Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Sinh viên tốt nghiệp đại học: trình độ học vấn cao vẫn thất nghiệp vì thiếu kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp đại học: trình độ học vấn cao vẫn thất nghiệp vì thiếu kỹ năng

15/12/2016
Mức trung cấp

Unemployed university grads: high education level, low skills

The common characteristics of most of the 200,000 unemployed university graduates are the low level of professional knowledge and work skills.

Tran Thu Huong, head of the Human Resources Division of Shihen Vietnam, an electronics manufacturer, said new university graduates now have foreign language skills good enough to write curriculum vitae to provide basic information. But most of them cannot communicate in foreign languages during interviews. 

She said that some candidates tried to show their capability by uninstalling mobile phones and repairing phones. However, they could not name the accessories on a circuit board or talk about constituent circuits and electrical current direction.

Deputy PM Vu Duc Dam, answering the National Assembly’s inquiries about the high unemployment rate, said that APO (Asian Productivity Organization) also pointed out that the higher education levels workers have, the worse skills they have compared with the world.

Eighty percent of high-ranking management officers, those who have the highest qualifications, are unable to meet requirements and need retraining by multinational employers.

While technical officers have high qualifications, 40-60 percent of them still need retraining in order to be able to undertake their jobs. 

It is a surprise that only 20 percent of workers who take simple jobs need further training.

Meanwhile, Doan Quang Vinh, deputy director of Da Nang University, said it is unfair for the public to blame training establishments for the high unemployment rate of university graduates.

Vinh said one of the reasons behind the problem is economic development: if businesses don’t make profits, they don't create jobs.

He went on to say that the training scale of universities is larger than the demand.

 Tuition is the major source of income of schools. Therefore, they try to scale up the training to improve the revenue,” he explained.

“The problem is that we lack reliable forecasts about demand for human resources and an overall plan for human resources development,” he said.

Huong from Shihen Vietnam thinks there are too many training majors offered by schools, while businesses need workers with deep knowledge in specific fields.

Regarding the soft skills that most workers lack, Huong believes that it would be better for schools to send students to businesses once a year to improve skills.

Dao Trong Thi, former chair of the Committee for Culture, Education, the Youth and Children, pointed out that the employment rate depends on several factors.

First, economic development. If the economy does not grow well, workers will stay redundant. Second, the quality of workers. It is clear that new university graduates still cannot satisfy the requirements set by employers.

Source: vietnamnet

 

 

Sinh viên tốt nghiệp đại học: trình độ học vấn cao vẫn thất nghiệp vì thiếu kỹ năng

Đặc điểm chung của hầu hết 200.000 sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp là thiếu kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Trần Thu Hương, trưởng Phòng Nhân sự của Shihen Việt Nam, một nhà sản xuất thiết bị điện tử cho biết sinh viên mới tốt nghiệp đại học hiện có đủ khả năng ngoại ngữ tốt để viết sơ yếu lý lịch cung cấp thông tin cơ bản. Nhưng hầu hết trong số họ không thể giao tiếp bằng tiếng nước ngoài trong các cuộc phỏng vấn.

Bà Hương cũng nói rằng một vài ứng cử viên đã cố gắng để thể hiện khả năng của mình về kiến thức công nghệ khi có thể cài đặt hệ điều hành cho điện thoại di động và sửa chữa điện thoại. Tuy nhiên, họ không thể gọi tên các phụ kiện trên một bảng mạch hoặc nói về mạch cấu tạo và hướng dòng điện.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, trả lời thắc mắc của Quốc hội về tỷ lệ thất nghiệp cao, ông cho biết APO (Tổ chức Năng suất Châu Á) cũng đã chỉ ra rằng người lao động có trình độ học vấn càng cao thì kỹ năng của họ càng tệ so với thế giới.

80% cán bộ quản lý cấp cao, những người có bằng cấp cao nhất không thể đáp ứng yêu cầu và cần đào tạo lại bởi những nhà tuyển dụng đa quốc gia.

Trong khi cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, nhưng 40-60 % trong số họ vẫn cần phải đào tạo lại mới có thể đảm nhận công việc.

Đáng ngạc nhiên là chỉ có 20% người lao động có việc làm đơn giản và họ cần được đào tạo thêm.

Trong khi đó, ông Đoàn Quang Vinh, phó hiệu trưởng Đại học Đà Nẵng, cho biết thật không công bằng khi mọi người đổ lỗi cho các cơ sở đào tạo sinh viên tốt nghiệp Đại học có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Ông Vinh cho biết một trong những lý do đằng sau của vấn đề là phát triển kinh tế: nếu doanh nghiệp không có lợi nhuận, họ không thể tạo ra công ăn việc làm.

Ông tiếp tục nói rằng quy mô đào tạo của các trường đại học cũng nhiều hơn so với nhu cầu.

Ông giải thích: "Học phí là nguồn thu chính của các trường Đại học. Vì vậy, họ cố gắng mở rộng quy mô đào tạo để tăng thu nhập,".

Ông nói: "Vấn đề là chúng ta thiếu những tiên đoán thực tế về nhu cầu nguồn nhân lực và một kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực".

Bà Hương đến từ Shihen Việt Nam lại nghĩ rằng các trường đại học đưa ra quá nhiều chuyên ngành đào tạo, trong khi các doanh nghiệp cần người lao động có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực cụ thể.

Về kỹ năng mềm mà hầu hết người lao động thiếu, bà Hương tin rằng kĩ năng này sẽ được cải thiện tốt hơn nếu đưa các sinh viên đến các doanh nghiệp mỗi năm một lần để cải thiện kỹ năng.

Đào Trọng Thi, cựu chủ tịch của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên và Trẻ em đã chỉ ra rằng tỷ lệ có được việc làm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Thứ nhất, do phát triển kinh tế. Nếu nền kinh tế không phát triển tốt thì người lao động sẽ bị dư thừa. Thứ hai, do chất lượng người lao động. Rõ ràng là sinh viên mới tốt nghiệp đại học vẫn không thể đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng.

 

Dịch bởi: thuyloan

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục