Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Tại sao học tiếng Anh có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Tại sao học tiếng Anh có thể thay đổi cuộc sống của bạn

11/02/2017
Mức trung cấp

Why Learning English Can Change Your Life!

Learning English might sound like a really difficult task – but it’s also very rewarding too! From helping you to see the world, to making new opportunities in your career, learning English can really open new doors for you.

Still not convinced? Then read on to learn just why studying English will make a difference in your life.

Explore the globe

Think you can only use English in “English speaking” countries like the UK or US? Think again!

English is in fact one of the most commonly spoken languages on the planet – wherever you are in the world. In fact, nearly 2 billion people speak English, and another billion are learning everyday.

Boost your career

As the world becomes smaller and interconnected, being able to communicate with people from different countries becomes a really valuable skill. Learning English can really boost your employment opportunities and help you to expand your talents – across a worldwide stage.

Use it wherever you go

From Oslo to Osaka, Delhi to Denver, learning English will be your passport to see the world. English is often used as the most common language for official purposes, after a country’s main language.

Definitely useful to know when you’re trying to find your way out of a foreign airport!

Enjoy the world’s culture

Love pop music and blockbuster movies? Get the most out of them by experiencing them as they really are – in English.

Seeing your favourite movie actors or singing along to the biggest stars on stage is extra fun when you know the words in English!

Discover a world of knowledge

If you want to expand your knowledge, study further or carry out research, then English will be an invaluable tool. English is used by the world’s top universities, journals and publishers. It’s also one of the most common languages used for presentations and conferences – especially when you are speaking to an international audience.

Plus if you want to study at one of the world’s best institutions, learning English will be a really helpful first step for your career.

Source: eurocentres

 

 

Tại sao học tiếng Anh có thể thay đổi cuộc sống của bạn

Học tiếng Anh nghe có vẻ giống như một nhiệm vụ thật sự khó khăn - nhưng nó cũng rất đáng làm nữa! Từ việc giúp bạn khám phá thế giới, tạo ra cơ hội mới trong sự nghiệp của bạn, học tiếng Anh thực sự có thể mở ra cánh cửa mới cho bạn.

Bạn vẫn chưa thấy thuyết phục? Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu lý do tại sao chỉ cần học tiếng Anh sẽ tạo ra sự khác biệt trong đời của bạn

Khám phá thế giới

Nghĩ rằng bạn chỉ có thể sử dụng tiếng anh trong các nước nói tiếng Anh như Anh quốc hay Hoa Kỳ? Suy nghĩ kỹ!

Tiếng Anh trong thực tế là một ngôn ngữ nói thông dụng nhất trên hành tinh - mọi lúc mọi nơi trên thế giới. Thực tế, gần 2 tỷ người nói tiếng Anh và cả tỷ người khác đang học hàng ngày.

Thúc đẩy sự nghiệp của bạn

Khi thế giới trở nên nhỏ hơn và kết nối lại với nhau, có thể giao tiếp với những người từ các nước khác nhau sẽ trở thành một kỹ năng thực sự có giá trị. Học tiếng Anh có thể tăng cơ hội việc làm cho bạn và giúp bạn phát triển tài năng của mình - qua giai đoạn toàn cầu

Sử dụng nó dù bạn đi bất cứ nơi đâu

Từ Oslo tới Osaka, Delhi tới Denver, học tiếng Anh sẽ là con đường đưa bạn đi khám phá thế giới. Tiếng Anh thường được sử dụng như là ngôn ngữ phổ biến nhất cho những việc chính thức, sau ngôn ngữ chính của một quốc gia

Chắc chắn hữu ích khi biết điều này lúc bạn đang cố tìm lối đi ra của sân bay nước ngoài!

Tận hưởng văn hóa của thế giới

Tình yêu âm nhạc pop và phim bom tấn? Bạn nhận được tất cả những điều hay từ đó bằng cách trải nghiệm ngay trên chính ngôn ngữ của nó- tiếng Anh.

Xem diễn viên điện ảnh mà bạn thích nhất hay hát theo những 'ngôi sao lớn nhất' (the biggest stars) trên sân khấu là bổ sung thú vị khi bạn biết từ vựng trong tiếng Anh!

Khám phá một thế giới tri thức

Nếu bạn muốn mở rộng kiến thức của bạn, tiếp tục nghiên cứu hoặc thực hiện nghiên cứu, sau đó tiếng Anh sẽ là một công cụ vô giá. Tiếng Anh được sử dụng bởi các trường đại học hàng đầu, các tạp chí và nhà xuất bản trên thế giới. Nó cũng là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất được sử dụng cho các bài thuyết trình và hội nghị - đặc biệt là khi bạn đang nói chuyện với khán giả quốc tế.

Thêm vào đó nếu bạn muốn học tại một trong những trường tốt nhất thế giới, học tiếng Anh sẽ là một bước đầu tiên thực sự hữu ích cho sự nghiệp của bạn.

 

Dịch bởi: hoaithuong

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục