Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Thói quen ít đọc báo có làm suy giảm IQ hay không?

Thói quen ít đọc báo có làm suy giảm IQ hay không?

10/08/2018
Mức căn bản

Has the decline in newspaper reading led to a decline in IQ?

Has the decline in newspaper reading led to a decline in intelligence? This popped into my head one morning when I was watching the newspaper delivery woman make her way up my street. Sadly, she only had to make three deliveries on a street of 60 houses, with my house being one of them (I subscribe to three newspapers, happily).

As I brought in my newspapers, I heard a radio report that IQ scores have been declining among people born since 1975, at the rate of seven less IQ points per generation. The IQ drops have been happening within families, with the IQ scores of sons lower than their fathers. These statistics are based upon a Norwegian study of 730,000 IQ test results of conscript soldiers taken between 1962 and 1991 (which is why only males were studied).

“The decline in newspaper reading seems to parallel the decline in IQ scores,” writes Paul Keery. “There could well be a relationship. With the loss of easily accessible newspapers to read, reading skills have atrophied, and so has the development of the skills IQ tests are meant to measure.”

These results don’t seem to be genetic; the study showed that the dysgenic theory, in which people with lower IQs were thought to have more children than people with higher IQs, so that society is getting “dumber,” doesn’t apply. People with higher IQs actually have more children than those with lower IQs — and the decline in these children’s IQs was very similar.

The researchers suggested that the environment children grew up in could be the reason for lower IQs, perhaps due to how education and play have changed since 1975 and the rise of the internet and social media.

But yet … whether one reads a newspaper or a book in print or online, isn’t reading still an essential skill for learning and developing the skills measured on IQ tests? Often the only books most students read are those assigned in school. In the pre-Internet days, bestsellers rarely reached more than one per cent of the population, and surveys found that many adults (sometimes a majority) read one book a year — or less. This is probably just as true now.

What these people read were newspapers. Often not the news, but other sections. Entertainment. Comics. Life. For males in particular, sports. Newspaper sports pages used to be the best place to follow one’s favourite sports teams.

This habit has vanished over the last 40 years. Few youth today turn to newspapers to keep up with anything, if they even know newspapers exist — especially print versions. They get their information visually, over the internet, from many sources.

The decline in newspaper reading seems to parallel the decline in IQ scores. There could well be a relationship. Reading skills were developed and maintained by newspaper reading more than by reading books. With the loss of easily accessible newspapers to read, reading skills have atrophied, and so has the development of the skills IQ tests are meant to measure.

We are at a crossroads. Should we change IQ tests to measure the new ways intelligence is developed and expressed, if we can determine what those skills are? Or do we need to consider that modern technology is robbing us of essential skills that are needed no matter which technology we use, and that we must act to teach those skills once more?

Newspapers and IQ: We may be losing so much more than we realized with the shuttering of each newspaper and cancelled subscription.

Paul Keery is a professional writer who writes articles, blogs and books about history and law.

Source: Thestar

 

Thói quen ít đọc báo có làm suy giảm IQ hay không?

Thói quen ít đọc báo có làm suy giảm trí thông minh không? Điều này đã xuất hiện trong đầu tôi vào một buổi sáng khi tôi quan sát người phụ nữ đang làm công việc giao báo của mình trên con đường gần nhà tôi. Đáng buồn là cô ấy chỉ phải giao ba tờ báo trên một con phố với 60 ngôi nhà, trong số đó có nhà của tôi (tôi đăng ký ba tờ báo, vui thay).

Như tôi đã đề cập trong tờ báo của mình, tôi đã nghe qua một báo cáo trên radio nói rằng trong số những người sinh ra từ năm 1975 có chỉ số IQ giảm một cách rõ rệt, với tỷ lệ giảm vào khoảng bảy điểm IQ qua mỗi thế hệ. Sự suy giảm IQ đã xảy ra trong các gia đình, với chỉ số IQ của những đứa con trai thấp hơn cha của họ. Những số liệu thống kê này dựa trên một nghiên cứu của Na Uy về 730.000 kết quả kiểm tra IQ của các binh sĩ tham gia được thực hiện từ năm 1962 đến 1991 (đó là lý do tại sao chỉ có nam giới được nghiên cứu).

Paul Keery cho biết "Thói quen ít đọc báo dường như tương đồng với sự suy giảm chỉ số IQ của chúng ta". “Cũng có thể là có một mối tương quan. Với việc mất đi các tờ báo dễ đọc, kỹ năng đọc đã bị hạn chế, và do đó việc phát triển các kỹ năng kiểm tra IQ có nghĩa là sự đo lường cho việc đó.

Những kết quả này dường như không mang tính di truyền; nghiên cứu cho thấy rằng lý thuyết rối loạn thần kinh, trong đó những người có chỉ số IQ thấp hơn được cho là có nhiều con hơn những người có chỉ số IQ cao hơn, vì vậy xã hội đang thực sự rất "sốc", không chấp nhận điều này. Những người có chỉ số IQ cao hơn thực sự có nhiều con hơn những người có chỉ số IQ thấp hơn - và sự suy giảm chỉ số IQ của những đứa trẻ này rất giống nhau.

Các nhà nghiên cứu cho rằng môi trường mà trẻ lớn lên có thể là nhân tố ảnh hưởng đến việc chúng có chỉ số IQ thấp hơn, có lẽ là do cách giáo dục và vai trò đã thay đổi kể từ năm 1975 và sự phát triển của Internet cũng như mạng truyền thông xã hội.

Nhưng… liệu một người đọc một tờ báo hay một cuốn sách được in hoặc đọc trực tuyến, hay chưa đọc vẫn là một kỹ năng cần thiết cho việc học và phát triển các kỹ năng được đo lường qua các bài kiểm tra IQ? Thường thì những cuốn sách mà hầu hết học sinh đọc là những cuốn sách được chỉ định ở trường. Những ngày trước khi Internet xuất hiện, các sách bán chạy nhất hiếm khi đạt hơn một phần trăm dân số đã đọc chúng, và các khảo sát cho thấy nhiều người lớn (đôi khi là đa số) chỉ đọc một cuốn sách một năm - hoặc ít hơn. Điều này có lẽ đúng như hiện tại.

Tất cả những thứ mà họ đọc là các bài báo. Thông thường không phải là tin tức, mà là các lĩnh vực khác. Sự giải trí. Truyện tranh. Đời sống. Đối với nam giới nói riêng là thể thao. Trang thể thao trên báo chí từng là nơi tốt nhất để theo dõi các đội thể thao yêu thích của một người nào đó.

Thói quennày đã biến mất trong 40 năm qua. Rất ít thanh niên ngày nay chuyển sang đọc báo để có thể theo kịp các tin tức, thậm chí dù họ biết các bài báo tồn tại - đặc biệt là các báo in. Họ nhận được thông tin một cách trực quan qua internet, và từ nhiều nguồn khác.

Thói quen ít đọc báo có vẻ tương đương với sự suy giảm điểm số IQ. Đó có thể là một sự tương đồng. Kỹ năng đọc được phát triển và duy trì bằng cách đọc báo nhiều hơn là đọc sách. Với việc mất đi các tờ báo cần thiết dễ đọc, các kỹ năng đọc sẽ bị hạn chế lại, và do đó việc phát triển các kỹ năng kiểm tra IQ được dùng để đo lường.

Chúng ta đang gặp một số vấn đề nan giải cần lời đáp. Chúng ta có nên thay đổi các bài kiểm tra IQ cho việc đo lường những cách thức thông minh mới được phát triển và thể hiện, nếu chúng ta có thể xác định những kỹ năng đó là gì? Hay chúng ta cần phải xem xét đến vấn đề công nghệ hiện đại đang lấy đi của chúng ta các kỹ năng cần thiết mà không cần biết công nghệ chúng ta sử dụng là gì, và chúng ta phải hành động để dạy lại các kỹ năng đó một lần nữa?

Báo chí và chỉ số IQ: Chúng ta có thể sẽ bị mất nhiều hơn những gì chúng ta nhận thấy khi ngừng đọc mỗi tờ báo và hủy đăng ký báo.

Paul Keery là một nhà văn chuyên nghiệp, và cũng là người viết các bài báo, blog và sách về lịch sử và pháp luật.

 

Dịch bởi: kakalotgocu

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục