Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Thêm nhiều đầu sách Việt Nam được bán ra nước ngoài

Thêm nhiều đầu sách Việt Nam được bán ra nước ngoài

08/09/2017
Mức căn bản

More Vietnamese books sold abroad

Several Vietnamese private publishing houses have gained success in exporting books, though the number remains modest.

'Em thich gioi toan’ (I want to be good at math), the product of the French Play Bac Publishing House and Long Minh Culture & Education JSC, has appeared in Russia. The Clever Media Publishing House purchased the copyright of three out of the seven-volume series to publish in Russia. 

Malaysian Pelangi Publishing House has also purchased the copyright of the entire series to publish in Malaysia, Singapore, Thailand and Indonesia.

According to Do Hoang Son, director of Long Minh, math information for children aged 4-7 shown in the book is similar to that in France and Russia. However, the books are attractive with flip format, and good pictures and math problems. Each book includes 101 interesting math problems compiled by teacher Pham Dinh Thuc.

In 2014, Long Minh decided to introduce the English version of the series at the Frankfurt book festival, where the series received attention from publishing houses from over 10 countries.

The translation of the books into French and Japanese has been completed. Encouraged by the success, Long Minh is going ahead with the projects on compiling books for export in English, including ‘Nguoi cam quan’ by Pham Tuan Lam, the book on playing chess by Luong Trong Minh, and the books about STEM.

The copyright of ‘Tu lam my pham’ (making cosmetics yourself), the first book by Do Anh Thu and Nguyen Thu Giang, has been sold to publishing houses in Thailand and South Korea. 

It cost Thu and Giang VND10 million to put books on Amazon’s shelves and only 100 books have sold after one month. However, the authors are satisfied about the figure.

Nguyen Le Chi, director of Chibooks, said a Chinese book import/export company has decided to import Chibooks’ products. Chi has also received an order from New Zealand.

In 2012, several young writers signed contracts with Chibooks which would represent them and offer nearly 100 literary works overseas. At that time, Chibooks’ project was described as too ambitious. It was warned that foreign publishing houses are only interested in books with millions of copies, while the majority of Vietnam’s books are published with just several thousand copies.

However, despite difficulties, many Vietnamese publishing houses are still bringing Vietnamese books to the world. In late 2007, 300 copies of For Better or for Worse, the book by Prof Thai Cam Hung from University of Berkeley about the tendency of women in the Mekong Delta to marry Viet Kieu, were sold in 26 countries.

Analysts say that demand for books about contemporary Vietnam around the world is very high.  

Source: VIETNAMNET

 

 

Thêm nhiều đầu sách Việt Nam được bán ra nước ngoài

Một số nhà xuất bản tư nhân của Việt Nam đã thành công trong việc xuất khẩu sách, mặc dù số lượng này vẫn còn khiêm tốn.

"Em thích giỏi toán", sản phẩm của Nhà xuất bản Play Bac của Pháp và Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Long Minh, đã xuất hiện ở Nga. Nhà xuất bản Truyền thông Clever đã mua bản quyền của ba trong bộ bảy quyển được xuất bản ở Nga.

Nhà xuất bản Pelangi của Malaysia cũng đã mua bản quyền của tất cả các quyển trong bộ để xuất bản ở Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Theo ông Đỗ Hoàng Sơn, giám đốc Long Minh, kiến thức toán học cho trẻ em từ 4-7 tuổi thể hiện trong cuốn sách này cũng tương tự như ở Pháp và Nga. Tuy nhiên, cuốn sách hấp dẫn với hình dạng chiếc dép, tranh ảnh đẹp và các vấn đề toán học. Mỗi cuốn sách bao gồm 101 vấn đề toán học thú vị do thầy giáo Phạm Đình Thực biên soạn.

Vào năm 2014, Long Minh đã quyết định giới thiệu phiên bản tiếng Anh của bộ sách tại lễ hội sách Frankfurt, nơi mà loạt sách đã nhận được sự quan tâm của các nhà xuất bản từ hơn 10 quốc gia.

Việc dịch các sách sang tiếng Pháp và tiếng Nhật đã được hoàn thành. Những thành công bước đầu đã cổ vũ Long Minh tiến hành dự án biên soạn sách xuất khẩu bằng tiếng Anh, bao gồm 'Người cầm quân' của Phạm Tuấn Lâm, cuốn sách chơi cờ vua của Lương Trọng Minh, và sách về STEM.

Bản quyền cuốn "Tự làm mỹ phẩm" của Đỗ Anh Thu và Nguyễn Thu Giang là cuốn sách đầu tiên được bán cho các nhà xuất bản ở Thái Lan và Hàn Quốc.

Thu và Giang đã tốn 10 triệu đồng để đặt sách lên kệ của Amazon và chỉ có 100 sách được bán sau một tháng. Tuy nhiên, các tác giả hài lòng về con số này.

Nguyễn Lệ Chi, giám đốc Chibooks, cho biết một công ty xuất nhập khẩu sách Trung Quốc đã quyết định nhập khẩu sản phẩm của Chibooks. Chi cũng nhận được đơn đặt hàng từ New Zealand.

Vào năm 2012, một số nhà văn trẻ đã ký hợp đồng với Chibooks sẽ làm đại diện cho họ và cung cấp gần 100 tác phẩm văn học ra nước ngoài. Vào thời điểm đó, dự án của Chibooks được mô tả là quá tham vọng. Người ta đã cảnh báo rằng các nhà xuất bản nước ngoài chỉ quan tâm đến những đầu sách với hàng triệu bản, trong khi đa số sách của Việt Nam được xuất bản chỉ với vài nghìn bản.

Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, nhiều nhà xuất bản Việt Nam vẫn tiếp tục đưa sách Việt Nam ra thế giới. Cuối năm 2007, 300 cuốn "For Better or for Worse", cuốn sách của Giáo sư Thái Cẩm Hưng từ Đại học Berkeley về xu hướng phụ nữ ở đồng bằng sông Cửu Long kết hôn với Việt Kiều, đã được bán ở 26 quốc gia.

Các nhà phân tích nói rằng, trên thế giới, nhu cầu sách về Việt Nam đương thời là rất cao.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục