Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Tại sao 'Con Rồng Châu Á' vẫn ngủ yên?

Tại sao 'Con Rồng Châu Á' vẫn ngủ yên?

28/12/2019
Mức trung cấp

Why is the 'Asian dragon’ still sleeping'?

HCM City was dubbed the "Pearl of the Far East" over 40 years ago and was expected to become an "Asian dragon" after Vietnam conducted economic reforms but so far the "dragon"is still sleeping.

Turning HCM City into an "Asian dragon" is the concern of economists, people and leaders of HCM City. To do this it is very important to have special mechanisms for the city, including those that are beyond law.

At a recent workshop on HCM City’s development, Dr. Tran Dinh Thien, Head of the Vietnam Economic Institute raised the question why some cities in the region such as Shenzhen, Pudong (China), Seoul (South Korea), Singapore initially were 'behind Ho Chi Minh City, but now they are far beyond although they don’t have more advantages.

According to Thien, the reason why the city lags behind is due to the general structure. In the past 40 years, HCM City has had only two fundamental qualitative changes: the establishment of Phu My Hung urban area and the HCM City high-tech park but these works are not strong enough to change the level of development.

HCM City has not yet utilized the advantages of a large population, while institutions, markets, technology ... have changed slowly.

In addition, , the city’s institutional mechanisms are not active. It does not have motivation to move forward because if it makes more money, it has to pay to the central budget.

Thien said that the "roles and functions of the motive force must be different from the entire train".

Dr. Huynh The Du, Director of the Fulbright Economic Teaching Program, said there are many hindrances to Ho Chi Minh City, which make the city like other 62 provinces and cities in Vietnam.

"According to my studies, in the past 30 years, Ho Chi Minh City has had to ask for the central government’s approval for even very small things and the ask-give mechanism has been formed," Du said.

Du said that if Ho Chi Minh City had an additional $30 billion in the past 20 years, it would have been different from it is at present. As compared to Hanoi, HCM City’s economic indicators are 1.5 to 2 times higher, but is budget spending is only equivalent to 90% of that of Hanoi (statistics for the past 10 years).

For over the last two decades, the budget of HCM City was only about 10% of GRDP, while average budget spending in the country was 30%. This rate is only half of Shanghai, Beijing, Hong Kong and 2/3 of Singapore.

And the rate of budget expenditures of Vietnam in the past 20 years was 30% of GDP and twice that of Singapore and 1.5 times of China.

HCM City was allowed to keep too little of the budget funds for the development of urban areas, creating added value and jobs like Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore and China did.

According to Dr. Tran Dinh Thien, to help Ho Chi Minh City to become an "Asian dragon" or the "Pearl of the Far East," there must be a mechanism for the city that goes ahead of the law so the city can become the center of integration. HCM City’s function is to lead national development and to be ASEAN's development center.

Source: VIETNAMNET

 

 

Tại sao 'Con Rồng Châu Á' vẫn ngủ yên?

Thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông" hơn 40 năm về trước và được dự đoán sẽ trở thành một "con rồng châu Á" sau khi Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế nhưng cho đến nay "con rồng" này vẫn còn đang ngủ.

Việc biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một "con rồng châu Á" là mối quan tâm của các nhà kinh tế, người dân và các nhà lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Để làm được điều này việc có một cơ chế đặc biệt cho thành phố là rất quan trọng, bao gồm cả những vấn đề đang ngoài vòng pháp luật.

Tại một hội thảo gần đây về Sự phát triển của TP HCM, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đưa ra câu hỏi tại sao một số thành phố trong khu vực như Thâm Quyến, Pudong (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc), Singapore ban đầu đều 'đứng sau Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bây giờ họ đang vượt xa mặc dù họ không có nhiều lợi thế hơn.

Theo ông Thiên, lý do thành phố bị tụt hậu là do cấu trúc chung. Trong 40 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ có hai sự thay đổi về chất lượng cơ bản: việc thành lập khu đô thị Phú Mỹ Hưng và Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nhưng những điều này không đủ mạnh để thay đổi mức độ của sự phát triển.

TP HCM chưa sử dụng những lợi thế của một nơi có dân số lớn, trong khi các tổ chức, thị trường, công nghệ ... đã đang thay đổi từ từ.

Ngoài ra, cơ chế, thể chế của thành phố là không linh hoạt. Nó không có động lực để tiến về phía trước bởi vì nếu làm ra nhiều tiền hơn, thành phố phải trả về cho ngân sách trung ương.

Ông Thiên nói rằng "vai trò và chức năng của các động lực phải khác với toàn bộ đoàn tàu".

Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho biết có rất nhiều trở ngại đối với thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho nó giống với 62 tỉnh và thành phố khác ở Việt Nam.

"Theo nghiên cứu các của tôi, trong 30 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đều phải hỏi Trung ương đối với ngay cả những điều rất nhỏ và cơ chế xin-cho đã được hình thành", ông Du nói.

Ông Du nói rằng nếu thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư thêm 30 tỷ USD trong 20 năm qua, nó đã khác so với hiện tại. So với Hà Nội, chỉ số kinh tế của TP HCM cao hơn 1,5-2 lần, nhưng chi tiêu ngân sách chỉ tương đương với 90% diện tích của Hà Nội (số liệu thống kê trong 10 năm qua).

Trong hơn hai thập kỷ qua, ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 10% GRDP, trong khi chi tiêu ngân sách bình quân cả nước là 30%. Tỷ lệ này chỉ bằng một nửa của Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồng Kông và 2/3 của Singapore.

Và tỷ lệ chi ngân sách của Việt Nam trong 20 năm qua là 30% GDP và gấp đôi so với Singapore và gấp 1,5 lần của Trung Quốc.

Thành phố Hồ Chí Minh được phép giữ lại quá ít quỹ ngân sách cho sự phát triển của các khu đô thị, tạo ra giá trị gia tăng và công ăn việc làm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc đã làm.

Theo TS Trần Đình Thiên, để giúp thành phố Hồ Chí Minh để trở thành một "con rồng châu Á" hay "Hòn ngọc Viễn Đông", phải có một cơ chế cho phép thành phố đi trước pháp luật để thành phố có thể trở thành trung tâm hội nhập. Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh là lãnh đạo sự phát triển quốc gia và là trung tâm phát triển của ASEAN.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục