Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Thông điệp lâu đời nhất trong chai được tìm thấy ở bờ biển Tây Úc

Thông điệp lâu đời nhất trong chai được tìm thấy ở bờ biển Tây Úc

16/03/2018
Mức trung cấp

Oldest message in a bottle found on Western Australia beach

A Perth family has found the world's oldest known message in a bottle, almost 132 years after it was thrown into the sea, Australian experts say.

Experts confirmed the bottle was jettisoned as part of a German oceanographic experiment in 1886 -- Photo: KYMILLMAN.COM

Tonya Illman picked up the bottle while going for a walk around sand dunes on a remote beach in West Australia.

Her husband Kym Illman told the BBC they found some paper in the bottle but had "no idea" what it was until they took it home and dried it in the oven.

Experts have confirmed it is an authentic message from a German ship.

The note in the bottle, which was dated 12 June 1886, was jettisoned from the German ship Paula, as part of an experiment into ocean and shipping routes by the German Naval Observatory.

Previously, the Guinness world record for the oldest message in a bottle was 108 years, between it being sent and found.

'Rolled up cigarette'

The Illman family were driving through a beach north of Wedge Island on 21 January when the car became bogged down in the sand, and Mrs Illman and her friend decided to go for a walk.

"Tonya saw a whole lot of rubbish on the ground, and thought she'd help pick up some rubbish," Mr Illman told the BBC.

She found and picked up the bottle, thinking it would be nice for her bookshelf, he added.

Mr Illman said his wife passed the bottle "to our son's girlfriend, who saw what she thought was a rolled-up cigarette, and tipped it out with the sand".

"Tonya tried to untie the string around the paper, but it was rather fragile, so we took it home and put it in the oven for five minutes to dry up the moisture.

"Then we unrolled it and saw printed writing. We could not see the hand written ink at that point, but saw a printed message that asked the reader to contact the German consulate when they found the note."

Later, they also noticed faint handwriting on the note, with a date of 12 June 1886 and the name of the ship, Paula.

When they saw the date they thought it was "too far-fetched" to be real, Mr Illman said - but they researched the bottle online and took it to experts at the Western Australian Museum.

Dr Ross Anderson, Assistant Curator Maritime Archaeology at the WA Museum, confirmed the find was authentic after consulting with colleagues from Germany and the Netherlands.

"Incredibly, an archival search in Germany found Paula's original Meteorological Journal and there was an entry for 12 June 1886 made by the captain, recording a drift bottle having been thrown overboard. The date and the coordinates correspond exactly with those on the bottle message," Dr Anderson said.

The handwriting on the journal, and the message in the bottle, also matched, he added.

The bottle was jettisoned in the south-eastern Indian Ocean while the ship was travelling from Cardiff in Wales to Indonesia, and probably washed up on the Australian coast within 12 months, where it was buried under the sand, he wrote in his report.

Thousands of bottles were thrown overboard during the 69-year German experiment but to date only 662 messages - and no bottles - had been returned. The last bottle with a note to be found was in Denmark in 1934.

The bottle found on Wedge Island was found "mostly exposed without any form of cork or closure, and was about a quarter full of damp sand", and the bottle appeared to have lain "buried or mostly buried", partially filled with damp sand, Dr Anderson added.

Sand dunes in the area are quite mobile during storm events and heavy rain, so the bottle could have been subject to "cyclical periods of exposure" which could have led to the cork in the bottle drying out and becoming dislodged, "while the tightly rolled paper along with a quantity of sand remained inside preserved".

"The narrow 7mm bore of the bottle opening and thick glass would have assisted to buffer and preserve the paper from the effects of full exposure to the elements, providing a protective microenvironment favourable to the paper's long-term preservation," the report added.

Source: vietnamnet

 

Thông điệp lâu đời nhất trong chai được tìm thấy ở bờ biển Tây Úc

Theo các chuyên gia người Úc cho biết một gia đình ở Perth đã tìm thấy thông điệp trong chai được biết là lâu đời nhất trên thế giới, gần 132 năm sau khi nó được ném xuống biển.

Các chuyên gia xác nhận cái chai đã được vứt bỏ là một phần thí nghiệm hải dương học của Đức vào năm 1886 - Ảnh: KYMILLMAN.COM

Tonya Illman nhặt được cái chai trong khi đang đi dạo quanh những cồn cát trên một bãi biển xa xôi ở Tây Úc.

Chồng bà Kym Illman trả lời với BBC, họ đã tìm thấy một mẩu giấy trong chai nhưng "không biết được" nó là gì cho đến khi họ mang nó về nhà và sấy khô trong lò.

Các chuyên gia đã xác nhận đó là một thông điệp xác thực từ một con tàu của Đức.

Lời ghi chú trong chai là ngày 12 tháng 6 năm 1886, đã bị vứt xuống từ ​​con tàu Đức Paula, đó là một phần của một cuộc thử nghiệm vào các tuyến đường biển và vận chuyển của Đài quan sát hải quân Đức.

Trước đây, kỷ lục Guinness thế giới về thông điệp lâu đời nhất trong chai là 108 năm, tính giữa lúc nó được gửi đi và tìm thấy.

'Cuộn thuốc lá'

Gia đình Illman đã lái xe qua bãi biển phía bắc của đảo Wedge vào ngày 21 tháng 1 khi chiếc xe bị sa lầy trên cát, bà Illman và bạn cô quyết định đi dạo.

"Tonya nhìn thấy rất nhiều rác trên mặt đất, và nghĩ rằng cô ấy sẽ nhặt rác", ông Illman trả lời với BBC.

Cô ấy phát hiện và nhặt cái chai lên, rồi nghĩ rằng nó sẽ làm đẹp cho giá sách của cô, ông nói thêm.

Ông Illman nói rằng vợ ông đã đưa cái chai "cho bạn gái của con trai, người đã nhìn thấy và điều bả nghĩ là cuộn lại thành điếu thuốc và đưa ra cát".

"Tonya đã cố gắng tháo sợi dây quanh tờ giấy, nhưng nó khá mỏng manh, vì vậy chúng tôi mang nó về nhà và đặt nó trong lò trong năm phút để làm khô nước.

"Sau đó, chúng tôi mở nó ra và thấy dòng chữ in, chúng tôi không thể nhìn thấy mực in bằng tay vào thời điểm đó, nhưng nhìn thấy một thông điệp in yêu cầu người đọc liên lạc với lãnh sự quán Đức khi họ tìm thấy tờ ghi chép này."

Sau đó, họ cũng nhận thấy chữ viết tay mờ trên tờ giấy, có ngày 12 tháng 6 năm 1886 và tên của con tàu là Paula.

Khi họ nhìn thấy ngày ở trên tờ giấy họ nghĩ rằng "quá xa vời" với thực tế, ông Illman nói - nhưng họ đã tìm kiếm cái chai trên mạng và đưa nó đến các chuyên gia tại Bảo tàng Tây Úc.

Tiến sĩ Ross Anderson, Trợ lý giám định khảo cổ học chuyên về Hàng hải tại Bảo tàng WA khẳng định việc tìm kiếm đã được xác thực sau khi trao đổi với các đồng nghiệp ở Đức và Hà Lan.

Thật không thể tin nổi, nghiên cứu lưu trữ ở Đức đã tìm ra Tạp chí khí tượng thủy văn ban đầu của Paula và đã được thuyền trưởng ghi nhận vào ngày 12 tháng 6 năm 1886 là có cái chai trôi dạt đã được ném xuống biển. Ngày và tọa độ tương ứng chính xác với những thông điệp trên chai, "Tiến sĩ Anderson nói.

Các chữ viết tay trên tạp chí, và thông điệp trong chai cũng trùng khớp với nhau, ông nói thêm.

Cái chai đã bị vứt bỏ ở Ấn Độ Dương trong khi con tàu đang đi từ Cardiff ở xứ Wales đến Indonesia, và có lẽ đã bị cuốn trôi lên bờ biển Úc trong vòng 12 tháng, nơi nó được chôn vùi dưới cát, ông đã viết trong báo cáo của mình.

Hàng nghìn chai đã bị ném xuống biển trong suốt cuộc thử nghiệm 69 năm của Đức, nhưng đến nay chỉ có 662 thông điệp và không có chai đã được tìm thấy. Chai cuối cùng có ghi chú được tìm thấy ở Đan Mạch năm 1934.

Tiến sĩ Anderson nói thêm cái chai đã được tìm thấy trên đảo Wedge "phần lớn bị phơi ra mà không có bất kỳ cái nút nào hoặc đóng kín, và có khoảng một phần tư cát bị ẩm ướt", và chai dường như đã bị chôn vùi hoặc chôn lấp, một phần chứa đầy cát ẩm ướt.

Các cồn cát trong khu vực dễ dao động trong các trận bão và mưa to, do đó, cái chai có thể có "giai đoạn tuần hoàn bị phơi bày ra" có thể dẫn đến nút chai được làm khô và trôi nổi " trong khi mảnh giấy được cuộn chặt cùng với một lượng cát vẫn còn được bảo quản bên trong".

"Các lỗ hẹp 7mm của việc mở nút chai và kính dày sẽ được hỗ trợ để đỡ và bảo quản giấy khỏi những ảnh hưởng của việc tiếp xúc với các yếu tố, tạo ra một môi trường vi mô bảo vệ thuận lợi cho việc bảo quản giấy lâu dài," theo thông tin từ bản báo cáo.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục