Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Tác động tích cực và tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội đối với cuộc sống

Tác động tích cực và tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội đối với cuộc sống

28/02/2017
Mức trung cấp

Positive and Negative Effects of Social Media on Society

Positive Effects of Social Media

1. Social networks help the businesses in a variety of ways. Traditional marketing mediums such as the radio, TV commercials and print ads are completely obsolete now and demand for thousands of dollars. However, with social media the businesses can connect with their targeted customers for free, the only cost is energy and time. Through Facebook, Twitter, LinkedIn or any other social site you can lower your marketing cost to a significant level.

2. The increasing popularity of social sites like Twitter, Facebook and LinkedIn, social networks has gained attention as the most viable communication choice for the bloggers, article writers and content creators.

3. These social networking sites have opened the opportunity for all the writers and bloggers to connect with their tech savvy clients to share your expertise and articles. Your audience will further share your articles, blog or expertise in their social circle which further enhance your networks of the followers.

4. Social networks have removed all the communication and interaction barriers, and now one can communicate his/her perception and thoughts over a variety of topics. Students and experts are able to share and communicate with like-minded people and can ask for the input and opinion on a particular topic.

5. Another positive impact of social networking sites is to unite people on a huge platform for the achievement of some specific objective. This is very important to bring the positive change in society.

Negative Effects of Social Media

1. One of the negative effect of social media or network is it leads to addiction. Spending countless hours on the social sites can divert the focus and attention from a particular task. It lowers the motivational level of the people, especially of the teenagers and students. They mainly rely on technology and the internet instead of learning the practical knowledge and expertise of the everyday life.

2. Kids can be greatly affected by these social networking sites if they are allowed to use them. The reason is that sometimes people share photos on social media that contains violence and sex, which can damage the behavior of kids and teenagers. It put the negative impact on overall society as these kids and teenagers involve themselves in crime related activities.

3. Another downside of the social media is that the user shares too much information which may pose threats to them. Even with the tight security settings your personal information may leak on the social sites. Downloading your videos or pictures and copying your status is an easy task and can be done within few clicks.

www.linkedin.com

Tác động tích cực và tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội đối với cuộc sống

Những tác động tích cực của phương tiện truyền thông xã hội

1. Hệ thống mạng xã hội giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp. Các phương tiện tiếp thị truyền thống như qua đài, quảng cáo trên truyền hình và đăng báo hiện nay đã hoàn toàn lỗi thời và tiêu tốn hàng ngàn đôla. Tuy nhiên với phương tiện truyền thông xã hội, các doanh nghiệp có thể kết nối với các khách hàng mục tiêu của họ miễn phí, chỉ tốn tiền điện và thời gian. Thông qua Facebook, Twitter, LinkedIn và các trang web xã hội khác, bạn có thể giảm chi phí tiếp thị tới mức đáng kể.

2. Với sự phủ sóng ngày càng rộng của các công cụ mạng xã hội như Twitter, Facebook và LinkdIn, mạng xã hội được xem là phương pháp truyền thông hữu hiệu nhất cho các người viết blog, nhà báo và người sáng tạo nội dung.

3. Những trang web mạng xã hội này mở ra cơ hội cho tất cả các nhà văn và người viết blog, cho phép họ kết nối với những người đọc am hiểu công nghệ và chia sẻ các kinh nghiệm cũng như bài báo của họ. Những độc giả này tiếp tục chia sẻ những bài báo, trang blog hay kinh nghiệm của bạn trên mạng xã hội, từ đó mở rộng mạng lưới những người theo dõi bạn.

4. Mạng xã hội đã loại bỏ hoàn toàn những rào cản về giao tiếp và tương tác, và bây giờ bất kỳ ai cũng có thể thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình thông qua rất nhiều chủ đề, Học sinh và chuyên gia cũng có thể chia sẻ và giao tiếp như mọi người, và có thể hỏi thông tin hay ý kiến về một đề tài nào đó.

5. Một ảnh hưởng tích cực khác của các trang web mạng xã hội là hợp nhất mọi người nhằm đạt được một thành tựu lớn của một số mục tiêu cụ thể. Điều này là rất quan trong để mang lại sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Những tác động tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội

1. Một trong những mặt trái của mạng xã hội là nó có thể gây nghiện. Dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội có thể gây mất tập trung và chú ý vào một công việc nào đó. Nó làm giảm động lực của mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên và sinh viên. Họ chủ yếu tin vào công nghệ và mạng internet thay vì học những kiến thức và kỹ năng thực tế của cuộc sống hàng ngày.

2. Trẻ em có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trang web mạng xã hội nếu chúng được phép sử dụng mạng xã hội. Nguyên nhân là do đôi khi mọi người chia sẻ những bức hình có chứa nội dung bạo lực hoặc nhạy cảm trên mạng xã hội, điều này có thể gây ra những thay đổi tiêu cực trong nhận thức hành vi của trẻ em và thanh thiếu niên. Nó tác động tiêu cực đến xã hội nói chung và những trẻ em, thanh thiếu niên phạm tội nói riêng.

3. Một mặt trái khác của mạng xã hội là người dùng chia sẻ quá nhiều thông tin, điều này có thể gây nguy hiểm cho họ. Thậm chí với các thiết lập bảo mật chặt chẽ, thông tin cá nhân của bạn có thể vẫn bị rò rỉ trên mạng xã hội. Người khác có thể dễ dàng tải các đoạn phim, hình ảnh của bạn và sao chép các dòng trạng thái của bạn chỉ với vài cú nhấp chuột.

 

Dịch bởi: phamthiminhthu

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục