Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên Nhật Bản đắm mình vào nền văn hóa Canada trong khi học tiếng Anh

Sinh viên Nhật Bản đắm mình vào nền văn hóa Canada trong khi học tiếng Anh

19/07/2017
Mức căn bản

Japanese students immerse themselves in Canadian culture while learning English

Twenty students from Hosei University Girls High School were in Stratford this week learning English through Muskoka Language International (MLI). On Tuesday, the girls organized a charity car wash in the parking lot of the Zion Lutheran Church to raise money for the Sunshine Foundation of Canada and the Stratford-Perth Hospice Foundation. Pictured, Mugumi Watanabe is hard at work washing a truck. (Galen Simmons/The Beacon Herald/Postmedia Network)

Japanese student Sieka Yuasa and MLI volunteer Nicole Wilson work together to wash the rear window of a van during their charity car wash Tuesday. Galen Simmons/The Beacon Herald/Postmedia Network.

As anybody who has travelled internationally can tell you, there’s no better way to learn a foreign language than by living amongst those who speak it.

This week, 20 students from Hosei University Girls High School in Yokohama Japan are in Stratford learning English through Muskoka Language International (MLI), an organization based in Toronto that runs high school programs and study tours across Canada.

“(MLI) brings school groups (from Japan), usually in the summertime, to a small town in Canada for two to three weeks, and they set up a program,” said Steve Fischer, the MLI program coordinator in Stratford. “During the day, they go to school in the morning where they learn English. In Japan they learn English, but it’s all written, grammar and sentence structure – they don’t talk. So here, they’re speaking English.”

After spending a day in Toronto shopping and visiting the tourist sites, the girls travelled to Stratford, where each of them were introduce to their host families. From 9 a.m. until noon every day since, they’ve been studying English at the Zion Lutheran Church under the guidance of two locally-certified teachers.

In the afternoon, once the classroom work is done for the day, the girls participate in some kind of uniquely Canadian experience.

“We had a tour the first day where we met the deputy mayor and the police chief. Yesterday we went to Knight and Clay and they did a little painting of Canadian Maple Leafs, which will go in the kiln and they’ll have a souvenir to take home,” Fischer said.

The other Canadian activities scheduled for their two-week stay include seeing the Stratford Festival’s production of Guys and Dolls, taking a back-stage tour of the Festival Theatre and the costume warehouse, visiting Niagara Falls, and singing at a local seniors’ home,

“Today (Tuesday), they wanted to do a charity car wash, so this morning they learned about some of the local charities, and then they got to pick which one was most important to them. Now we’ll have our car wash and whatever we collect will go to charity,” Fischer explained.

After learning about local charities, the girls couldn’t decide on just one, so instead they chose to raise money for both the Sunshine Foundation of Canada and the Stratford-Perth Hospice Foundation.

But the educational experiences don’t stop when the girls go home to their host families, as, in order to communicate, they must put their verbal English skills they learned in class to the test. The host families also take their students on day trips over the weekends when they aren’t in class or with the rest of the group.

“I like to be able to share that Canada’s such a wonderful country and I like to help them with their English because that’s why they come,” said Mary-Lou Drown, one of this year’s host parents. “(My student) is pretty good with her English. I’ve had some that understood none, and spoke none, but her understanding and her speaking is pretty good.”

While the purpose of their trip to Stratford is to improve their verbal English skills, many of the girls were most excited to get some shopping in, especially when they were in Toronto.

“I heard my classmate’s story about coming here last summer, so I came too. My favourite part of the trip has been shopping in Toronto. I bought many things – books, cosmetics, and lots more,” said Nana Higashi.

Source: Stratford Beacon Herald

 

Sinh viên Nhật Bản đắm mình vào nền văn hóa Canada trong khi học tiếng Anh

Hai mươi sinh viên từ trường cao trung nữ sinh của Đại học Hosei đã ở Stratford trong tuần này để học tiếng Anh thông qua tổ chức Muskoka Language International (MLI). Hôm thứ ba, các cô gái đã tổ chức rửa xe từ thiện tại bãi đậu xe của nhà thờ Zion Lutheran để gây quỹ cho tổ chức Sunshine của Canada và tổ chức Stratford-Perth Hospice. Ảnh chụp, Mugumi Watanabe rất chăm chỉ rửa xe. (Galen Simmons/The Beacon Herald/Postmedia Network)

Sinh viên Nhật Bản, Sieka Yuasa và tình nguyện viên của MLI, Nicole Wilson cùng lau rửa kính phía sau của một chiếc xe tải trong suốt buổi rửa xe từ thiện hôm thứ ba. Galen Simmons/The Beacon Herald/Postmedia Network.

Như bất kỳ người nào từng đi du lịch quốc tế có thể cho bạn biết, để học một ngoại ngữ không có cách nào tốt hơn là sống giữa những người nói ngôn ngữ đó.

Tuần này, 20 sinh viên từ trường cao trung nữ sinh của Đại học Hosei ở Yokohama, Nhật Bản đang học tiếng Anh ở Stratford thông qua Muskoka Language International (MLI), một tổ chức có trụ sở tại Toronto, điều hành các chương trình học phổ thông và các chuyến tham quan học tập tại Canada.

Ông Steve Fischer, điều phối viên chương trình MLI ở Stratford nói: "(MLI) đưa các nhóm học sinh (từ Nhật Bản), thường là vào mùa hè, tới một thị trấn nhỏ ở Canada trong 2-3 tuần lễ, và họ lập một chương trình". "Trong ngày, họ đến trường vào buổi sáng, nơi họ học tiếng Anh. Ở Nhật, họ học tiếng Anh, nhưng tất cả đều là văn bản, ngữ pháp và cấu trúc câu - họ không nói. Vì vậy, ở đây, họ đang nói tiếng Anh."

Sau khi dành một ngày mua sắm tại Toronto và tham quan các địa điểm du lịch, các cô gái đã đến Stratford, nơi mỗi người trong số họ được giới thiệu với những gia đình chủ trọ. Từ 9 giờ sáng đến trưa mỗi ngày, họ học tiếng Anh tại nhà thờ Zion Lutheran dưới sự hướng dẫn của hai giáo viên có chứng nhận địa phương.

Buổi chiều, một khi đã làm xong bài trên lớp trong ngày, các cô gái tham gia vào một số trải nghiệm độc đáo ở Canada.

"Chúng tôi đã có một chuyến đi vào ngày đầu tiên, gặp phó thị trưởng và cảnh sát trưởng. Hôm qua chúng tôi đến cửa hàng Knight and Clay và họ đã làm một bức tranh nhỏ về những chiếc lá Phong Canada, nó sẽ được đưa vào lò nung và họ sẽ có một món quà lưu niệm để mang về nhà", ông Fischer nói.

Các hoạt động khác ở Canada được lên kế hoạch cho tuần thứ hai bao gồm xem buổi biểu diễn Guys and Dolls của lễ hội Stratford, tham dự một chuyến dạo quanh hậu trường sân khấu của Festival Theatre và phòng phục trang, tham quan thác Niagara và ca hát tại nhà của những người cao tuổi địa phương.

"Hôm nay (thứ ba), họ muốn tổ chức một buổi rửa xe từ thiện, vì vậy sáng nay họ đã học về một số hội từ thiện địa phương, và sau đó họ đã lựa chọn cẩn thận một trong những hội quan trọng nhất đối với họ. Bây giờ chúng tôi sẽ rửa xe và bất cứ thứ gì chúng tôi thu được sẽ được quyên làm từ thiện," ông Fischer giải thích.

Sau khi tìm hiểu về các tổ chức từ thiện địa phương, các cô gái không thể quyết định chỉ chọn một, vì vậy thay vào đó họ chọn cách gây quỹ cho cả tổ chức Sunshine của Canada và tổ chức Stratford-Perth Hospice.

Nhưng những trải nghiệm giáo dục không dừng lại khi các cô gái về nhà của những gia đình cho các cô ở trọ, bởi vì, để giao tiếp, họ phải đem những kỹ năng nói tiếng Anh đã học trên lớp ra dùng thử. Những gia đình chủ nhà cũng đưa các học sinh của mình đi du lịch vào những ngày cuối tuần khi họ không ở trên lớp hoặc ở cùng những người còn lại trong nhóm.

Mary-Lou Drown, một trong các phụ huynh chủ nhà của năm nay, nói: "Tôi muốn chia sẻ đất nước Canada tuyệt vời và tôi muốn giúp cho kỹ năng tiếng Anh của họ vì đó là lý do tại sao họ đến. "(Học trò của tôi) có kỹ năng tiếng Anh khá tốt. Tôi đã có một số học sinh không hiểu gì, và không nói gì, nhưng sự hiểu biết và cách nói của cô ấy khá là hay."

Mặc dù mục đích của chuyến đi đến Stratford là nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh, nhiều cô gái đã rất vui thích khi đi mua sắm, đặc biệt là khi họ ở Toronto.

"Tôi đã nghe những câu chuyện của bạn cùng lớp khi họ đến đây vào mùa hè năm ngoái, vì vậy tôi cũng đến. Phần yêu thích của tôi trong chuyến đi là đã được mua sắm ở Toronto. Tôi đã mua rất nhiều thứ - sách, mỹ phẩm và nhiều thứ nữa", Nana Higashi nói.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục