Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành lập vườn quốc gia mới tại Cao Bằng

Thành lập vườn quốc gia mới tại Cao Bằng

29/01/2018
Mức căn bản

New national park established in Cao Bang

Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung has signed a decision to establish the Phia Oac-Phia Den National Park in the northern province of Cao Bang.

Phia Oac - Phia Den National Park will be a more popular destination to tourists. — File Photo

The park is aimed at protecting the local ecology and diversity, comprising 90 genres of plants and 58 rare animals as well as cultural values, landscapes and ecological environment.

The park, which used to be a nature preservation area, has been established to protect the natural forest area and increase the green cover from 84 per cent in 2016 to 95 per cent by 2030, creating a more conducive environment for flora and fauna.

The National Park covers an area of some 10,600ha, stretching across four communes including Thanh Cong, Quang Thanh, Phan Thanh and Hung Dao, and Tinh Tuc Town of Nguyen Binh District in Cao Bang Province.

The Government has tasked the park’s managing board with protecting the existing natural forest land while enriching it by growing rare and native plants. The board will also be responsible for improving the forest’s capability to retain more water, prevent erosion and flood, and protect the ecology, so that people are encouraged to live in the lower areas.

The managing board has also been directed to conduct scientific research on preservation, improve people’s awareness on environment and biological diversity, and train manpower to save wild animals.

The park has three functional zones: strictly protected zone, ecological recovery zone and administrative zone. The first zone covers more than 4,000ha, with various kinds of forests, including tropical rain forest and short-tree (temperate climate) forest.

The buffer zone of the park, with an area of over 8,200ha, stretches across six communes -- Phan Thanh, Thanh Cong, Quang Thanh, Hung Dao, Vu Nong and The Duc, as well as Tinh Tuc Town of Nguyen Binh District, Cao Bang Province. 

Source: english.vietnamnet.vn

 

Thành lập vườn quốc gia mới tại Cao Bằng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định thành lập Vườn quốc gia Phia Oac-Phia Đén thuộc tỉnh phía bắc Cao Bằng.

Vườn quốc gia Phia Oac - Phia Đén sẽ là điểm đến phổ biến cho du khách. - File Photo

Công viên này nhằm để bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương, bao gồm 90 loại thực vật và 58 động vật quý hiếm cũng như các giá trị văn hoá, cảnh quan và môi trường sinh thái.

Công viên trước đây từng là khu bảo tồn thiên nhiên đã được thành lập để bảo vệ rừng tự nhiên và tăng độ che phủ xanh từ 84% trong năm 2016 đến 95% vào năm 2030, tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho hệ thực- động vật.

Vườn quốc gia có diện tích khoảng 10.600 ha, trải dài qua bốn xã: Thành Công, Quang Thành, Phan Thanh và Hưng Đạo, Thị trấn Tịnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Vườn quốc gia bảo vệ diện tích đất rừng tự nhiên hiện đồng thời làm phong phú hơn bằng cách trồng các loài thực vật quý hiếm. Ban quản lý cũng sẽ chịu trách nhiệm cải thiện khả năng giữ nước của rừng, ngăn ngừa xói mòn và lũ lụt, bảo vệ sinh thái để khuyến khích người dân sống ở các vùng thấp hơn.

Ban quản trị cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiên cứu khoa học về bảo tồn, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và đa dạng sinh học, đào tạo nguồn nhân lực để cứu hộ động vật hoang dã.

Vườn quốc gia có ba khu chức năng: khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái và khu hành chính. Vùng đầu tiên bao phủ hơn 4.000 ha với nhiều loại rừng, bao gồm rừng mưa nhiệt đới và rừng cây thấp (khí hậu ôn đới).

Vùng đệm Vườn quốc gia với diện tích hơn 8,200 ha trải dài qua 6 xã: Phan Thanh, Thành Công, Quang Thanh, Hưng Đạo, Vũ Nông và Đức Đức, cũng như thị xã Tịnh Tộc, huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục