Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Tây Ban Nha đặt câu hỏi với Catalonia: Xứ này đã tuyên bố độc lập hay chưa?

Tây Ban Nha đặt câu hỏi với Catalonia: Xứ này đã tuyên bố độc lập hay chưa?

15/10/2017
Mức căn bản

Spain asks Catalonia: Did you declare independence or not?

MADRID — Spain’s prime minister on Wednesday asked the head of the secession-minded Catalonia region the question that no one can seem to answer: Did he declare independence or not?

The query reflected more than just confusion. Clarity on Catalonia’s position is critical for Spain to map out its next move — including possible harsh measures against Catalonia if it proclaims itself a sovereign nation.

The uncertainty comes after the region’s president, Carles Puigdemont, told the Catalan parliament in Barcelona on Tuesday that Catalonia had the right to be an independent country, citing a disputed referendum last week that showed strong support for secession from Spain.

But instead of an outright declaration, Puigdemont said the “effect” of independence would be delayed for several weeks to facilitate further dialogue with Madrid. He then signed a document that some perceived as formalizing a break from Spain, baffling observers in Barcelona and Madrid alike.

On Wednesday, Spanish Prime Minister Mariano Rajoy delivered a speech in which he accused Puigdemont of sowing “deliberate confusion.” He also asked the Catalan leader to clarify his position.

“This call — before any of the measures that the government may adopt under Article 155 of our constitution - seeks to offer citizens the clarity and security that a question of such importance requires.”

Article 155 of Spain’s constitution, known as the “nuclear option,” allows Madrid to suspend Catalonia’s devolved government and take over running the region should it declare independence.

On Wednesday, the Spanish government appeared to close the door on any offer of negotiation but notably did not proceed with activating Article 155.

“I am a firm supporter of dialogue, but I should advise that it is not possible under the guise of dialogue to accept the unilateral imposition of points of view,” Rajoy said in his speech. “There is no possible mediation between democratic law and disobedience and illegality. We are not talking about different interpretations of the law.”

Spain’s Constitutional Court had ruled the vote illegal, but Catalan authorities proceeded anyway. In the end, the vast majority of those who participated in the vote backed secession, but fewer than 50 percent of Catalan residents cast ballots.

The recent call for Catalan independence represents the biggest constitutional crisis in Spain since the end of the Franco regime in the mid-1970s. It also highlights a rising separatist tide in a troubled European Union struggling to navigate a historic migrant crisis and continued economic malaise.

In his extended address to the Spanish parliament, Rajoy reiterated the illegality of the Oct. 1 Catalan referendum.

“Voting is a part of democracy, but a vote against democracy or outside a democracy is not democracy,” he said. “The farce that took place Oct. 1 was not democracy. It was an exercise against democracy.”

In response to Puigdemont’s request for “dialogue,” Rajoy was firm that Spain would not discuss options outside the legal parameters of its constitution.

“Without a doubt, you can dialogue in a situation like this, to improve the framework of living together, but within the framework of the existing conditions,” he said. “Never in its history have Catalonia’s citizens had more freedom. The independence movement is about to throw away the best period of Catalonia in its entire history.”

It was not clear if or when Puigdemont will respond to Rajoy.

Puigdemont has until Monday to clarify his position, according to the Spanish government’s formal request to the regional leader. If he declines to answer or says that he has declared independence, the Spanish government will give him until Oct. 19 to rethink his position and return Catalonia to the rule of law. If that maneuver fails, Rajoy will start the necessary procedures to activate Article 155

Catalan authorities said, however, that independence was inevitable and that it was up to Madrid to negotiate the best possible deal.

Josep Rull, the Catalan government’s secretary of territory and sustainability, told reporters, “It’s not time to ask questions, but to give answers.”

Likewise, in an interview on Spanish radio, Jordi Turull, a member of the Catalan parliament, said the dialogue that Puigdemont seeks is about how — not whether — to separate from Spain.

“We want to talk about the Catalan independence,” Turull said. “Our commitment is irrefutable. We don’t want to trick anyone. We want to see if it’s possible to do it in a dialogued and agreed-upon way, to see what the state proposes for Catalonia.”

