Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Theo báo cáo: Việt Nam có trên một triệu người thất nghiệp trong quý 2 năm 2016

Theo báo cáo: Việt Nam có trên một triệu người thất nghiệp trong quý 2 năm 2016

24/08/2016
Mức căn bản

Vietnam reports over a million unemployed in Q2

Over a million Vietnamese of working age were unemployed in the second quarter of this year, up 16,400 people against the previous quarter, heard a workshop in Hanoi on August 17. 

Jointly held by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MoLISA) and the General Statistics Office of Vietnam, delegates at the event noticed 286,100 job seekers hold college and university degrees or higher. 

Speaking at the event, MoLISA Deputy Minister Doan Mau Diep asserted the significance of early and suitable job orientations among young people, adding that the “race of academic qualifications” has resulted in hundreds of thousands of university graduates unable to find jobs. 

Meanwhile, Director of the Institute of Labour Science Dao Quang Vinh said a lack of working experience and a gap between training and market demand – excessive manpower in some areas such as business and economics, but a shortage in technological and technical engineers - are major reasons for high unemployment among new graduates.

Back in the first quarter of this year, the country recorded more than 1.07 million unemployed people.

Source: VIETNAMNET

 

 

Theo báo cáo: Việt Nam có trên một triệu người thất nghiệp trong quý 2 năm 2016

Trên 1 triệu người việt nam trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp trong qíu 2 năm nay, tăng 16400 người so với qíu trước, nghe từ một hội thảo tại Hà Nội vào ngày 17 tháng 8.

Phối hợp tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) và Tổng cục Thống kê Việt Nam, các đại biểu tại sự kiện nhận 286.100 người tìm việc giữ cao đẳng và đại học bằng hoặc cao hơn

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ LĐTBXH Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp khẳng định tầm quan trọng của đầu và phù hợp định hướng công việc trong giới trẻ, và thêm rằng "cuộc đua về trình độ học vấn" đã dẫn đến hàng trăm ngàn sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm.

Trong khi đó, Giám đốc Viện Lao động Khoa học Đào Quang Vinh cho biết một thiếu kinh nghiệm làm việc và khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường - nhân lực quá mức trong một số lĩnh vực như kinh doanh và kinh tế, nhưng sự thiếu hụt các kỹ sư công nghệ và kỹ thuật - là lý do chính cho tỷ lệ thất nghiệp cao trong số các sinh viên tốt nghiệp mới

Trở lại trong quý đầu tiên của năm nay, cả nước ghi nhận hơn 1,07 triệu người thất nghiệp.

 

Dịch bởi: Huyentran

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục