Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Tắc nghẽn kênh rạch là nguyên nhận gây ngập lụt ở Sài Gòn

Tắc nghẽn kênh rạch là nguyên nhận gây ngập lụt ở Sài Gòn

08/12/2016
Mức căn bản

Canal stoppage main cause of flooding in Saigon

The flooding in HCM City is becoming more serious despite money spent on solutions to prevent floods. The filling of canals with rubbish and the illegal building on waterway banks have both slowed canal drainage. 

A report of the HCMC Anti-flooding Center shows that the number of roads suffering from inundation in heavy rains and high tides had reached 59 by October 2016. 

Meanwhile, the ps were 50 in 2010, 32 in 2011, 21 in 2012 and 50 in 2013.

The situation improved with only 10 roads flooded in 2015, but then unexpectedly rose to 59 by October 2016.

Hoang Minh Tri, deputy head of the HCMC Institute for Development Studies, attributes the serious flooding to the rapid urbanization and mismanagement.

Many lowland areas have become residential quarters and industrial zones in the last 20 years, thus prolonging water stagnation. Many reasons have been cited, including uncontrolled road excavation, littering and canal encroachment.

The operation center of the city’s anti-flooding program said that the canal encroachment is the major cause of the flooding.

Appropriate agencies have discovered 87 positions where canals are encroached upon, having dealt with the problems in 29 positions and asked violators to fix problems in the other 58 positions. 

They have also found hundreds of positions where sewers, outlets and canals are occluded. As people set construction works on outlets and sewers, the drainage has become impossible.

According to Do Tan Long from the center, the encroachment has existed for many years and violators have not rehabilitated the situation despite requests from the local authorities.

Outlet No 1 on Nguyen Huu Tho Road in district 7 was filled up by locals who set up a sewer instead. This has resulted in severe flooding on Nguyen Huu Tho Road section, from Kenh Te Bridge to Lotte Mart and the Road No 15.

“The occlusion and narrowing of the flow of outlets, manholes and drainage canals have affected the water drainage process and placed difficulties in the fight against flooding,” Long said.

“It is a must to rehabilitate the original situation to ensure water drainage,” he said, adding that this will depend on drastic measures to be taken by local authorities.

Ngo Viet Nam Son, a renowned architect in HCM City, pointed out that it was the loose management of local authorities which led to the problem. 

“Local authorities must claim responsibility before the city’s People’s Committee if they let people encroach upon canals and outlets,” he said.

Source: Thanh Mai (VIETNAMNET)

 

Tắc nghẽn kênh rạch là nguyên nhận gây ngập lụt ở Sài Gòn

Ngập lụt tại TP. HCM đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn mặc dù một lượng lớn tiền đã được chi cho các giải pháp ngăn ngập úng. Việc xả rác xuống các con kênh và những công trình xây dựng bất hợp pháp bên bờ kênh đã khiến sự thoát nước bị chậm lại.

Một báo cáo của Trung tâm chống ngập úng Tp.HCM cho thấy rằng số lượng các con đường bị ngập trong mưa lớn và triều cường đã đạt 59 đường cho đến tháng 10 năm 2016.

Trong khi đó, số con đường bị ngập là 50 trong năm 2010, 32 trong năm 2011, 21 trong năm 2012 và 50 vào năm 2013.

Tình hình đã cải thiện với chỉ 10 đường bị ngập vào năm 2015, nhưng sau đó con số bất ngờ tăng lên đến 59 vào tháng 10 năm 2016.

Ông Hoàng Minh Trí, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho rằng ngập úng nghiêm trọng là do việc đô thị hóa nhanh chóng và quản lý kém.

Nhiều vùng đất thấp đã trở thành khu dân cư và khu công nghiệp trong 20 năm qua, do đó tình trạng đọng nước diễn ra triền miên. Nhiều lý do đã được đưa ra bao gồm việc đào đường không thể kiểm soát, xả rác, lấn chiếm kênh rạch.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập úng của thành phố cho rằng sự lấn chiếm kênh rạch là nguyên nhân chính gây ra ngập úng.

Cơ quan này đã phát hiện 87 vị trí mà các con kênh bị xâm hại, sau đó đã tiến hành xử lý các vấn đề ở 29 vị trí và yêu cầu người vi phạm sửa chữa ở 58 vị trí khác.

Họ cũng đã phát hiện hàng trăm vị trí nơi mà hệ thống cống rãnh, các cửa cống và các kênh rạch đang bị tắc nghẽn. Vì nhiều người đã xây dựng các công trình trên các cửa cống sự thoát nước của hệ thống đã trở thành không thể.

Theo ông Đỗ Tấn Long đến từ trung tâm, việc lấn chiếm đã tồn tại trong nhiều năm và nhiều trường hợp vi phạm đã không khắc phục tình hình bất chấp yêu cầu từ chính quyền địa phương.

Cửa cống số 1 trên đường Nguyễn Hữu Thọ ở quận 7 đã bị lấp bởi người dân địa phương, những người đã thành lập một hệ thống thoát nước thay thế. Điều này đã dẫn đến tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Cầu Kênh Tẻ đến Lotte Mart và đường số 15.

Ông Long nói rằng "Việc lấp và thu hẹp dòng chảy của các cửa cống, hố ga, kênh mương thoát nước đã ảnh hưởng đến quá trình thoát nước và đặt ra những khó khăn trong cuộc chiến chống ngập úng".

"Nó cần được phục hồi về tình trạng ban đầu để đảm bảo thoát nước" ông nói thêm rằng điều này sẽ phụ thuộc vào các biện pháp quyết liệt được thực hiện bởi chính quyền địa phương.

Ông Ngô Viết Nam Sơn, một kiến trúc sư nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương đã dẫn đến những vấn đề này.

Ông nói rằng "Chính quyền địa phương phải nhận trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu họ để cho người dân lấn chiếm kênh rạch và các cửa cống".

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục