Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Thế giới nấm trong những cánh rừng Đà Lạt

Thế giới nấm trong những cánh rừng Đà Lạt

06/07/2016
Mức căn bản

The world of mushrooms in Da Lat forests

In the Nui Ba Bidoup National Park this season, you can see a special world of mushrooms.

The park is located in Lac Duong district and is a part of Dam Rong district, Lam Dong province. It has an area of 63,938 ha with multiform natural resources and beautiful scenery, especially waterfalls.

Bidoup – Nui Ba national park is one of twenty-eight national parks of Vietnam. It is considered one of 221 regions which has many special kinds of bird and one of four biological multiform centers of Vietnam.

Belonging to the preservation ecological system of Truong Son mountain range, Bidoup – Nui Ba is located in the main range of the South of Truong Son. It is a place receiving intense interest in  preservation. 91% of its area is forest, of which there are primeval forest with many species of animals and plants. It has 1933 species of plant, of which there are 62 precious species that have been ranked in the red – book of Vietnam since 2000.

There are 91 species in Lam Dong and adjacent areas. 28 species have been called the Latin word including dalatensis (9 species), langbianensis (14 species) and bidoupensis(5 species). There are 56 species of animals recorded as precious animals, 47 species recorded in the red – book of Vietnam since 2007 and 30 species in the red – book of IUCN since 2010.

Bidoup – Nui Ba is also considered a Kingdom of Vietnamese Orchids with over 250 species.

The park is home to many mushroom species. This has become a new destination in Da Lat.  

Source: VIETNAMNET

 

 

Thế giới nấm trong những cánh rừng Đà Lạt

Trong Vườn quốc gia Núi Bà Bidoup mùa này, bạn có thể nhìn thấy một thế giới nấm đặc biệt.

Vườn Quốc gia này nằm ở huyện Lạc Dương và một phần của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Có diện tích 63.938 ha, với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong cảnh đẹp, đặc biệt là những thác nước.

Bidoup - Vườn quốc gia Núi Bà là một trong hai mươi tám vườn quốc gia của Việt Nam. Nó được coi là một trong 221 khu vực trong đó có nhiều loại chim đặc biệt và là một trong bốn trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam.

Thuộc hệ thống sinh thái bảo tồn của dãy Trường Sơn, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà nằm trong phạm vi chính của Nam Trường Sơn. Đó là nơi nhận được sự quan tâm đặc biệt trong việc bảo tồn. 91% diện tích là rừng, trong đó có rừng nguyên sinh với nhiều loài động vật và thực vật. Nó có 1.933 loài thực vật, trong đó có 62 loài quý hiếm đã được xếp hạng trong sách đỏ Việt Nam từ năm 2000.

Có 91 loài ở Lâm Đồng và các vùng lân cận. 28 loài có tên Latin bao gồm dalatensis (9 loài), langbianensis (14 loài) và bidoupensis (5 loài). Có 56 loài động vật được ghi nhận là loài động vật quý hiếm, 47 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam kể từ năm 2007 và 30 loài trong sách đỏ của IUCN từ năm 2010.

Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng được coi là một Vương quốc Hoa Lan Việt Nam với hơn 250 loài.

Vườn Quốc gia còn là nơi có nhiều loài nấm. Nó đã trở thành một điểm đến mới tại Đà Lạt.

 

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục