Bài viết liên quan:

HABITS DIE VERY HARD

This is really surprising but it's a fact that all ants were human-beings to begin with. They lived by tilling soil and raising crops just as farmers do even today.

Dissatisfied with what they used to get through their labour, these farmers always had their eyes on the crops of their neighbours. Not only this, they even used to steal their crops whenever they got a chance and adding on to their own store.

The gods got highly offended by these acts and went to their chief- Jupiter to complain against the thieving farmers. He got so angry that he converted these farmers into ants.

Though the form of these farmers got changed, their habit of stealing is the same till today. The ants go about the corn-fields and gather grains not belonging to them.

This shows that one's nature seldom changes.

Source: Kids Front

 

 

Thay đổi thói quen rất khó

Thật ngạc nhiên nhưng sự thật rằng loài kiến là từ con người mà ra. Chúng từng sống bằng việc cày xới đất và nuôi trồng như những người nông dân làm ngày nay.

Không hài lòng với những gì họ đạt được, những người nông dân này luôn để mắt tới vụ mùa của nhà hàng xóm. Không chỉ vậy, họ thậm chí đã từng ăn cắp thành quả sau vụ mùa khi có cơ hội và bỏ vào nhà kho của mình.

Thượng đế căm phẫn với những hành động đó và gặp người đứng đầu trong nhóm này (chính là Jupiter)  để phàn nàn về những người nông dân trộm cắp đó. Ngài rất tức giận và biến những người nông dân này thành những con kiến.

Mặc dù hình dạng của những nông dân đã thay đổi, thói quen trộm cắp của họ vẫn không đổi đến ngày nay. Những con kiến đi tới những cánh đồng ngô và thu lượm những hạt ngũ cốc không thuộc về chúng.

Điều này cho thấy rằng bản tính của một người rất hiếm khi thay đổi.

 

Dịch bởi: holly