In Madrid, however, the only consensus was that an independent Catalonia would never come to pass. Even leading members of the opposition joined ranks with Rajoy to condemn the push for secession.

“We cannot accept unilateral declarations. We are not going to accept that anyone breaks the law,” said Margarita Robles, a leader of the Spanish Socialist Workers’ Party, the principal opposition party. “And that is why we have asked the [Catalan] government to return to the constitutional framework. In this constitutional framework we all fit.”

—-

McAuley reported from Paris.

Source: santafenewmexican.com

 

Tây Ban Nha đặt câu hỏi với Catalonia: Xứ này đã tuyên bố độc lập hay chưa?

MADRID - Hôm thứ tư, thủ tướng Tây Ban Nha đã hỏi vị thủ hiến mang tư tưởng ly khai của xứ Catalonia một câu hỏi mà không ai có thể trả lời: Ông ta tuyên bố độc lập hay chưa?

Câu hỏi này mang tính chất vấn nhiều hơn chỉ đơn thuần là cảm thấy có một sự nhầm lẫn nào đó. Việc làm rõ lập trường của Catalonia là rất quan trọng để Tây Ban Nha có thể lập kế hoạch cho động thái tiếp theo của mình - bao gồm có thể có các biện pháp nghiêm khắc chống lại Catalonia nếu vùng này tuyên bố nơi đây là một quốc gia có chủ quyền.

Sự bất ổn xảy ra sau khi vị thủ hiến của xứ này, Carles Puigdemont, đã phát biểu trước nghị viện Catalan vào hôm thứ ba rằng Catalonia có quyền trở thành một quốc gia độc lập, trích dẫn một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi tuần trước cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc ly khai khỏi Tây Ban Nha.

Nhưng thay vì tuyên bố thẳng thắn, Puigdemont nói rằng "hiệu lực" của việc độc lập sẽ được hoãn lại trong vài tuần để tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại bàn luận kỹ càng hơn với Madrid. Sau đó, ông đã ký một văn kiện mà một số người cho là vùng này đã chính thức tách ra khỏi Tây Ban Nha, khiến các nhà quan sát ở Barcelona và Madrid cũng bị lệch hướng suy nghĩ giống như vậy.

Hôm thứ tư, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã đọc một bài diễn văn mà trong đó ông cáo buộc Puigdemont về việc gieo rắc "sự mơ hồ có chủ ý". Ông cũng yêu cầu vị thủ hiến xứ Catalan làm rõ lập trường của ông.

"Lời kêu gọi này - trước bất kỳ biện pháp nào mà chính phủ có thể áp dụng theo Điều 155 của hiến pháp nước ta - nhằm mục đích mang đến cho công dân sự minh bạch và sự đảm bảo mà một câu hỏi có tầm quan trọng như vậy yêu cầu."

Điều 155 của hiến pháp Tây Ban Nha, được gọi là "lựa chọn hạt nhân", cho phép Madrid đình chỉ quyền tự trị được trao cho Catalonia và tiếp quản khu vực này nếu nơi đây tuyên bố độc lập.

Hôm thứ tư, chính phủ Tây Ban Nha dường như đã ngừng việc tiếp nhận bất kỳ một đề nghị đàm phán nào nhưng đáng chú ý là đã không kích hoạt Điều 155.

"Tôi là một người ủng hộ đối thoại, nhưng tôi phải khuyên rằng không thể dùng chiêu bài đối thoại để chấp nhận việc đơn phương áp đặt các quan điểm", Rajoy nói trong bài phát biểu của mình. "Không thể có hòa giải giữa luật pháp dân chủ với bất tuân và bất hợp pháp. Chúng ta không nói về các phiên bản diễn giải khác nhau của pháp luật".

Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha đã kiềm chế hành động bỏ phiếu bất hợp pháp, nhưng chính quyền Catalan vẫn tiếp tục tiến hành. Cuối cùng, đại đa số những người tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ việc ly khai, nhưng chưa đến 50 phần trăm cư dân Catalan đi bỏ phiếu.

Lời kêu gọi gần đây cho sự độc lập của Catalan là cuộc khủng hoảng hiến pháp lớn nhất ở Tây Ban Nha kể từ khi chế độ Franco kết thúc vào giữa những năm 1970. Nó cũng nhấn mạnh xu hướng ly khai đang nổi lên tại một Liên minh Châu Âu rối loạn đang phải vật lộn để điều hướng cuộc khủng hoảng di dân lịch sử và tình trạng bất ổn về kinh tế vẫn cứ tiếp diễn.

Trong bài diễn văn mở rộng của mình trước Quốc hội Tây Ban Nha, Rajoy nhắc lại tính trái phép của cuộc trưng cầu dân ý Catalan vào ngày 1 tháng mười.

Ông nói: "Bầu cử là một phần của nền dân chủ, nhưng một cuộc bỏ phiếu chống lại dân chủ hoặc nằm bên ngoài một nền dân chủ thì không phải là dân chủ. Trò hề diễn ra vào ngày 1 tháng 10 không phải là dân chủ. Đó là một diễn tập chống lại nền dân chủ."

Để trả lời yêu cầu của Puigdemont về "đối thoại", Rajoy khẳng định rằng Tây Ban Nha sẽ không thảo luận các lựa chọn nào ngoài các biến thể hợp pháp của hiến pháp.

Ông nói: "Không nghi ngờ gì nữa, anh có thể đối thoại trong một tình huống như vậy, để cải thiện khuôn khổ sống chung với nhau, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ các điều kiện hiện tại. Không bao giờ trong lịch sử của nơi đây có công dân của Catalonia được nhiều tự do hơn. Phong trào độc lập chỉ quăng đi thời kỳ tốt đẹp nhất của Catalonia trong toàn bộ lịch sử của nó."

Vẫn chưa rõ nếu có thì khi nào Puigdemont sẽ trả lời Rajoy.

Puigdemont vẫn còn thời gian cho đến thứ hai để làm rõ lập trường của mình, theo yêu cầu chính thức từ chính phủ Tây Ban Nha đối với vị thủ hiến này. Nếu ông ta từ chối trả lời hoặc nói rằng ông đã tuyên bố độc lập, chính phủ Tây Ban Nha sẽ cho ông khoảng thời gian cho đến ngày 19 tháng 10 để suy nghĩ lại lập trường của ông và trả lại Catalonia cho các quy định của pháp luật. Nếu cuộc vận động đó thất bại, Rajoy sẽ bắt đầu các thủ tục cần thiết để kích hoạt Điều 155.

Tuy nhiên, chính quyền Catalan cho biết độc lập là việc không thể tránh khỏi và rằng nơi đây đã lên đến Madrid để đàm phán một thỏa thuận tốt nhất có thể.

Josep Rull, thư ký của chính phủ Catalan về lãnh thổ và sự bền vững, phát biểu trước báo giới, "Đây không phải lúc để đặt câu hỏi mà là lúc để đưa ra câu trả lời."

Tương tự như vậy, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Tây Ban Nha, Jordi Turull, một thành viên của nghị viện Catalan, cho biết cuộc đối thoại mà Puigdemont tìm kiếm là làm sao — dù cách nào đi nữa — để tách khỏi Tây Ban Nha.

"Chúng tôi muốn nói chuyện về nền độc lập của Catalan," Turull nói. "Cam kết của chúng tôi là không thể bác bỏ. Chúng tôi không muốn lừa ai cả. Chúng tôi muốn xem liệu có thể làm điều đó theo phương thức đối thoại và nhất trí hay không, để xem chính phủ có đề xuất gì đối với Catalonia."

Tuy nhiên, tại Madrid, sự đồng thuận duy nhất cho một Catalonia độc lập sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay cả các thành viên hàng đầu của phe đối lập cũng đã gia nhập hàng ngũ với Rajoy để lên án việc thúc đẩy hành động ly khai.

"Chúng ta không thể chấp nhận các tuyên bố đơn phương. Chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ ai vi phạm pháp luật", Margarita Robles, một lãnh đạo của Đảng Lao động xã hội chủ nghĩa Tây Ban Nha, đảng đối lập chính. "Và đó là lý do tại sao chúng tôi đã yêu cầu chính phủ [Catalan] quay trở lại với khung hiến pháp. Trong khuôn khổ hiến pháp này, tất cả chúng ta đều phù hợp."

—-

McAuley báo cáo từ Paris.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục