Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Thỏa thuận thương mại CPTPP có thể đem lại gì cho Việt Nam?

Thỏa thuận thương mại CPTPP có thể đem lại gì cho Việt Nam?

18/02/2018
Mức trung cấp

What can the CPTPP trade agreement bring to Vietnam?

With Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP (the former TPP without the US), Vietnam will miss many benefits it once expected to get because the country still doesn’t have an FTA with the US, while it has multilateral and bilateral FTAs with most CPTPP member countries.

CPTPP is expected to be inked in March

Eleven TPP countries said they have completed negotiations for CPTPP, or TPP 11, after they unexpectedly reached consensus at a trade officials’ meeting in Tokyo on January 23. The agreement is expected to be inked on March 8 in Chile.

The National center for Socio-economic information and forecast (NCIF) estimated that with TPP, Vietnam’s GDP may gain an additional 6.7 percent GDP growth and another 15-17 percent export growth rate. 

Meanwhile, with TPP 11, the figures would be 1.32 percent and 4 percent, respectively. CPTPP would lead to an import increase in 3.8 percent, while TPP would be 10.5 percent.

Vietnam can expect from the CPTPP will be smaller than from TPP. However, analysts say the benefits would still be significant.

CPTPP will help Vietnam boost trade with Canada, Mexico and Peru, which don’t have FTAs with Vietnam.

Meanwhile, some countries such as South Korea, Taiwan, Thailand, Indonesia and the Philippines have shown their willingness to join the trade pact. 

Bloomberg commented that without the US, CPTPP will still be significant. The expansion from 11 to 16 member countries will significantly increase the economic benefits to members. 

The Peterson Institute for International Economics (PIIE) estimated that the expansion would triple the economic benefits to member countries to $500 billion a year, bigger than the initial trade pact can bring. 

The impetus will come from the combination of three advanced economies: Japan, Korea and Taiwan, among which there is still no FTA. In addition, the supply chains throughout Asia also enjoy positive effects.

Sources said the UK last month organized an unofficial talk to discuss joining CPTPP after its withdrawal from the EU.

At the World Economic Forum in Davos, US President Donald Trump left the possibility of re-entering the pact that they initiated themselves.

Meanwhile, in Vietnamese analysts’ eyes, besides measurable economic benefits, CPTPP will also bring ‘uncalculated benefits’, especially institutional reform.

“It (CPTPP) will promote the institutional reform, that is important. It creates competitive pressure on both businesses and the economy so that we can have more sustainable growth,” said Minister of Industry and Trade Tran Tuan Anh.

The issue on labor and trade unions is an example. Le Dinh Quang from the Vietnam Labor Federation said once in the New York Times: “That is a very big challenge for us, but due to the national benefits and the integration with the world, and also the rights and benefits of labor, we have to find solutions.”

Source: english.vietnamnet.vn

 

Thỏa thuận thương mại CPTPP có thể đem lại gì cho Việt Nam?

Với thỏa thuận toàn diện và tiến bộ đối với Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương - CPTPP (TPP trước đây không có Hoa Kỳ), Việt Nam sẽ bỏ lỡ nhiều lợi ích được mong đợi bởi vì nước ta vẫn chưa có Hiệp định thương mại (FTA) với Mỹ, trong khi nó đã FTA song phương và đa phương với hầu hết các nước thành viên CPTPP.

CPTPP dự kiến ​​sẽ được ký vào tháng 3

11 nước thuộc TPP cho biết họ đã hoàn thành các cuộc đàm phán về CPTPP hay TPP 11, sau khi họ bất ngờ được sự đồng thuận trong cuộc họp của các quan chức thương mại ở Tokyo vào ngày 23 tháng 1. Thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết vào ngày 8 tháng 3 tại Chilê.

Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia ước tính rằng với TPP, GDP của Việt Nam có thể tăng thêm 6,7% tăng trưởng GDP và 15-17% tăng trưởng xuất khẩu.

Trong khi đó, với TPP 11, con số này tương ứng là 1,32% và 4%. CPTPP sẽ giúp tăng nhập khẩu 3,8%, còn TPP sẽ tăng là 10,5%.

Việt Nam có thể dự báo CPTPP sẽ nhỏ hơn so với TPP. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết nó vẫn mang lại những lợi ích đáng kể.

CPTPP sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy thương mại với Canada, Mexico và Peru- các nước chưa có Hiệp định thương mại (FTA) với Việt Nam.

Trong khi đó, một số nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia và Philippines đã thể hiện sẵn sàng tham gia hiệp định thương mại.

Bloomberg bình luận rằng nếu không có Hoa Kỳ, CPTPP vẫn sẽ mang lại lợi ích đáng kể. Việc mở rộng từ 11 đến 16 nước thành viên sẽ làm tăng đáng kể lợi ích kinh tế cho các thành viên.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE) ước tính việc mở rộng sẽ tăng gấp ba lợi ích kinh tế cho các nước thành viên lên đến 500 tỷ đô la một năm, lớn hơn hiệp định thương mại ban đầu có thể mang lại.

Sự thúc đẩy sẽ xuất phát từ sự kết hợp của ba nền kinh tế tiên tiến: Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, trong đó vẫn chưa có FTA. Ngoài ra, chuỗi cung ứng trên toàn Châu Á cũng có những tác động tích cực.

Các nguồn tin cho biết, tháng trước, Anh đã tổ chức một cuộc thảo luận không chính thức để bàn về việc gia nhập CPTPP sau khi rút khỏi EU.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bỏ mặc khả năng tái tham gia vào hiệp ước mà họ đã tự khởi xướng.

Trong khi trong mắt các nhà phân tích của Việt Nam, bên cạnh các lợi ích kinh tế có thể đo lường được, thì CPTPP cũng sẽ mang lại "lợi ích chưa được tính toán", đặc biệt là cải cách thể chế.

"CPTPP sẽ thúc đẩy cải cách thể chế, đó là điều quan trọng. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết sẽ tạo áp lực cạnh tranh lên cả kinh doanh lẫn nền kinh tế để có thể tăng trưởng bền vững hơn.

Vấn đề về lao động và công đoàn là một ví dụ. ông Lê Đình Quảng- Liên đoàn Lao động Việt Nam một lần đã trả lời với tờ New York Times: "Đó là một thách thức rất lớn đối với chúng tôi, nhưng vì lợi ích quốc gia và sự hội nhập với thế giới, cũng như quyền và lợi ích của người lao động, chúng tôi sẽ phải tìm ra giải pháp. "

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 12/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục