Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ đề xuất thuế du lịch

Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ đề xuất thuế du lịch

15/10/2017
Mức căn bản

HCM City turns down tourist tax proposal

HCM City People's Committee has denied the Department of Tourism's proposal to apply a city tax which charges each tourist USD1 a night.

Tourists in HCM City.

The proposal was signed by the director of the Department of Tourism Bui Ta Hoang Vu on September 1. The fees were to be donated to the city's tourism fund. In the official document, the department pointed out that several countries have applied city tax such as Switzerland's USD2.50 charge per tourist per night.

Tran Van Long, director of Viet Media Travel Corporation, said the Ministry of Culture, Sports and Tourism also shared the idea and had worked with the Vietnam Tourism Association and Vietnam Society of Travel Agents many times but to no avail.

According to Long, state funding for tourism promotion is too low. But if the plan is realised, it must be transparent and need detailed directives and regulations on how to manage and use the fund.

However, according to the HCM City People's Committee, the tax could have a negative effect while the city is still developing tourism into a key economic sector. The Department of Tourism was asked to withdraw the proposal and explain the decision by October 15.

Many people think that HCM City needs to diversify its services and products instead of applying more charges.

Local tourism firms said USD1 was a small amount but without a reasonable explanation, tourists would object. The Department of Tourism should also not charge tourism firms the fees because they have already paid various taxes which could be used for promotion.

Source: DTiNews

 

Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ đề xuất thuế du lịch

UBND TP HCM đã bác bỏ đề nghị của Bộ Du lịch áp dụng thuế đô thị tính phí cho mỗi khách du lịch là 1 USD/1 đêm.

Khách du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề xuất được ký bởi Giám đốc Sở Du lịch Bùi Tá Hoàng Vũ vào ngày 1 tháng 9. Loại phí này được quyên góp cho quỹ du lịch của thành phố. Trong tài liệu chính thức, Sở chỉ ra rằng một số quốc gia đã áp dụng thuế thành phố như phí lưu hành 2,50 USD cho mỗi đêm của một du khách đến Thụy Sĩ.

Ông Trần Văn Long, Giám đốc Tổng công ty Du lịch Việt, cho biết Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đồng quan điểm với ý tưởng này và đã làm việc với Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng Hiệp hội Lữ hành Việt Nam nhiều lần nhưng không thành công.

Theo ông Long, ngân sách nhà nước cho quảng bá du lịch còn quá thấp. Nhưng nếu kế hoạch được thực hiện thì nó phải minh bạch và cần có chỉ thị chi tiết cùng với các quy định về cách quản lý và sử dụng quỹ.

Tuy nhiên, theo UBND TP.HCM, thuế du lịch có thể có tác động tiêu cực trong khi thành phố vẫn đang phát triển du lịch thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Sở Du lịch đã được yêu cầu rút lại đề xuất và giải trình quyết định này trước ngày 15 tháng 10.

Nhiều người nghĩ rằng TP.HCM cần đa dạng hóa các dịch vụ và sản phẩm của mình thay vì áp dụng thêm các loại phí.

Các công ty du lịch địa phương cho biết 1 USD là một số tiền nhỏ nhưng nếu không có một lời giải thích hợp lý, khách du lịch sẽ phản đối. Sở Du lịch cũng không nên tính phí cho các công ty du lịch vì họ đã phải nộp nhiều loại thuế khác nhau có thể được sử dụng để xúc tiến phát triển ngành du lịch.

 

Dịch bởi: mrkim

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục