Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Theo HSBC: Người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam kiếm và tiết kiệm được nhiều tiền hơn

Theo HSBC: Người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam kiếm và tiết kiệm được nhiều tiền hơn

30/10/2017
Mức căn bản

​Expats earn more, save bigger in Vietnam: HSBC

Expat salaries average a whopping US$88,096 per year in Vietnam

An expat family is seen in Ho Chi Minh City.

Vietnam may not be the most ideal expat destination, but those who have chosen to move to the Southeast Asian country enjoy healthy incomes that top what they would be making at home, at least according to one HSBC survey.

The nation came 30th on HSBC’s 2017 Expat Explorer ranking, which asked expats around the world to rank their countries of current residence on finance, experience, and family.

The survey found that expats earn an average of US$88,096 per year in Vietnam, with 36 percent saying their annual income has increased since moving to the Southeast Asian country.

Expats in this group also say they earn 25 percent more in Vietnam than at home.

Though the average annual expat income in Vietnam remains low compared to the global average of $99,903, those working in Vietnam are able to save more and have higher disposable incomes than at home, according to the survey.

Expats in Vietnam also enjoy other benefits, including more holidays than at home and better housekeeping and babysitting services.

One of the biggest downsides was property ownership, with less than a fifth of the expats surveyed saying they own real estate in Vietnam.

To put that in a global perspective, 62 percent of expats worldwide say they own property somewhere in the world, with nine percent owning real estate in both their home and host countries.

HSBC commissioned Britain’s YouGov polling agency to conduct the survey between March and April of this year on nearly 28,000 expats aged 18 and over living in 159 countries and territories.

Of those countries and territories, the 46 countries with a minimum of 100 expat respondents, including at least 30 expat parents, were included in the ranking.

The survey asked 27 questions on topics including personal finance, work-life balance, and overall costs of raising children.

Singapore came out on top, while Norway was a close second. 

Egypt holds the bottom spot in the ranking.

Source: Tuoitre News

 

 

Theo HSBC: Người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam kiếm và tiết kiệm được nhiều tiền hơn

Mức lương của một người nước ngoài đến Việt Nam làm việc trung bình ở mức 88.096 USD/năm

Một gia đình người nước ngoài được nhìn thấy ở thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam có thể không phải là điểm đến lý tưởng nhất của người nước ngoài, nhưng những người đã chọn để chuyển đến quốc gia Đông Nam Á này đều có mức thu nhập cao hàng đầu so với những gì họ kiếm được khi ở quê nhà, ít nhất là theo một điều tra của HSBC.

Quốc gia này đứng thứ 30 trong bảng xếp hạng Expat Explorer (Khảo sát Chuyên gia nước ngoài) của HSBC vào năm 2017, khảo sát yêu cầu những người nước ngoài trên thế giới xếp hạng các quốc gia sở tại về tài chính, trải nghiệm và cuộc sống gia đình.

Cuộc khảo sát cho thấy người nước ngoài kiếm được trung bình 88.096 USD mỗi năm ở Việt Nam, với 36% nói rằng thu nhập hàng năm của họ đã tăng lên từ khi chuyển đến quốc gia Đông Nam Á này.

Những người nước ngoài trong nhóm này cũng nói, ở Việt Nam, họ kiếm được thu nhập cao hơn 25% so với ở quê nhà.

Mặc dù thu nhập bình quân hàng năm của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với mức trung bình toàn cầu là 99.903 USD, nhưng những người làm việc ở Việt Nam có thể tiết kiệm nhiều hơn và có thu nhập khả dụng cao hơn ở quê nhà.

Người nước ngoài ở Việt Nam cũng được hưởng các quyền lợi khác, bao gồm nghỉ lễ nhiều hơn ở quê nhà cùng với dịch vụ giúp việc và giữ trẻ tốt hơn.

Một trong những bất tiện lớn nhất là sở hữu bất động sản, chưa đến một phần năm số người nước ngoài được khảo sát nói rằng họ được sở hữu bất động sản ở Việt Nam.

Đặt trong viễn cảnh toàn cầu hóa, 62% người đi làm ở nước ngoài nói rằng họ sở hữu bất động sản ở nơi nào đó trên thế giới, với 9% sở hữu bất động sản ở cả trong nước và ngoài nước.

HSBC ủy quyền cho cơ quan điều tra YouGov của Anh tiến hành khảo sát từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay với gần 28.000 người đi làm nước ngoài ở độ tuổi 18 trở lên sống ở 159 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ này, 46 quốc gia có ít nhất 100 người được phỏng vấn là người ở nước khác đến làm việc, trong đó có ít nhất 30 phụ huynh người nước ngoài, đã được đưa vào bảng xếp hạng.

Cuộc khảo sát đã đặt 27 câu hỏi về các chủ đề bao gồm tài chính cá nhân, cân bằng giữa cuộc sống và công việc, tổng chi phí nuôi con.

Singapore đứng đầu, trong khi Na Uy là thứ hai.

Ai Cập giữ vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục