ năm 1986 đến năm 1989 dưới sự quản lý của phường An Tây.

Đáng chú ý, cây bị chặt phá vào ban ngày, tuy nhiên, người dân địa phương đã không biết chuyện này.

Rừng nằm ở ngoại ô thành phố dọc theo con đường đông đúc và được bao quanh bởi các khu dân cư.

Cây bị đốn hạ và gỗ được vận chuyển ra khỏi rừng bằng xe tải, nhưng chính quyền địa phương đã không nhận ra việc này, người dân địa phương cho biết.

Theo báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố, bà Phạm Thị Phương Mai, Chủ tịch UBND tỉnh An Tây, cho biết khi đoàn kiểm tra phát hiện khu rừng bị chặt phá thì đã không còn dấu vết của bất kỳ hoạt động hay người khả nghi nào.

Tại hiện trường, chỉ có sự hiện diện của những gốc cây, báo cáo cho biết.

Bà Mai phải lãnh trách nhiệm về sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, dẫn đến nạn phá rừng trái phép.

"Phường có hơn 1.000 ha đất tự nhiên, hai phần ba là rừng. Phường quản lý 14ha rừng nằm rải rác ở các khu vực khác nhau. Do đó, công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn vì chỉ có hai nhân viên kiểm tra và giám sát", bà Mai nói.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục