Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành phố của Hàn Quốc khuyến khích thành phố xanh, thông minh tại Đà Nẵng

Thành phố của Hàn Quốc khuyến khích thành phố xanh, thông minh tại Đà Nẵng

08/07/2017
Mức căn bản

Korean city to support green, smart city in Da Nang

The Korean city of Daegu will help build an integrated management centre on green and smart urban management in the central city of Da Nang. The information was conveyed on Wednesday to the central city’s leadership by the head of Planning and Coordination of the Deagu Metropolitan City, Ku Bon-geun.

The swing bridge spanning the Han River in Da Nang. The Korean city of Daegu will help Da Nang build a centre for environmental sustainability and urban management. — Photo: VNS

Ku Bon-geun said the centre will support Da Nang in applying information technology (IT) in urban management, disaster prevention, search and rescue and resilience to climate change.

The vice chairman of the Da Nang City’s People’s Committee, Ho Ky Minh, said the city will offer the best conditions for construction of the centre.

Minh said Da Nang launched its e-Government initiative in 2014, offering free wireless internet services with 20,000 connections for local residents and tourists at major public spaces and streets across the city.

The central city also provided 1,196 online administration procedures, including one-stop shops, residential management, public transport and water supervision through the e-Government system.

Last year, the city and the telecommunications group Viettel signed a memorandum of understanding (MoU) for developing Da Nang into a smart city by 2020.

Both Vietnamese and Korean budget airlines operate daily flights connecting Korean cities and Da Nang since 2014.

T’way Air, a low-cost airline based in Seoul, launched a new direct flight connecting Da Nang and Daegu – the company’s third route between Korea and Viet Nam in addition to direct flights from Da Nang to Pusan and Muan.

According to the city’s tourism department, there are 12 flights from Korea to Da Nang every week, carrying an average of 1,500 passengers.

Last year, Da Nang and the South Korean city of Gyeongsan inked a Memorandum of Understanding (MoU) on development and co-operation in the cosmetics industry.

Tourists from South Korea comprise the second-largest segment of foreign tourist arrivals to Da Nang, with more than 443,000 – nearly 20 per cent of total foreign travelers – last year.

The central city is also home to 53 foreign direct investment projects from South Korea with total capital of US$734 million. 

Source: VIETNAMNET

 

Thành phố của Hàn Quốc khuyến khích thành phố xanh, thông minh tại Đà Nẵng

Thành phố Daegu của Hàn Quốc sẽ hỗ trợ xây dựng một trung tâm quản lý tổng hợp về quản lý đô thị xanh và thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Hôm thứ tư, thông tin này đã được Trưởng ban Kế hoạch và Điều phối thành phố Daegu, ông Ku Bon-geun thông báo đến ban lãnh đạo của thành phố miền trung.

Cầu xoay bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng. Thành phố Daegu của Hàn Quốc sẽ giúp Đà Nẵng xây dựng một trung tâm quản lý đô thị và bảo vệ môi trường bền vững. - Ảnh: VNS

Ông Ku Bon-geun cho biết trung tâm sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Hồ Kỳ Minh, cho biết thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng trung tâm.

Ông Minh cho biết Đà Nẵng đã phát động sáng kiến Chính phủ điện tử vào năm 2014, cung cấp các dịch vụ internet không dây miễn phí với 20.000 kết nối cho người dân địa phương và khách du lịch tại các không gian công cộng chính và những con đường khắp thành phố.

Thành phố miền trung cũng cung cấp 1.196 thủ tục hành chính trực tuyến, bao gồm các phòng cơ chế một cửa, quản lý nhà ở, giao thông công cộng và giám sát nguồn nước thông qua hệ thống Chính phủ điện tử.

Năm ngoái, thành phố và tập đoàn viễn thông Viettel đã ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) để phát triển Đà Nẵng thành một thành phố thông minh vào năm 2020.

Cả hai hãng hàng không giá rẻ Việt Nam và Hàn Quốc đều khai thác các chuyến bay hàng ngày nối liền các thành phố của Hàn Quốc và Đà Nẵng từ năm 2014.

T'way Air, một hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại Seoul, đã đưa ra một chuyến bay trực tiếp mới nối Đà Nẵng và Daegu - tuyến thứ ba của công ty giữa Hàn Quốc và Việt Nam, ngoài các chuyến bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến Pusan và Muan.

Theo sở du lịch của thành phố, có 12 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng mỗi tuần, với trung bình 1.500 hành khách.

Năm ngoái, thành phố Đà Nẵng và thành phố Gyeongsan của Hàn Quốc đã ký một Biên bản Ghi nhớ (MoU) về hợp tác và phát triển trong ngành mỹ phẩm.

Khách du lịch từ Hàn Quốc là thị phần khách nước ngoài lớn thứ hai đến Đà Nẵng, với hơn 443.000 người - gần 20% tổng số du khách nước ngoài - năm ngoái.

Thành phố miền trung cũng là nơi có 53 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư là 734 triệu USD.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục