Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Sớm phủ sóng wifi miễn phí quanh hồ Hoàn Kiếm

Sớm phủ sóng wifi miễn phí quanh hồ Hoàn Kiếm

09/09/2016
Mức căn bản

Free Wi-Fi around Hoan Kiem Lake soon

The city authority is expected to put 10 free-Wi-Fi hotspots in the first stage along the pedestrian plazas around Hoan Kiem Lake and adjacent areas on National Day, September 2.

By doing so, the city residents and visitors can access free internet from their smartphones and portable devices by enabling Wi-Fi search mode to select the hotspot "Freewifi _UBNDHANOI".

Nguyen Sy Tien, head of the Hanoi Post and Telecommunications Department under the Department of Information and Communications (DoIC), said the installation of 18 hotspots at 10 locations is expected to be completed prior to the inauguration of the walking plazas on September 1.

In the second stage, VNPT Hanoi, will try to ensure the deployment and installation 13 hotspots at 11 locations before September 20, 2016.

Regarding security and service quality at the hotspots, the representative said to the press that the outdoor wireless transceiver with 2.4GHz 802.11N standard is designed specifically for the broadband wireless services. This equipment has a high reliability and stable operation in different weather conditions.A representative of VNPT Hanoi said the free Wi-Fi hotspots were developed by VNPT Technology Company.

He also noted that service will be on trial for the pedestrian plaza around the lake and adjacent areas between September 1 and December 12, 2016. 

Therefore, internet congestion is possible during festivals. To avoid possible congestion, VNPT Hanoi will review and adjust Wi-Fi coverage and install more hotspots after the trial period.

After 10 seconds to introduce pedestrian plazas and logos of sponsors, users can start surfing the internet. Users are offered 30 minutes free usage for their internet access. 

After that, the system will automatically log out. Users wanting to log in again will have to repeat the above-mentioned steps, he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Sớm phủ sóng wifi miễn phí quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Chính quyền thành phố đã mong đợi đặt 10 trạm phát wifi miễn phí trong giai đoạn đầu tiên dọc theo những trung tâm đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và những khu vực lân cận vào ngày quốc khánh 2-9.

Theo cách này, người dân thành phố và khách du lịch có thể truy cập vào internet miễn phí từ những điện thoại thông minh và thiết bị di động của họ bằng việc làm cho wifi có thể tìm kiếm cách để chọn kết nối với mạng wifi miễn phí Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội.

Nguyễn Sỹ Tiến, cục trưởng của Cục Bưu Điện trực thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông, đã nói rằng sự cài đặt 18 điểm truy cập internet tại 10 địa điểm được mong đợi hoàn thành trước lễ khai mạc những trung tâm đi bộ vào ngày 1 tháng 9.

Trong giai đoạn thứ 2, VNPT Hà Nội, sẽ cố gắng đảm bảo sự triển khai và cài đặt 13 điểm truy cập internet tại 11 địa điểm trước ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Việc liên quan chất lượng an toàn và phục vụ tại những điểm truy cập internet, người đại diện đã nói với báo chí rằng máy thu phát wifi ngoài trời với tiêu chuẩn 2.4Ghz 802.11N được thiết kế đặc biệt cho sự phục vụ băng thông wifi. Thiết bị này có độ tin cậy cao và hoạt động ổn đinh trong những điều kiện thời tiết khó khăn . Người đại diện của VNPT Hà Nội đã nói rằng những điểm truy cập wifi miễn phí được phát triển bởi Công ty Công nghệ VNPT.

Ông ấy cũng lưu ý rằng sự phục vụ sẽ được thử nghiệm cho trung tâm đi bộ quanh hồ và những khu vực lân cận từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 2016.

Do đó, sự tắc nghẽn internet có thể xảy ra trong suốt những lễ hội. Để tránh sự tác nghẽn xảy ra, VNPT Hà Nội sẽ xem xét và điều chỉnh sự phủ sóng wifi và cài đặt nhiều điểm truy cập hơn sau thời gian thử nghiệm.

Sau 10 giây giới thiệu những trung tâm đi bộ và những biểu tượng của những hãng quảng cáo, người sử dụng có thể bắt đầu lướt internet trong 30 phút.

Ông ấy cũng cho biết: Sau đó, hệ thống sẽ ngưng kết nối. Nếu muốn tiếp tục kết nối internet người dùng sẽ thực hiện những bước nêu trên.

 

Dịch bởi: kenjido

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục