Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Theo các chuyên gia: Các sản phẩm thực phẩm Việt hiện diện nhưng vô hình

Theo các chuyên gia: Các sản phẩm thực phẩm Việt hiện diện nhưng vô hình

13/06/2017
Mức căn bản

VN food products present, but invisible: experts

Vietnamese food products have significantly increased their presence in world markets, but they remain unknown because they lack brand identification and consciousness in the consumer’s mind.

Leon Trujilo, an expert from the Netherlands’ Centre for Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), introduces the visual brand identity proposed for Viet Nam’s food products at a seminar held in Ha Noi on May 9. 

Urgent action would be required to change this situation, local and international experts said yesterday.

Leon Trujilo, an expert with the Netherlands’ Centre for Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), told a seminar in Ha Noi that Viet Nam was a strong supplier of many agricultural products and foodstuff to the world, but global consumers were hardly aware of this.

“There is a big gap between what Viet Nam is capable of and what the world knows about Viet Nam. Therefore, it is necessary to fill the gap by mapping out a strategic direction for brand building and promoting the image of the country’s food industry,” Trujilo said.

Claudio Dordi, Technical Assistance Team Leader for the the EU-Viet Nam Multilateral Trade Assistance Project (EU-VN MUTRAP), told Viet Nam News that Europeans still don’t have a particular perception of food products from Viet Nam, because the country mainly exports raw material or non-processed products.

“Since you focus on exporting raw material rather than building up overall brand marketing and distribution strategies, the value remaining for Vietnamese firms is still limited,” Dordi said.

He said Viet Nam needed to expand and upgrade the value chain for its food products especially those produced for export. But this would require a lot of investment in terms of technology, human resources as well as capital.

Trujilo remarked that while many localities and businesses embarked on building their own brands, the limited resources at their disposal, both in terms of personnel and finance, meant that the newly-generated brands remained small and non-competitive in the global market.

Brand identity

Deputy Minister of Industry and Trade, Tran Quoc Khanh, said at the seminar that building a food brand strategy was part of a national branding programme targeting Viet Nam’s export goods in highly competitive fields.

“The Vietnamese food industry has tremendous potential for growth, not only serving domestic demand but also in boosting the country’s exports, so it receives a lot of attention from the Government and relevant agencies,” Khanh said.

Trujilo said the programme for building a brand strategy for Viet Nam’s food industry, being implemented by the Ministry of Industry and Trade (MOIT), the CBI and EU-VN MUTRAP, had basically completed its research and proposed the concepts of “brand positioning”, “brand architecture” and “visual brand identity” for the food industry.

Based on the results of surveys and opinions from experts, relevant associations and enterprises, the programme proposed a slogan for the food industry: "Viet Nam - the food basket of the world."

This slogan, together with an official visual brand identity expressed with meaningful graphics, would promote the image and increase recognition of Viet Nam’s food products in the world market, Trujilo said.

Late last year, Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung had issued a circular asking the Ministry of Industry and Trade (MoIT) to co-ordinate with ministries, agencies and associations to implement the programme on building a brand strategy for Vietnam’s food industry.

Soon after, a memorandum of understanding was signed by the MoIT’s Viet Nam Trade Promotion Agency, the CBI and EU-VN MUTRAP.

Quality control

Dordi said that besides the designing and branding of products, firms would need to focus a lot on quality, which is a decisive factor for boosting exports.

“In the last five years, we have been supporting different Vietnamese brands including Buon Me Thuot coffee, Vietnamese dragon fruit, mango and Phu Quoc fish sauce. One of the key elements we had to focus on is building up a quality control system for those products,” Dordi told Viet Nam News.

Whenever firms decide to sell their products abroad, they must ensure that their products are of good quality. “If you have a very good brand, but low quality product, you will definitely lose the market,” Dordi said.

"Quality does not merely mean safety", he added, explaining that products should also meet customers’ tastes. "Besides focusing on a stronger branding strategy, local firms need to research cultural preferences, hobbies and buying habits of each type of customer in different markets," he said. 

Source: VietNamNet

 

Theo các chuyên gia: Các sản phẩm thực phẩm Việt hiện diện nhưng vô hình

Các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam đã gia tăng đáng kể sự hiện diện trên thị trường thế giới, nhưng chúng vẫn chưa được biết đến vì thiếu nhận dạng thương hiệu và nhận thức trong tâm trí của người tiêu dùng.

Leon Trujilo, chuyên gia của tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI), đã đề xuất những cách giới thiệu trực quan đặc tính của thương hiệu cho các sản phẩm thực phẩm Việt tại một hội thảo được tổ chức ở Hà Nội vào ngày 9 tháng 5.

Hôm qua, các chuyên gia trong và ngoài nước cho biết cần phải có ngay những động thái khẩn cấp để thay đổi tình trạng này.

Leon Trujillo, chuyên gia của tổ chức Xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan (CBI), phát biểu tại một hội thảo ở Hà Nội rằng Việt Nam là nhà cung cấp số lượng lớn nông sản và thực phẩm cho thế giới, nhưng người tiêu dùng toàn cầu hầu như không nhận thức được điều này.

"Có một lỗ hổng lớn giữa những điều Việt Nam có khả năng làm và những gì thế giới biết về Việt Nam. Do đó, cần phải lấp khoảng trống bằng cách lập ra một hướng đi chiến lược nhằm xây dựng thương hiệu và thúc đẩy hình ảnh của ngành công nghiệp thực phẩm của đất nước," ông Trujilo nói.

Claudio Dordi, Trưởng nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật cho Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên của EU-Việt Nam (EU-VN MUTRAP), nói với Viet Nam News rằng người châu Âu vẫn chưa nhận thức rõ về các sản phẩm thực phẩm từ Việt Nam vì là một nước chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô hoặc các sản phẩm chưa qua chế biến.

"Chừng nào nước bạn còn tập trung vào xuất khẩu nguyên vật liệu hơn là xây dựng các chiến lược toàn diện để tiếp thị thương hiệu và phân phối thì các giá trị lưu lại cho các doanh nghiệp Việt Nam vẫn bị hạn chế", ông Dordi nói.

Ông nói Việt Nam cần mở rộng và nâng cấp chuỗi giá trị cho các sản phẩm thực phẩm của mình, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu. Nhưng điều này đòi hỏi rất nhiều đầu tư về công nghệ, nhân lực cũng như vốn.

Trujilo nhận xét rằng mặc dù nhiều địa phương và doanh nghiệp đã bắt tay vào việc xây dựng thương hiệu riêng, nhưng sự bố trí nguồn lực của họ còn hạn chế, cả về nhân sự và tài chính, cho thấy những thương hiệu mới được tạo ra vẫn còn nhỏ và không thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Nhận dạng thương hiệu

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Quốc Khánh, cho biết trong buổi hội thảo, việc xây dựng chiến lược thương hiệu thực phẩm là một phần trong chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia nhắm đến các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong các lĩnh vực có tính cạnh tranh cao.

Ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng to lớn, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn thúc đẩy xuất khẩu, vì vậy ngành nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Chính phủ và các ban ngành có liên quan", ông Khánh nói.

Trujilo cho biết chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu cho ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam do Bộ Công thương, CBI và EU-VN MUTRAP cùng thực hiện đã hoàn thành việc nghiên cứu và đề xuất các khái niệm về "định vị thương hiệu", "kiến trúc thương hiệu" và "đặc tính thương hiệu trực quan" cho ngành công nghiệp thực phẩm.

Dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp có liên quan, chương trình đã đề xuất một khẩu hiệu cho ngành công nghiệp thực phẩm: "Việt Nam - giỏ lương thực của thế giới".

Theo ông Trujilo, khẩu hiệu này, cùng với đặc tính thương hiệu trực quan được thể hiện bằng các tạo hình sẽ đẩy mạnh sự hình dung và tăng cường nhận thức về các sản phẩm thực phẩm Việt trên thị trường thế giới.

Cuối năm ngoái, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ban hành Thông tư đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, các ban ngành và hiệp hội thực hiện chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu cho ngành công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Ngay sau đó, Cục Xúc tiến thương mại của Bộ Công thương, CBI và EU-VN MUTRAP đã ký kết một biên bản ghi nhớ.

Kiểm soát chất lượng

Ông Dordi nói ngoài việc thiết kế và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, các công ty cần phải tập trung rất nhiều vào chất lượng, đây là yếu tố quyết định xúc tiến xuất khẩu.

Trong 5 năm qua, chúng tôi đã và đang hỗ trợ những thương hiệu Việt khác nhau như cà phê Buôn Mê Thuột, trái thanh long Việt Nam, xoài và nước mắm Phú Quốc. Một trong những yếu tố then chốt chúng ta phải tập trung là xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng cho những sản phẩm đó ", ông Dordi trao đổi với Viet Nam News.

Bất cứ khi nào các doanh nghiệp quyết định bán sản phẩm ra nước ngoài, họ phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ có chất lượng tốt. "Nếu bạn có một thương hiệu tốt nhưng sản phẩm chất lượng thấp, chắc chắn bạn sẽ mất thị trường", ông Dordi nói.

"Chất lượng không chỉ đơn thuần là an toàn", ông nói thêm, giải thích rằng sản phẩm cũng phải đáp ứng được thị hiếu của khách hàng. "Bên cạnh việc tập trung vào chiến lược xây dựng thương hiệu tốt hơn, các doanh nghiệp địa phương cần nghiên cứu văn hóa, sở thích và thói quen mua sắm của từng loại khách hàng ở các thị trường khác nhau," ông nói.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục