Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Theo nghiên cứu, trẻ em sử dụng thiết bị cảm ứng ngủ ít hơn

Theo nghiên cứu, trẻ em sử dụng thiết bị cảm ứng ngủ ít hơn

25/04/2017
Mức căn bản

'Touchscreen-toddlers' sleep less, researchers say

Toddler playing with smartphone

Toddlers who spend time playing on smartphones and tablets seem to get slightly less sleep than those who do not, say researchers.

The study in Scientific Reports suggests every hour spent using a touchscreen each day was linked to 15 minutes less sleep.

However, those playing with touchscreens do develop their fine motor skills more quickly.

Experts said the study was "timely" but parents should not lose sleep over it.

There has been an explosion in touchscreens in the home, but understanding their impact on early childhood development has been lacking.

The study by Birkbeck, University of London, questioned 715 parents of children under three years old.

It asked how often their child played with a smartphone or tablet and about the child's sleep patterns.

It showed that 75% of the toddlers used a touchscreen on a daily basis, with 51% of those between six and 11 months using one, and 92% of those between 25 and 36 months doing so as well.

But children who did play with touchscreens slept less at night and more in the day.

Overall they had around 15 minutes less sleep for every hour of touchscreen use.

Not before bedtime?

Dr Tim Smith, one of the researchers, told the BBC News website: "It isn't a massive amount when you're sleeping 10-12 hours a day in total, but every minute matters in young development because of the benefits of sleep."

The study is not definitive, but Dr Smith says it "seems to indicate touchscreens have some association with possible sleep problems".

However, his research has also shown toddlers who actively use touchscreens (swiping rather than watching) accelerate their development of motor skills.

So should children be given touchscreens to play with?

Dr Smith says: "It's very tricky right now, the science is very immature, we are really lagging behind the technology and it's too early to make clear proclamations."

He says the best bet is to follow similar rules for the amount of time spent in front of the TV.

That means putting a limit on the total time spent on devices, ensuring children still do physical things, ensuring that content is age-appropriate, and avoiding the screens in the hour before bedtime.

Dr Anna Joyce, a cognitive developmental researcher at Coventry University, said: "As the first study to investigate associations between sleep and touchscreen use in infancy, this is a timely piece of research.

"In light of these findings and what we know from previous research it may be worth parents limiting touchscreen, other media use and blue light in the hours before bedtime.

"Until we know more about how touchscreens affect sleep, they shouldn't be banned completely," she added.

Prof Kevin McConway, from The Open University, said: "I certainly wouldn't lose any sleep over these results, if I still had young children.

"The children in this study used a touchscreen for about 25 minutes a day, a child who used a touchscreen for this average length of time would sleep for about 6 minutes less."

Source: BBC NEWS

 

Theo nghiên cứu, trẻ em sử dụng thiết bị cảm ứng ngủ ít hơn

Các nhà nghiên cứu cho biết những đứa bé dành thời gian chơi trên những chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng dường như ngủ ít hơn những đứa trẻ khác.

Nghiên cứu trong các báo cáo khoa học cho thấy rằng cứ mỗi giờ dành cho việc sử dụng các thiết bị cảm ứng sẽ liên quan đến việc ngủ ít đi 15 phút một ngày.

Tuy nhiên, đối với những ai chơi với các thiết bị cảm ứng thì thật sự điều đó khiến các kĩ năng vận động của họ phát triển nhanh hơn.

Các chuyên gia cho biết các nghiên cứu là "hợp thời" tuy nhiên bố mẹ không nên lo lắng vì chuyện này.

Đã có một sự bùng nổ trong việc sử dụng các thiết bị cảm ứng nhưng sự hiểu biết về những tác động của nó lên sự phát triển ban đầu của trẻ vẫn còn nhiều thiếu sót.

Một nghiên cứu của Birkbeck từ trường đại học London đã khảo sát 715 bố mẹ có con dưới 3 tuổi.

Cuộc khảo sát hỏi về mức độ thường xuyên chơi với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của những đứa trẻ và kiểu ngủ của chúng.

Nghiên cứu cho thấy 75% trẻ em mới biết đi đã sử dụng các thiết bị cảm ứng hàng ngày, với 51% trong số chúng là các bé từ 6 - 11 tháng và 92% trong số các bé từ 25 - 36 tháng cũng làm như vậy.

Nhưng những trẻ em đã chơi với các thiết bị cảm ứng ngủ ít hơn vào buổi tối và ngủ nhiều hơn vào ban ngày.

Nhìn chung chúng ngủ ít hơn 15 phút mỗi ngày cho mỗi giờ sử dụng các thiết bị cảm ứng

Không nên sử dụng trước giờ đi ngủ?

Ông Tim Smith, một trong các nhà nghiên cứu đã nói trên trang web của BBC News: "Bạn ngủ tổng cộng 10 - 12 tiếng một ngày cũng không tính là nhiều khủng khiếp, nhưng mỗi phút đều có ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ nhỏ là do những lợi ích mà giấc ngủ mang lại."

Nghiên cứu chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng ông Smith cho biết rằng nghiên cứu "có vẻ như chỉ ra rằng các thiết bị cảm ứng có một số liên quan đến những vấn đề về giấc ngủ".

Tuy nhiên, nghiên cứu của ông cũng cho thấy rằng những đứa bé chủ động sử dụng các thiết bị cảm ứng (chạm lướt nhiều hơn là xem) thì sự phát triển những kỹ năng vận động sẽ diễn ra nhanh hơn.

Vậy có nên để trẻ em chơi với các thiết bị cảm ứng?

Ông Smith cho biết: "Hiện tại đang rất rắc rối, khoa học vẫn còn rất non nớt, chúng ta thật sự đang tụt lại phía sau so với công nghệ và vẫn còn quá sớm để có một lời tuyên bố rõ ràng."

Ông nhận định rằng dự đoán tốt nhất chính là làm tương tự theo như những quy tắc về lượng thời gian khi dùng cho việc xem tivi.

Có nghĩa là đặt ra một giới hạn cho tổng thời gian sử dụng các thiết bị, đảm bảo rằng những đứa trẻ vẫn thực hiện những hoạt động thể chất, chắc chắn rằng nội dung phải phù hợp với lứa tuổi, và tránh tiếp xúc với màn hình trước khi đi ngủ.

Tiến sĩ Anna Joyce, một nhà nghiên cứu phát triển nhận thức của trường đại học Coventry cho biết: "Là một nghiên cứu đầu tiên điều tra về các mối liên hệ giữa giấc ngủ và việc sử dụng thiết bị cảm ứng ở trẻ nhỏ, đây là một mảnh ghép hợp thời của cuộc nghiên cứu.

"Nhờ vào những khám phá này và những gì chúng ta biết từ những nghiên cứu trước đây sẽ khiến bậc phụ huynh cân nhắc việc hạn chế sử dụng thiết bị cảm ứng, phương tiện truyền thông khác, cũng như đen xanh hàng tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ."

Bà cũng nói thêm "Cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn về tác động của các thiết bị cảm ứng đối với giấc ngủ thì chúng ta vẫn không nên ngăn cấm hoàn toàn,".

Giáo sư Kevin McConway, trường Đại học Mở nói: "Tôi nhất định sẽ không lo lắng về những kết quả này nếu tôi vẫn còn có những đứa trẻ."

"Trẻ em trong cuộc nghiên cứu này được dùng thiết bị cảm ứng khoảng 25 phút một ngày, một đứa trẻ sử dụng thiết bị cảm ứng trong độ dài thời gian trung bình như vậy sẽ ngủ ít đi 6 phút."

 

Dịch bởi: yalynguyen2002

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục