Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Sắp ra mắt trang trại năng lượng mặt trời đầu tiên ở Việt Nam

Sắp ra mắt trang trại năng lượng mặt trời đầu tiên ở Việt Nam

17/10/2017
Mức căn bản

VN’s first solar farm coming soon

The central city of Da Nang is set to build the first solar farm in the country that could connect to the national grid as early as the first quarter of 2018, project officials say.

Solar power panels being installed on the roof of a house in Da Nang. The central city plans to build the nation’s first solar farm to connect to the grid in the first quarter of 2018. 

They say that the project is part of the city’s efforts to develop renewable energy and promote ‘green growth’ in the 2017-18 period.

The farm will be built on 6.7ha of the closed Khanh Son Landfill in Lien Chieu District at a cost of VND112 billion (nearly US$5 million). It will have a capacity of 4.4MWp (megawatts photovoltaic), helping reduce nearly 5,000 tonnes of carbon emissions each year.

According to the Bach Khoa Solar Power Investment and Development JSC, the project owner, the solar farm will supply 7.7 million kWh (kilowatt per hour) per year to the city’s power grid.

In April this year, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc issued a decision on pricing that aims to encourage the development of solar power projects. 

The Decision 11/2017/QD-TTg, which took effect on June 1, 2017, says the output of solar power projects will be purchased for VND2,086 (US 9.35 cent) per kWh (excluding VAT), deemed a profitable rate for investors. 

The price will be adjusted in line with the VND/USD exchange rate, and will only apply to power grid-connected projects with cell efficiency above 16 per cent or productivity module of over 15 per cent that are able to connect to the grid by June 2019.

Solar power project investors will be eligible for various other incentives, especially support related to land, investment capital and import and corporate income tax.

By the end of July 2017, hundreds of solar projects had been registered in Viet Nam with total capacity of around 17,000 MW.

According to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment, only 16 foreign-invested green energy projects were operating in Viet Nam as of the end of 2016, with a total registered capital of $778 million. Of these just 18 per cent were investing in solar power.

In Da Nang, solar panels have been installed in some buildings, generating power for home consumption.

In 2011-15, the city cut 12,000 tonnes of carbon emissions and saved $433,000 by using nanotechnology in its public lighting system.

The city plans to support the installation of solar equipment at health centres and schools, and to fund research on solar technology and management.

Da Nang is said to have great renewable energy potential, with a 90km coastline, 2,000 hours of sunlight per year and an average wind speed of 3m per second.

According to a report prepared by the city’s Industry and Trade Department, around 30 per cent of the city’s population use solar power for water heaters, while around 20 five-star hotels and resorts are using a solar power water heating system. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Sắp ra mắt trang trại năng lượng mặt trời đầu tiên ở Việt Nam

Theo thông tin từ các cán bộ của dự án, thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng trang trại năng lượng mặt trời đầu tiên ở nước ta, dự án này có thể kết nối với lưới điện quốc gia vào đầu quý I năm 2018.

Bảng điện năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái của một ngôi nhà ở Đà Nẵng. Thành phố miền trung có kế hoạch xây dựng trang trại năng lượng mặt trời đầu tiên trong nước để kết nối với lưới điện quốc gia vào quý I năm 2018.

Họ cho biết dự án này là một phần trong các nỗ lực của thành phố nhằm phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy 'tăng trưởng xanh' trong giai đoạn 2017-18.

Trang trại sẽ được xây dựng trên 6,7 ha của bãi rác Khánh Sơn nằm khép kín ở quận Liên Chiểu với chi phí là 112 tỷ đồng (gần 5 triệu USD). Nó sẽ có công suất 4.4MWp điện năng, giúp giảm gần 5.000 tấn lượng khí thải carbon mỗi năm.

Theo chủ sở hữu của dự án, công ty năng lượng mặt trời Bách Khoa, trang trại năng lượng mặt trời sẽ cung cấp điện cho lưới điện của thành phố 7,7 triệu kWh mỗi năm.

Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về giá nhằm khuyến khích phát triển các dự án điện năng mặt trời.

Quyết định số 11/2017 / QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017, cho biết sản lượng điện năng lượng mặt trời sẽ được mua với giá 1.086 ( 9,35 xu)/kWh (không bao gồm VAT), được xem là mức giá kiếm được lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Giá sẽ được điều chỉnh theo tỷ giá VND/USD và sẽ chỉ áp dụng đối với các dự án kết nối lưới điện có hiệu quả dao động trên 16% hoặc đơn vị năng suất trên 15% có khả năng kết nối lưới điện vào tháng 6 năm 2019.

Các nhà đầu tư dự án năng lượng mặt trời sẽ được hưởng các ưu đãi khác, đặc biệt là hỗ trợ về đất đai, vốn đầu tư, thuế nhập khẩu và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 7 năm 2017, hàng trăm dự án năng lượng mặt trời đã được đăng ký ở Việt Nam với tổng công suất khoảng 17.000 MW.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến cuối năm 2016, chỉ có 16 dự án năng lượng xanh có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 778 triệu USD. Trong số này chỉ có 18% là đầu tư vào năng lượng mặt trời.

Tại Đà Nẵng, các tấm pin mặt trời đã được lắp đặt ở một số tòa nhà, tạo ra điện năng cho tiêu thụ dân dụng.

Trong năm 2011-15, thành phố đã cắt giảm được 12.000 tấn khí thải carbon và tiết kiệm được 433.000 USD bằng cách sử dụng công nghệ nano trong hệ thống chiếu sáng công cộng của thành phố.

Thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời tại các trung tâm y tế và trường học, đồng thời nghiên cứu về công nghệ và cách quản lý năng lượng mặt trời.

Đà Nẵng được biết là có tiềm năng về năng lượng tái tạo lớn với đường bờ biển dài 90 km, 2.000 giờ ánh sáng mặt trời mỗi năm và tốc độ gió trung bình là 3 mét/giây.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố, khoảng 30% dân số thành phố sử dụng năng lượng mặt trời cho máy nước nóng, trong khi khoảng 20 khách sạn và khu nghỉ mát 5 sao đang sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục