Bài viết liên quan:

The Hares and the Frogs

The Hares were so persecuted by the other beasts, they did not know where to go. As soon as they saw a single animal approach them, off they used to run.

One day they saw a troop of wild Horses stampeding about, and in quite a panic all the Hares scuttled off to a lake hard by, determined to drown themselves rather than live in such a continual state of fear.

But just as they got near the bank of the lake, a troop of Frogs, frightened in their turn by the approach of the Hares scuttled off, and jumped into the water. "Truly," said one of the Hares, "things are not so bad as they seem:

There is always someone worse off than yourself.

Source: Aesop Fable

 

 

Thỏ rừng và Ếch

Thỏ rừng bị đe dọa rất nghiêm trọng vì những con thú khác, chúng không biết đi về đâu. Những chú thỏ sẽ phải chạy trốn nếu bất kì con vật nào khác tiến tới gần chúng.

Rồi một ngày nọ, chúng nhìn thấy đàn ngựa hoang đang chạy tán loạn, trong cơn hoảng loạn hầu hết những chú thỏ chạy trốn rất vất vả dưới một cái hồ, xác định thà chết còn hơn là sống trong trạng thái lúc nào cũng sợ hãi.

Nhưng dường chúng đã bắt gặp một đàn ếch gần bờ hồ, chúng quay đầu trong nổi khiếp sợ khi thấy đàn thỏ đang tiến lại gần, chúng nhảy xuống nước. "Thật là" một trong những chú thỏ nói :"Mọi thứ không quá tệ như chúng tưởng"

Luôn có người tệ hơn mình

Dịch bởi: Thanh Tự