Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành lập Vườn quốc gia ở Cao Bằng

Thành lập Vườn quốc gia ở Cao Bằng

17/01/2018
Mức căn bản

New national park established in Cao Bằng

Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng has signed a decision to establish the Phia Oắc-Phia Đén National Park in the northern province of Cao Bằng.

The park is aimed at protecting the local ecology and diversity, comprising 90 genres of plants and 58 rare animals as well as cultural values, landscapes and ecological environment.

The park, which used to be a nature preservation area, has been established to protect the natural forest area and increase the green cover from 84 per cent in 2016 to 95 per cent by 2030, creating a more conducive environment for flora and fauna.

The National Park covers an area of some 10,600ha, stretching across four communes including Thành Công, Quang Thành, Phan Thanh and Hưng Đạo, and Tĩnh Túc Town of Nguyên Bình District in Cao Bằng Province.

The Government has tasked the park’s managing board with protecting the existing natural forest land while enriching it by growing rare and native plants.

The board will also be responsible for improving the forest’s capability to retain more water, prevent erosion and flood, and protect the ecology, so that people are encouraged to live in the lower areas.

The managing board has also been directed to conduct scientific research on preservation, improve people’s awareness on environment and biological diversity, and train manpower to save wild animals.

The park has three functional zones: strictly protected zone, ecological recovery zone and administrative zone.

The first zone covers more than 4,000ha, with various kinds of forests, including tropical rain forest and short-tree (temperate climate) forest.

The buffer zone of the park, with an area of over 8,200ha, stretches across six communes -- Phan Thanh, Thành Công, Quang Thành, Hưng Đạo, Vũ Nông and Thể Dục, as well as Tĩnh Túc Town of Nguyên Bình District, Cao Bằng Province.
 

Source: vietnamnews.vn

 

Thành lập Vườn quốc gia ở Cao Bằng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc-Phia Đén thuộc tỉnh Cao Bằng.

Việc thành lập Vườn quốc gia nhằm bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học địa phương, bao gồm 90 loại thực vật và 58 động vật quý hiếm cũng như các giá trị văn hoá, cảnh quan và môi trường sinh thái.

Vườn quốc gia trước đây từng là khu bảo tồn thiên nhiên đã được thành lập để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên và tăng độ che phủ của rừng từ 84% trong năm 2016 đến 95% vào năm 2030, tạo ra không gian sống thuận lợi hơn cho hệ thực vật.

VQG có diện tích khoảng 10.600 ha, trải dài qua bốn xã: Thành Công, Quang Thành, Phan Thanh và Hưng Đạo, và thị xã Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Vườn để bảo vệ diện tích đất rừng tự nhiên hiện có trong khi làm đa dạng VQG bằng cách trồng các loài thực vật quý hiếm.

Hội đồng cũng sẽ chịu trách nhiệm cải thiện khả năng giữ nước của rừng, ngăn ngừa xói lở và lũ lụt, bảo vệ sinh thái để nâng cao đời sống cho người dân ở các vùng hạ lưu.

Hội đồng quản trị cũng đã được chỉ đạo thực hiện nghiên cứu khoa học về bảo tồn, nâng cao nhận thức của người dân về môi trường và đa dạng sinh học, đào tạo nhân lực cứu hộ động vật hoang dã.

Công viên có ba phân khu chức năng: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Phân khu phục hồi sinh thái và Phân khu dịch vụ hành chính.

Vùng phân khu đầu tiên bao gồm hơn 4.000 ha với nhiều loại rừng, bao gồm rừng mưa nhiệt đới và rừng lùn (ôn đới khí hậu).

Vùng đệm của Vườn có diện tích hơn 8,200ha trải dài qua sáu xã - Phan Thanh, Thành Công, Quang Thành, Hưng Đạo, Vũ Nông và Thể Dục, cũng như thị trấn Tĩnh Túc của huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục